फिक्स लाईन व मोबाईल आंतरराष्ट्रीय कॉल

  •  ०१ मे, २०१७ पासून प्रीपेड आणि पोस्टपेड ग्राहकांसाठी आयएसडी टेरिफ सुधारित केले आहे.
  • एमटीएनएलच्या अत्यंत आकर्षक दरांमध्ये आपण विदेशांमध्ये राहणा-या प्रिय व्यक्तीच्या संपर्कात रहा.  
  • आयएलडी ऑपरेटर द्वारा वेळोवेळी लावल्या जाणा-या कॅरेज शुल्काच्या आधारे आंतरराष्ट्रीय कॉलिंग दरपत्रकामध्ये संशोधन केले जाते.  
क्र. सं.देशझोनकोडदर /प्रत्येक मिनिट(रु.)पल्स(सेकंद)
अफगाणिस्तान फिक्स ९३ १५ *
अफगाणिस्तान मोबईल ९३ १५ *
अलास्का फिक्स १९०७ ३०
अलास्का मोबईल १९०७ ३०
अल्बानिया फिक्स ३५५ १२० ०.५०
अल्बानिया मोबईल ३५५ १२० ०.५० 
अल्जेरिया फिक्स २१३ ८० ०.७५
अल्जेरिया मोबईल २१३ ८० ०.७५
अमेरिकन समोआ फिक्स १६८४ ३०
अमेरिकन समोआ मोबईल १६८४ ३०
अन्डोरा फिक्स ३७६ १५ *
अन्डोरा मोबईल ३७६ १५ *
अँगोला फिक्स २४४ ३०
अँगोला मोबईल २४४ ३०
अंगुइल्ला फिक्स १२६४ ३०
अंगुइल्ला मोबईल १२६४ ३०
अंटार्टिका, ऑस्ट्रेलियन बाहरी प्रदेशों, नोर्फोक आयलँड फिक्स ६७२ १२० १.५
अंटार्टिका, ऑस्ट्रेलियन बाहरी प्रदेशों, नोर्फोक आयलँड मोबईल ६७२ १२० १.५
१० अंटीगुआ व बारबुडा फिक्स १२६८ २०
१० अंटीगुआ व बारबुडा मोबईल १२६८ २०
११ अर्जेंटीना फिक्स ५४ १५ *
११ अर्जेंटीना मोबईल ५४  १५ * 
१२ अर्मेनिया फिक्स ३७४ २०
१२ अर्मेनिया मोबईल ३७४ २० ३ 
१३ अरूबा फिक्स २९७ २०
१३ अरूबा मोबईल २९७ २० ३ 
१४ असेंशन आयलँड फिक्स २४७ १२० ०.५
१४ असेंशन आयलँड मोबईल २४७  १२० ०.५
१५ ऑस्ट्रेलिया,क्रिसमसकोकोस-कीलिंगयलँड फिक्स ६१ १५ *
  क्रिसमसकोकोस-कीलिंग यलँड        
१५ ऑस्ट्रेलिया,क्रिसमसकोकोस-कीलिंगयलँड मोबईल ६१ १०
  क्रिसमसकोकोस-कीलिंग यलँड        
१६ ऑस्ट्रिया फिक्स ४३ ३०
१६ ऑस्ट्रिया मोबईल ४९  ३०
१७ अझेरबैजन फिक्स ९९४ ३०
१७ अझेरबैजन मोबईल ९९४ ३०
१८ बहामस फिक्स १२४२ २०
१८ बहामस मोबईल १२४२  २०
१९ बहरिन फिक्स ९७३ १० *
१९ बहरिन मोबईल ९७३ १० * 
२० बांगलादेश फिक्स ८८० *
२० बांगलादेश मोबईल ८८० * 
२१ बार्बाडोस फिक्स १२४६ २०
२१ बार्बाडोस मोबईल १२४६  २० ३ 
२२ बेलारूस फिक्स ३७५ ८० ०.७५
२२ बेलारूस मोबईल ३७५  ८० ०.७५
२३ बेल्जियम फिक्स ३२ ४० १.५
२३ बेल्जियम मोबईल ३२  ४० १.५
२४ बेलीझे फिक्स ५०१ २०
२४ बेलीझे मोबईल ५०१  २० ३ 
२५ बेनिन  फिक्स २२९ ३०
२५ बेनिन मोबईल २२१ २०
२६ बर्म्युडा  फिक्स १४४१ १५ *
२६ बर्म्युडा मोबईल १४४१  १५ * 
२७ भूतान  फिक्स ९७५ ९.२३ *
२७ भूतान मोबईल ९७५ ९.२३ * 
२८ बोलिविआ  फिक्स ५९१ २०
२८ बोलिविआ मोबईल ५९१  २०
२९ बोस्निया व हर्सेगोविना फिक्स  ३८७ ३०
२९ बोस्निया व हर्सेगोविना मोबईल ३८७ ३० २ 
३० बोतस्वाना फिक्स  २६७ २०
३० बोतस्वाना मोबईल २६७  २० ३ 
३१ ब्राझिल  फिक्स ५५ १५ *
३१ ब्राझिल मोबईल ५५  १५ *
३२ ब्रिटिश व्हर्जिन आयलँड  फिक्स १२८४ ३०
३२ ब्रिटिश व्हर्जिन आयलँड मोबईल १२८४  ३०
३३ ब्रुनेई दारुस्सलाम  फिक्स ६७३ १५ *
३३ ब्रुनेई दारुस्सलाम मोबईल ६७३ १५ *
३४ बल्गेरीया  फिक्स ३५९ ४० १.५
३४ बल्गेरीया मोबईल ३५९ ४० १.५ 
३५ बर्किना फासो  फिक्स २२६ २०
३५ बर्किना फासो मोबईल २२६ २० २ 
३६ बुरुंडी फिक्स २५७  ४०  १.५
३६ बुरुंडी मोबईल २५७  ४० १.५ 
३७ कंबोडिया  फिक्स ८५५ १५ *
३७ कंबोडिया मोबईल ८५५ १५ *
३८ कैमरून  फिक्स २३७ १२० ०.५
३८ कैमरून मोबईल २३७ १२० ०.५
३९ कॅनडा  फिक्स *
३९ कॅनडा मोबईल *
४० कैप वर्डे  फिक्स २३८ ३०
४० कैप वर्डे  मोबईल २३८ ३०
४१ केमन आयलँड्स  फिक्स १३४५ २०
४१ केमन आयलँड्स मोबईल १३४५  २०
४२ मध्य अफ्रीकी गणराज्य फिक्स  २३६ ८० . ७५
४२  मध्य अफ्रीकी गणराज्य मोबईल  २३६ ८० ०.७५
४३ चाड फिक्स  २३५ ६०
४३  चाड मोबईल २३५  ६० १ 
४४ चीली फिक्स  ५६ ८० ०.७५
४४   चीली मोबईल ५६  ८०  ०.७५
४५ चीन फिक्स  ८६ *
४५  चीन  मोबईल ८६  ३  * 
४६ कोलंबिया फिक्स  ५७ १० *
४६ कोलंबिया मोबईल ५७   १० * 
४७ कोमोरोस  फिक्स २६९ ६०
४७  कोमोरोस  मोबईल २६९ ६० १ 
४८ कांगो (ब्राझाविल्ले) फिक्स २४२ ४० १.५
४८  कांगो (ब्राझाविल्ले) मोबईल २४२  ४०  १.५
४९ कांगो(किंशासा- पहला नाम,झैरे) फिक्स  २४३ १२० ०.५
४९  कांगो(किंशासा- पहला नाम,झैरे) मोबईल २४३ १२० ०.५ 
५० कुक आयलँड  फिक्स ६८२ ८० ०.७५
५०  कुक आयलँड  मोबईल ६८२  ८०  ०.७५
५१ कोस्टा रिका फिक्स  ५०६ १५ *
५१  कोस्टा रिका मोबईल ५०६  १५  * 
५२ क्रोएशिया फिक्स ३८५ ४० १.५
५२ क्रोएशिया  मोबईल ३८५  ४०  १.५
५३ क्यूबा, गुंतानामो बे  फिक्स ५३ ६०
५३  क्यूबा, गुंतानामो बे मोबईल ५३  ६० १ 
५४ सायप्रस फिक्स ३५७ २०
५४  सायप्रस मोबईल ३५७  २० 
५५ झेक रीप.  फिक्स ४२० १५ *
५५  झेक रीप. मोबईल ४२०  १५ * 
५६ डेन्मार्क  फिक्स ४५ १० *
५६  डेन्मार्क मोबईल ४५ १० * 
५७ डायगाओ गार्सिया   फिक्स २४६ २०० ३०० एमएस
५७ डायगाओ गार्सिया   मोबईल २४६ २०० ३०० एमएस
५८ जिबौती  फिक्स २५३
५८  जिबौती मोबईल २५३  ० 
५९ डोमिनिका  फिक्स १७६७ ६०
५९  डोमिनिका  मोबईल १७६७  ६० 
६० डोमिनिकन रीप. फिक्स १८०९ , १८२९ ,१८४९ ६०
६० डोमिनिकन रीप.  मोबईल १८०९ ,१८२९ ,१८४९ ६०
६१ ईस्ट टाइमर फिक्स ६७० ६०
६१  ईस्ट टाइमर  मोबईल  ६७०   ६० १ 
६२ इक्वाडोर फिक्स ५९३ १५
६२  इक्वाडोर  मोबईल  ५९३   १५ ३ 
६३ इजिप्त फिक्स  २० १५ *
६३  इजिप्त  मोबईल २०   १५ * 
६४ इएल सल्वाडोर फिक्स  ५०३ १५ *
६४  इएल सल्वाडोर  मोबईल  ५०३   १५ * 
६५ एक्वाटोरिअल गुनिआ फिक्स  २४० ३० १.५
६५ एक्वाटोरिअल गुनिआ  मोबईल  २४०   ३० १.५
६६ एरिट्रीआ फिक्स  २९१ २०
६६  एरिट्रीआ  मोबईल  २९१   २०
६७ एस्टोनिआ फिक्स  ३७२ ६०
६७ एस्टोनिआ मोबईल  ३७२   ६०
६८ इथिओपिआ फिक्स  २५१ २०
६८ इथिओपिआ  मोबईल  २५१   २०
६९ फ़ॉकलँड आयलँड  फिक्स ५०० ८०   ५००एमएस/ २पैसे
६९ फ़ॉकलँड आयलँड  मोबईल  ५००   ८० ५००एमएस/ २पैसे
७० फारोए आयलँडस् फिक्स  २९८ १५ *
७०  फारोए आयलँडस्  मोबईल  २९८   १५ *
७१ फिजी यलँडस् फिक्स  ६७९ २०
७१  फिजी यलँडस्  मोबईल  ६७९   २० ३ 
७२ फिनलँड फिक्स  ३५८ ४० १.५
७२  फिनलँड   मोबईल ३५८   ४० १.५
७३ फ्रान्स फिक्स ३३ १५ *
७३  फ्रान्स  मोबईल  ३३४० , ३३६ , ३३७  ३० 
७४ फ्रेंच एंटिल्लेस ग्वाडेलूप इत्यादी. फिक्स ५९० १५ *
७४ फ्रेंच एंटिल्लेस ग्वाडेलूप इत्यादी. मोबईल ५९०  १५ * 
७५ फ्रेंच गुनिआ फिक्स ५९४ १५ *
७५ फ्रेंच गुनिआ मोबईल ५९४  १५ *
७६ फ्रेंच पॉलीनेसिआ फिक्स ६८९ ३०
७६ फ्रेंच पॉलीनेसिआ मोबईल ६८९  ३० २ 
७७ गबोन फिक्स २४१ ४० १.५
७७ गबोन मोबईल २४१  ४० १.५ 
७८ गाम्बिया  फिक्स २२० ६०
 ७८ गाम्बिया  मोबईल २२० ६०
७९ जौर्जिया फिक्स ९९५ ४० १.५
७९ जौर्जिया मोबईल ९९५  ४० १.५ 
८० जर्मनी फिक्स ४९ २०
८० जर्मनी मोबईल ४९  २० ३ 
८१ घाना फिक्स २३३ २०
८१ घाना मोबईल २३३  २० ३ 
८२ गिब्राल्टर फिक्स ३५० १५ *
८२ गिब्राल्टर मोबईल ३५०  १५ * 
८३ ग्रीस फिक्स ३० ३०
८३ ग्रीस मोबईल ३०  ६०
८४ ग्रीनलँड फिक्स २९९ ६०
८४ ग्रीनलँड मोबईल २९९  ६०
८५ ग्रेनाडा/कैरिकोऊ  फिक्स १४७३ ३०
८५ ग्रेनाडा/कैरिकोऊ  मोबईल  १४७३ ३०
८६ गाम  फिक्स १६७१ १५ *
८६ गाम मोबईल १६७१  १५ * 
८७ ग्वाटेमाला फिक्स ५०२ १५ *
८७ ग्वाटेमाला मोबईल ५०२  १५ * 
८८ गुनिआ फिक्स २२४ ६०
८८ गुनिआ मोबईल २२४  ६०
८९ गुनिआ -बिस्साऊ फिक्स २४५ ८० ०.७५
८९ गुनिआ -बिस्साऊ मोबईल २४५  ८० ०.७५
९० गुयाना  फिक्स ५९२ २०
९० गुयाना  मोबईल ५१२ २०
९१ हैती फिक्स ५०९ ३०
९१ हैती मोबईल ५०९  ३० २ 
९२ हवाई फिक्स १८०८ २०
९२ हवाई मोबईल १८०८  २०
९३ होन्डुरस फिक्स ५०४ १५ *
९३ होन्डुरस मोबईल ५०४  १५ * 
९४ हांगकांग फिक्स ८५२ *
९४ हांगकांग मोबईल ८५२  *
९५ हंगेरी, बरबुडा आयलँड फिक्स ३६ १० *
९५ हंगेरी, बरबुडा आयलँड मोबईल ३६  १० * 
९६ आइसलँड  फिक्स ३५४ १५ *
९६ आइसलँड मोबईल ३५४  १५ *
९७ इंडोनेशिया फिक्स ६२ १० *
९७ इंडोनेशिया मोबईल ६२ १० *
९८ इन्मर्सट  फिक्स ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ७५० ४००एमएस/ ५पैसे
९८ इन्मर्सट मोबईल ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ७५० ४००एमएस/ ५पैसे
९९ इरान  फिक्स ९८ १५ *
९९ इरान मोबईल ९८ १५ १०० एमएस
१०० इराक  फिक्स ९६४ २०
१०० इराक मोबईल ९६४  २०
१०१ आयर्लंड फिक्स ३५३ २०
१०१ आयर्लंड मोबईल ३५३ २० ३ 
१०२ इस्राएल  फिक्स ९७२ १५ *
१०२ इस्राएल मोबईल ९७२ १५ १०० एमएस
१०३ इटाली  फिक्स ३९ ३०
१०३ इटाली मोबईल ३९ ३० २ 
१०४ इवोरी कोस्ट (कोट डी'ल्वोइर)  फिक्स २२५ १२० ०.५
१०४ इवोरी कोस्ट (कोट डी'ल्वोइर)  मोबईल २२५   १२० ०.५
१०५ जमैका  फिक्स १८७६ ३०
१०५ जमैका मोबईल १८७६ 
१०६ जपान  फिक्स ८१ ३०
१०६ जपान  मोबईल ८१  १० *
१०७ जॉर्डन  फिक्स ९६२ १५ *
१०७ जॉर्डन  मोबईल ९६२  १५  १०० एमएस
१०८ कजाकिस्तान  फिक्स ००७७ ६०
१०८  कजाकिस्तान  मोबईल ००७७  ६०
१०९ केनिया  फिक्स २५४ १५ *
१०९ केनिया  मोबईल २५४   १५ १०० एमएस
११० किरीबती, गिल्बर्ट आयलँड  फिक्स ६८६ ८० ०.५
११०  किरीबती, गिल्बर्ट आयलँड  मोबईल ६८६  ८० ०.५ 
१११ कोरिया (दक्षिण) फिक्स ८२ *
१११ कोरिया (दक्षिण) मोबईल ८२  १०० एमएस
११२ कुवैत फिक्स ९६५ ९.२३ *
११२  कुवैत  मोबईल ९६५  ९.२३  १०० एमएस
११३ किर्गीस्तान फिक्स ९९६ ३०
११३ किर्गीस्तान  मोबईल ९९६  ३०  २ 
११४ लाओस फिक्स ८५६ १५ *
११४ लाओस  मोबईल ८५६  १५ १०० एमएस
११५ लतविया फिक्स ३७१ ६०
११५ लतविया  मोबईल ३७१  ६० १ 
११६ लिबेनॉन फिक्स ९६१ १५ *
११६ लिबेनॉन  मोबईल ९६१  १५  १०० एमएस
११७ लिसोथो फिक्स २६६ ३०
११७ लिसोथो  मोबईल २६६  ३० २ 
११८ लिबेरिया फिक्स २३१ ६०
११८  लिबेरिया  मोबईल २३१  ६० 
११९ लीबिया फिक्स २१८ ३०
११९  लीबिया  मोबईल २१८  ३० २ 
१२० लिचेंस्टीन फिक्स ४२३ ६०
१२० लिचेंस्टीन मोबईल ४२३  ६०  १ 
१२१ लीथुनिया फिक्स ३७० ६०
१२१ लीथुनिया  मोबईल ३७०  ६० 
१२२ लक्झेम्बर्ग फिक्स ३५२ २०
१२२ लक्झेम्बर्ग मोबईल ३५२  १५ *
१२३ मकाऊ फिक्स ८५३ १५ *
१२३ मकाऊ मोबईल ८५३  १५ १०० एमएस
१२४ मैकेडोनिया फिक्स  ३८९ ३०
१२४ मैकेडोनिया मोबईल ३८९ ३०
१२५ मदागास्कर  फिक्स २६१ ८० ०.७५
१२५ मदागास्कर मोबईल     ०.७५ 
१२६ मालवी  फिक्स २६५ ४० १.५
१२६ मालवी मोबईल २६५ ४० १.५ 
१२७ मलेशिया फिक्स  ६० *
१२७ मलेशिया मोबईल  ६०  १०० ms
१२८ मालदीव्स  फिक्स ९६० ८० ०.७५
१२८ मालदीव्स मोबईल  ९६  ८० ०.७५
१२९ माली  फिक्स  २२३ ३०
१२९  माली  मोबाइल २२३ ३०
१३० माल्टा ** फिक्स ३५६ २०
१३० माल्टा ** मोबईल ३५६  २०
१३१ मार्शल आयलँड्स फिक्स ६९२ ३०
१३१ मार्शल आयलँड्स मोबईल ६९२  ३०
१३२ मार्टिनिक फिक्स
५९६ १५ *
१३२ मार्टिनिक मोबईल ५९६ १५ १०० एमएस
१३३ मॉरिटानिया फिक्स
२२२ ६०
१३३ मॉरिटानिया मोबईल २२२  ६०
१३४ मॉरिशस फिक्स
२३० ९.२३ *
१३४ मॉरिशस मोबईल २३० ९.२३ १०० एमएस
१३५ मयोटे व रियूनियन आयलँड फिक्स
२६२ ६०
१३५ मयोटे व रियूनियन आयलँड मोबईल २६२   ६० १ 
१३६ मेक्सिको फिक्स ५२ १५ *
१३६ मेक्सिको मोबईल ५२ १५  १०० एमएस
१३७ मैक्रोनेशिया फिक्स ६९१ २० १.५
१३७ मैक्रोनेशिया मोबईल ६९१   २० १.५ 
१३८ मोल्दोवा फिक्स  ३७३ ६०
१३८ मोल्दोवा मोबईल ३७३  ६० १ 
१३९ मोनको फिक्स ३७७ ६०
१३९ मोनको मोबईल ३७७  ६०
१४० मंगोलिया फिक्स  ९७६ १५ *
१४० मंगोलिया मोबईल ९६७  १५  १०० एमएस
१४१ मोंटेनेग्रो फिक्स  ३८२ ४० १.५
१४१ मोंटेनेग्रो मोबईल ३८२  ४०  १.५
१४२ मोनस्ट्रेट फिक्स १६६४ ३०
१४२ मोनस्ट्रेट मोबईल १६६४  ३०  २ 
१४३ मोरक्को फिक्स  २१२ ४०
१४३ मोरक्को मोबईल २१२  ४० १ 
१४४ मोझाम्बिक फिक्स  २५८ ३०
१४४ मोझाम्बिक मोबईल २५८  ३०  २ 
१४५ म्यामार फिक्स  ९५ ३०
१४५ म्यामार मोबईल ९५  ३०
१४६ नाम्बिया फिक्स  २६४ १५ *
१४६ नाम्बिया मोबईल २६४  १५ १०० ms
१४७ नौरू फिक्स  ६७४ ८० ०.७५
१४७ नौरू मोबईल  ६७४  ८० ०.७५ 
१४८ नेपाल फिक्स  ९७७ १० *
१४८  नेपाल  मोबईल  ९७७  १०  १०० एमएस
१४९ नेदरलँड फिक्स  ३१ ३०
१४९ नेदरलँड  मोबईल  ३१ ३०  २ 
१५० नेदरलँड्स एंटिल्स फिक्स  ५९९ १५ *
१५० नेदरलँड्स एंटिल्स  मोबईल  ५९९  १५  १०० एमएस
१५१ न्यू कैलेडोनिआ फिक्स  ६८७ २०
१५१ न्यू कैलेडोनिआ  मोबईल  ६८७ २०
१५२ न्यूझीलंड, चाथम आयलँड फिक्स  ६४ ९.२३ *
१५२ न्यूझीलंड, चाथम आयलँड  मोबईल  ६४   ९.२३ १००एमएस
१५३ निकारागुआ फिक्स  ५०५ २०
१५३ निकारागुआ  मोबईल  ५०५   २० ३ 
१५४ नाइजेर फिक्स  २२७ ९० ०.७५
१५४  नाइजेर  मोबईल  २२७   ९० ०.७५ 
१५५ नाइजेरिया फिक्स  २३४ १५ *
१५५ नाइजेरिया मोबईल  २३४   १५ १०० एमएस
१५६ न्यू आयलँड फिक्स  ६८३ १२० ०.५
१५६ न्यू आयलँड  मोबईल ६८३   १२० ०.५ 
१५७ उत्तर कोरिया फिक्स  ८५० ६० १ 
१५७ उत्तर कोरिया मोबईल  ८५०   ६० १ 
१५८ उत्तरीय मरिअनस, रोल्टा, सैईपन,टिनियन आयलँड फिक्स  १६७० २४० ५०० एमएस/ २पैसे
१५८  उत्तरीय मरिअनस, रोल्टा, सैईपन,टिनियन आयलँड मोबईल १६७०   २४० ५०० एमएस/ २पैसे 
१५९ नॉर्वे फिक्स  ४७ २०
१५९ नॉर्वे  मोबईल  ४७   २० ३ 
१६० ओमन फिक्स  ९६८ ३०
१६० ओमन  मोबईल  ९६८   ३० २ 
१६१ पाकिस्तान फिक्स  ९२ १० *
१६१ पाकिस्तान  मोबईल  ९०   १० * 
१६२ पलाऊ फिक्स  ६८० ४० १.५
१६२  पलाऊ मोबईल  ६८०   ४० १.५
१६३ पैलेंस्टाइन फिक्स  ९७० २०
१६३ पैलेंस्टाइन  मोबईल  ९७०   २० ३ 
१६४ पनामा ( फिक्स) फिक्स  ५०७ ३०
१६४ पनामा ( मोबाइल )  मोबईल  ५०७ ३०
१६५ पापुआ न्यू गुइना  फिक्स ६७५ ८० ०.७५
१६५  पापुआ न्यू गुइना मोबईल  ६७५   ८० १०.७५
१६६ परागवे फिक्स  ५९५ १५ *
१६६  परागवे मोबईल  ५९५   १० * 
१६७ पेरू फिक्स  ५१ ३०
१६७ पेरू मोबईल  ५१   ३० २ 
१६८ फिलिपाइन्स फिक्स ६३ १० *
१६८ फिलिपाइन्स  मोबईल  ६३   १० * 
१६९ पोलंड फिक्स  ४८ २०
१६९ पोलंड मोबईल  ४८   २० २ 
१७० पोर्तुगाल फिक्स  ३५१ ३०
१७० पोर्तुगाल मोबईल  ३५१ ४०  १.५ 
१७१ पुएर्टो रिको फिक्स १७८७, १९३९ १५ *
१७१ पुएर्टो रिको मोबईल १७८७,  १९३९ १५ * 
१७२ कतार फिक्स  ९७४ १५ *
१७२ कतार  मोबईल ९७४   १५  १५
१७३ रोमानिया फिक्स  ४० २०
१७३ रोमानिया  मोबईल ४०   २० ३ 
१७४ रशिया फिक्स  १५
१७४ रशिया  मोबईल ७  १५  ३ 
१७५ रवांडा फिक्स  २५० २०
१७५ रवांडा  मोबईल २५०  २० 
१७६ सैन मरिनो फिक्स  ३७८ १२० ०.५
१७६  सैन मरिनो  मोबईल ३८७   १२० ०.५ 
१७७ साओ टॉमे फिक्स  २३९ ८० ०.५
१७७ साओ टॉमे  मोबईल २३९   ८० ०.५ 
१७८ सौदी अरेबिया फिक्स  ९६६ ९.२३ *
१७८  सौदी अरेबिया  मोबईल ९६६   ९.२३ * 
१७९ सेनेगल फिक्स  २२१ ४० १.५
१७९  सेनेगल  मोबईल २२१  ४०  १.५ 
१८० सेशेल्स फिक्स  २४८ ६०
१८० सेशेल्स  मोबईल २४८   ६० १ 
१८१ सिएरा लिओन फिक्स  २३२ ४० १.५
१८१ सिएरा लिओन  मोबईल २३२   ४० १.५ 
१८२ सिंगापुर फिक्स  ६५ *
१८२ सिंगापुर  मोबईल ६५   * 
१८३ सेंट मार्टेन (२०१०) फिक्स  १७२१ ८० .७५
१८३  सेंट मार्टेन (२०१०)  मोबईल १७२१   ८०  
१८४ स्लोवाकिया फिक्स  ४२१ १५ *
१८४  स्लोवाकिया  मोबईल ४२१   १५  
१८५ स्लोवेनिआ फिक्स  ३८६ ४० १.५
१८५  स्लोवेनिआ  मोबईल ३८६   ४० १.५ 
१८६ सॉलोमन आयलँड फिक्स  ६७७ ८० ०.७५
१८६ सॉलोमन आयलँड मोबईल ६७७  ८०  ०.७५ 
१८७ सोमालिआ फिक्स  ३५२ ६०
१८७ सोमालिआ  मोबईल ३५२  ६०
१८८ दक्षिण अफ्रिका फिक्स  २७ ४० १.५
१८८ दक्षिण अफ्रिका  मोबईल २७   ४० १.५ 
१८९ स्पेन,कैनरीआयलँड फिक्स  ३४ ३० १.५
१८९ स्पेन,कैनरीआयलँड  मोबईल ३४   ३० १.५ 
१९० श्रीलंका फिक्स ९४ १५ *
१९० श्रीलंका  मोबईल  ६४   १५ * 
१९१ सेंट हेलेना व ट्रिस्टन दा कुन्हा फिक्स २९० २४० .500ms/2p
१९१  सेंट हेलेना व ट्रिस्टन दा कुन्हा  मोबईल  २९०   २४० 500ms/2p 
१९२ सेंट किट्ट्स व नेविस फिक्स  १८६९ ६०
१९२ सेंट किट्ट्स व नेविस  मोबईल  १८६९   ६० १ 
१९३ सेंट लूसिआ फिक्स  १७५८ ४० १.५
१९३ सेंट लूसिआ  मोबईल  १७५८  ४०  १.५ 
१९४ सेंट पीएरा व मिक्वेलोन फिक्स  ५०८ ६०
१९४ सेंट पीएरा व मिक्वेलोन  मोबईल  ५०८   ६० १ 
१९५ सेंट विन्सेंट व ग्रिनाडीन्स फिक्स  १७८४ ६०
१९५ सेंट विन्सेंट व ग्रिनाडीन्स मोबईल  १७८४  ६०
१९६ सुदान फिक्स  २४९ १५
१९६ सुदान मोबईल  २४९   १५ १ 
१९७ सुदान दक्षिण  फिक्स  २११ ६०
१९७ सुदान दक्षिण   मोबईल  २११   ६०
१९८ सुरीनेम फिक्स  ५९७ २०
१९८  सुरीनेम  मोबईल  ५९७  २० २ 
१९९ स्विझिलँड फिक्स  २६८ २०
१९९ स्विझिलँड  मोबईल  २६८   २०  
२०० स्विडन फिक्स  ४६ *
२०० स्विडन  मोबईल  ४६   
२०१ स्वित्झर्लंड फिक्स  ४१ ६०
२०१ स्वित्झर्लंड  मोबईल  ४१   ६० १ 
२०२ सिरीया फिक्स  ९६३ ३०
२०२ सिरीया  मोबईल  ९६३   ३० २ 
२०३ तैवान फिक्स  ८८६ १० *
२०३  तैवान  मोबईल  ८८६  १० * 
२०४ टाजिकिस्तान ** फिक्स  ९९२ ३०
२०४  टाजिकिस्तान ** मोबईल  ९९२   ३०
२०५ टान्झानिआ फिक्स  २५५ २०
२०५ टान्झानिआ  मोबईल  २५५  २०  ३ 
२०६ थायलँड फिक्स  ६६ *
२०६ थायलँड  मोबईल  ६६   ५ *
२०७ टोगोलेस रीप. फिक्स  २२८ १२० ०.५
२०७  टोगोलेस रीप.  मोबईल  २२८  १२० ०.५ 
२०८ टोकेलौ फिक्स  ६९० ८० ०.७५
२०८  टोकेलौ  मोबईल  ६९०  ८०  ०.७५ 
२०९ टोंगा आयलँड फिक्स  ६७६ ८० ०.७५
२०९ टोंगा आयलँड  मोबईल  ६७६  ८०  ०.७५
२१० त्रिनिदाद व टोबैगो फिक्स  १८६८ ३०
२१० त्रिनिदाद व टोबैगो  मोबईल  १८६८  ३० 
२११ ट्युनिशिया फिक्स  २१६ ८० ०.७५
२११ ट्युनिशिया  मोबईल  २१६   ८० ०.७५ 
२१२ टर्की फिक्स  ९० ३० १.५
२१२  टर्की मोबईल  ९०   ३० १.५ 
२१३ तुर्कमेनिस्तान फिक्स  ९९३ १५ *
२१३ तुर्कमेनिस्तान  मोबईल  ९९३   १५ *
२१४ तुर्क व कैकोज फिक्स  १६४९ ३०
२१४ तुर्क व कैकोज  मोबईल  १६४९   ३० २ 
२१५ तुवालू फिक्स  ६८८ ६० ०.७५
२१५ तुवालू  मोबईल  ६८८   ६० ०.७५ 
२१६ यू के फिक्स्ड फिक्स  ४४ १५ *
२१६ यू के फिक्स्ड  मोबाइल   ४४ १० *
२१६ यु. के. प्रीमियम नंबर ००४४७०  १५ * 
२१७ युएई फिक्स ९७१ १५ *
२१७  युएई  मोबईल  ९७१  १५ * 
२१८ यूएस व्हर्जिन आयलँड फिक्स  १३४० १५ *
२१८  यूएस व्हर्जिन आयलँड  मोबईल  १३४०  १५  * 
२१९ यूएसए फिक्स  *
२१९  यूएसए  मोबईल   ३  *
२२० युगांडा फिक्स २५६ २०
२२०  युगांडा  मोबईल  २५६   २०
२२१ यूक्रेन फिक्स  ३८० १५ *
२२१ यूक्रेन  मोबईल  ३८०   १५ * 
२२२ उरुग्वे फिक्स  ५९८ २०
२२२ उरुग्वे  मोबईल  ५९८   २० ३ 
२२३ उझबेकीस्तान फिक्स  ९९८ १० *
२२३  उझबेकीस्तान  मोबईल  ९९८   १० * 
२२४ वनुआतु फिक्स  ६७८ ८० ०.७५
२२४ वनुआतु  मोबईल  ६७८  ८० ०.७५
२२५ व्हेनेझुएला फिक्स  ५८ २०
२२५ व्हेनेझुएला  मोबईल  ५८   २० ३ 
२२६ व्हिएतनाम फिक्स  ८४ *
२२६ व्हिएतनाम  मोबईल  ८४   * 
२२७ वाल्लिस व फुटाना फिक्स  ६८१ ६० ०.५
२२७  वाल्लिस व फुटाना  मोबईल  ६८१   ६० ०.५
२२८ वेस्टर्न समोआ फिक्स  ६८५ १२० ०.५
२२८ वेस्टर्न समोआ  मोबईल  ६८५   १२० ०.५ 
२२९ येमेन फिक्स  ९६७ १५ *
२२९ येमेन  मोबईल  ९६७ १५  * 
२३० युगोस्लाव्हिया सर्बिया फिक्स ३८१ ३०
२३० युगोस्लाव्हिया सर्बिया  मोबईल  ३८१  ३० २ 
२३१ झाम्बिया फिक्स  २६० ३० १.५
२३१ झाम्बिया  मोबईल २६०   ३० १.५ 
२३२ झिम्बाब्वे फिक्स  २६३ ४० १.५ 
२३२  झिम्बाब्वे  मोबईल   २६३ ४० १.५ 

नोट :- * ह्या देशांकारिता कॉल चे शुल्क प्रती मिनिट प्रमाणे राहतील .

         # ह्या देशांकारिता कॉल चे ५०० एमएस/ २ पैसे प्रमाणे राहतील .

1. सर्व प्रीपेड ग्राहकांकरीता आयएसडी सुविधा डीफॉल्टनुसार उपलब्ध नाही.

2. प्रीपेड ग्राहक आयएसडी सुविधेतून निवड करू शकतात / निवड रद्द करू शकतात. प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

निवड करा (आयएसडी फंक्शनिस एक्टिव्हेशन विनंती): ४९९ वर  एसएमएस "ACT ISD" पाठवा

निवड रद्द करा (आयएसडी सुविधा निष्क्रियकरण विनंती):४९९ वर  एसएमएस "DACT ISD " पाठवा

रु.२/- चे सक्रियकरण शुल्क आयएसडी सुविधा सक्रिय करण्यासाठी लागू होईल. तसेच  निष्क्रिय करण्यासाठी कोणतेही शुल्क लागु होणार नाही.

** सुधारित दर दिनांक ०१/०२/२०१९ पासुन लागू

आंतरराष्ट्रीय (संदेश / एसएमएस) मुल्य  रु ५ / संदेश  

विशेष आयएसडी ऑफर
नॉन आयएसडी मोबाइल ग्राहकांसाठी आयएसडी कॉलिंग
  • आंतरराष्ट्रीय कॉल करण्यासाठी सर्व ग्राहकांकडे आयएसडी कॉलिंग सुविधा असणे आवश्यक आहे, परंतु एमटीएनएलच्या विशेष आयएसडी ऑफर द्वारा आपण आयएसडी सुविधा आपणाकडे नसतानाही सहा देशांमध्ये कॉल करु शकता.   
  • या सहा देशांमध्ये कॉल करण्यासाठी १३०० च्या नंतर त्या देशाचा कोड क्रमांक डायल करा. 
  • हा प्रस्ताव १४.०८.२०११ च्या नंतर लागू असेल.  

  यूएसए,कनाडा,चीन,हांगकांग,सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया           

रु.३/ मिनिट
थाईलैंड  रु.५/ मिनिट