अंतिम अद्यतन दिनांक : 20 जून 2020


एमटीएनएल, मुंबई येथील आणीबाणी सेवा (एसटीडीसीसी) मधील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी नोडल ऑफिसर आणि प्रतिनिधि
 
 
श्रेणीअधिका-या  चे नावपदनाममोबाईल नंइमेल-आयडी
नोडल अधिकारी श्री के वाय जोशी उप. महा. प्रबंधक ( ओपी}  ९८६९४४७७११ dgmopmbi@gmail.com
वैकल्पिक नोडल अधिकारी श्री आर आर रावल वरिष्ट प्रबंधक (आरएफ-पीएलजी )एमएस ९८६९२२००४४ smrfplgms@gmail.com