फिक्स लाईन व मोबाईल आंतरराष्ट्रीय कॉल

  •  
  • ०१ मे, २०१७ पासून प्रीपेड आणि पोस्टपेड ग्राहकांसाठी आयएसडी टेरिफ सुधारित केले आहे.
  • एमटीएनएलच्या अत्यंत आकर्षक दरांमध्ये आपण विदेशांमध्ये राहणा-या प्रिय व्यक्तीच्या संपर्कात रहा.  
  • आयएलडी ऑपरेटर द्वारा वेळोवेळी लावल्या जाणा-या कॅरेज शुल्काच्या आधारे आंतरराष्ट्रीय कॉलिंग दरपत्रकामध्ये संशोधन केले जाते.  
क्र. सं.देशझोनकोडदर /प्रत्येक मिनिट(रु.)पल्स(सेकंद)
अफगाणिस्तान फिक्स ९३ १५ *
अफगाणिस्तान मोबईल ९३ १५  
अलास्का फिक्स १९०७ १५ *
अलास्का मोबईल १९०७ १५  
अल्बानिया फिक्स ३५५ १२० ०.५०
अल्बानिया मोबईल ३५५ १२०  
अल्जेरिया फिक्स २१३ ४० १.५
अल्जेरिया मोबईल २१३ ४०  
अमेरिकन समोआ फिक्स १६८४ १५ *
अमेरिकन समोआ मोबईल १६८४ १५  
अन्डोरा फिक्स ३७६ १५ *
अन्डोरा मोबईल ३७६ १५  
अँगोला फिक्स २४४ २०
अँगोला मोबईल २४४ २०  
अन्गुइल्ला फिक्स १२६४ २०
अन्गुइल्ला मोबईल १२६४ २०  
अंटार्टिका, ऑस्ट्रेलियन बाहरी प्रदेशों, नोर्फोक आयलँड फिक्स ६७२ १२० १.५
अंटार्टिका, ऑस्ट्रेलियन बाहरी प्रदेशों, नोर्फोक आयलँड मोबईल ६७२ १२०  
१० अंटीगुआ व बारबुडा फिक्स १२६८ २०
१० अंटीगुआ व बारबुडा मोबईल १२६८ २०  
११ अर्जेंटीना फिक्स ५४ १५ *
११ अर्जेंटीना मोबईल ५४  १५  
१२ अर्मेनिया फिक्स ३७४ २०
१२ अर्मेनिया मोबईल ३७४ २०  
१३ अरूबा फिक्स २९७ २०
१३ अरूबा मोबईल २९७ २०  
१४ असेंशन आयलँड फिक्स २४७ ८० ०.७५
१४ असेंशन आयलँड मोबईल २४७  ८०  
१५ ऑस्ट्रेलिया,क्रिसमसकोकोस-कीलिंगयलँड फिक्स ६१ १५ *
  क्रिसमसकोकोस-कीलिंग यलँड   ६१ १०
१५ ऑस्ट्रेलिया,क्रिसमसकोकोस-कीलिंगयलँड मोबईल ६१  
  क्रिसमसकोकोस-कीलिंग यलँड        
१६ ऑस्ट्रिया फिक्स ४३ ३०
१६ ऑस्ट्रिया मोबईल ४९  ३०  
१७ अझेरबैजन फिक्स ९९४ ३०
१७ अझेरबैजन मोबईल ९९४ ३०  
१८ बहामस फिक्स १२४२ १५ *
१८ बहामस मोबईल १२४२  १५  
१९ बहरिन फिक्स ९७३ १० *
१९ बहरिन मोबईल ९७३ १०  
२० बांगलादेश फिक्स ८८० *
२० बांगलादेश मोबईल ८८०  
२१ बार्बाडोस फिक्स १२४६ २०
२१ बार्बाडोस मोबईल १२४६  २०  
२२ बेलारूस फिक्स ३७५ ६०
२२ बेलारूस मोबईल ३७५  ६०  
२३ बेल्जियम फिक्स ३२ ३०
२३ बेल्जियम मोबईल ३२  ३०  
२४ बेलीझे फिक्स ५०१ २०
२४ बेलीझे मोबईल ५०१  २०  
२५ बेनिन  फिक्स २२९ ३०
२५ बेनिन मोबईल २२१ २०
२६ बर्म्युडा  फिक्स १४४१ १५ *
२६ बर्म्युडा मोबईल १४४१  १५  
२७ भूतान  फिक्स ९७५ ९.२३ *
२७ भूतान मोबईल ९७५ ९.२३  
२८ बोलिविआ  फिक्स ५९१ १५ *
२८ बोलिविआ मोबईल ५९१  १५  
२९ बोस्निया व हर्सेगोविना फिक्स  ३८७ ३०
२९ बोस्निया व हर्सेगोविना मोबईल ३८७ ३०  
३० बोतस्वाना फिक्स  २६७ २०
३० बोतस्वाना मोबईल २६७  २०  
३१ ब्राझिल  फिक्स ५५ १५ *
३१ ब्राझिल मोबईल ५५  १५  
३२ ब्रिटिश व्हर्जिन आयलँड  फिक्स १२८४ २०
३२ ब्रिटिश व्हर्जिन आयलँड मोबईल १२८४  २०  
३३ ब्रुनेई दारुस्सलाम  फिक्स ६७३ १५ *
३३ ब्रुनेई दारुस्सलाम मोबईल ६७३ १५  
३४ बल्गेरीया  फिक्स ३५९ ४० १.५
३४ बल्गेरीया मोबईल ३५९ ४०  
३५ बर्किना फासो  फिक्स २२६ २०
३५ बर्किना फासो मोबईल २२६ २०  
३६ बुरुंडी फिक्स २५७  ४०  १.५
३६ बुरुंडी मोबईल २५७  ४०  
३७ कंबोडिया  फिक्स ८५५ १५ *
३७ कंबोडिया मोबईल ८५५ १५  
३८ कैमरून  फिक्स २३७ ६०
३८ कैमरून मोबईल २३७ ६०  
३९ कॅनडा  फिक्स *
३९ कॅनडा मोबईल  
४० कैप वर्डे  फिक्स २३८ २०
४० कैप वर्डे  मोबईल २३८ २०  
४१ केमन आयलँड्स  फिक्स १३४५ १५ *
४१ केमन आयलँड्स मोबईल १३४५  १५  
४२ मध्य अफ्रीकी गणराज्य फिक्स  २३६ ८० . ७५
४२  मध्य अफ्रीकी गणराज्य मोबईल  २३६ ८०  
४३ चाड फिक्स  २३५ ६०
४३  चाड मोबईल २३५  ६०  
४४ चीली फिक्स  ५६ ८० ०.७५
४४   चीली मोबईल ५६  ८०   
४५ चीन फिक्स  ८६ *
४५  चीन  मोबईल ८६  ३   
४६ कोलंबिया फिक्स  ५७ १० *
४६ कोलंबिया मोबईल ५७   १०  
४७ कोमोरोस  फिक्स २६९ ६०
४७  कोमोरोस  मोबईल २६९ ६०  
४८ कांगो (ब्राझाविल्ले) फिक्स २४२ ४० १.५
४८  कांगो (ब्राझाविल्ले) मोबईल २४२  ४०   
४९ कांगो(किंशासा- पहला नाम,झैरे) फिक्स  २४३ १२० .५
४९  कांगो(किंशासा- पहला नाम,झैरे) मोबईल २४३ १२०  
५० कुक आयलँड  फिक्स ६८२ ४० १.५
५०  कुक आयलँड  मोबईल ६८२  ४०   
५१ कोस्टा रिका फिक्स  ५०६ १५ *
५१  कोस्टा रिका मोबईल ५०६  १५   
५२ क्रोएशिया फिक्स ३८५ ४० १.५
५२ क्रोएशिया  मोबईल ३८५  ४०   
५३ क्यूबा, गुंतानामो बे  फिक्स ५३ ६०
५३  क्यूबा, गुंतानामो बे मोबईल ५३  ६०  
५४ सायप्रस फिक्स ३५७ १० *
५४  सायप्रस मोबईल ३५७  १०   
५५ झेक रीप.  फिक्स ४२० १५ *
५५  झेक रीप. मोबईल ४२०  १५  
५६ डेन्मार्क  फिक्स ४५ १० *
५६  डेन्मार्क मोबईल ४५ १०  
५७ डायगाओ गार्सिया   फिक्स २४६ १२० .५
५७ डायगाओ गार्सिया   मोबईल २४६ १२० .५
५८ जिबौती  फिक्स २५३ ३०
५८  जिबौती मोबईल २५३  ३०   
५९ डोमिनिका  फिक्स १७६७ २०
५९  डोमिनिका  मोबईल १७६७  २०   
६० डोमिनिकन रीप. फिक्स १८०९ २०
६० डोमिनिकन रीप.  मोबईल १८०९   २०  
६१ डोमिनिकन रीप. फिक्स १८२९ २०
६१  डोमिनिकन रीप. मोबईल  १८२९   २०  
६२ डोमिनिकन रीप. फिक्स  १८४९ २०
६२  डोमिनिकन रीप.  मोबईल  १८४९   २०  
६३ ईस्ट टाइमर फिक्स ६७० ६०
६३  ईस्ट टाइमर  मोबईल  ६७०   ६०  
६४ इक्वाडोर फिक्स ५९३ १५
६४  इक्वाडोर  मोबईल  ५९३   १५  
६५ इजिप्त फिक्स  २० १५ *
६५  इजिप्त  मोबईल २०   १५  
६६ इएल सल्वाडोर फिक्स  ५०३ १५ *
६६  इएल सल्वाडोर  मोबईल  ५०३   १५  
६७ एक्वाटोरिअल गुनिआ फिक्स  २४० ३० १.५
६७  एक्वाटोरिअल गुनिआ  मोबईल  २४०   ३०  
६८ एरिट्रीआ फिक्स  २९१ २०
६८  एरिट्रीआ  मोबईल  २९१   २०  
६९ एस्टोनिआ फिक्स  ३७२ ६०
६९  एस्टोनिआ मोबईल  ३७२   ६०  
७० इथिओपिआ फिक्स  २५१ १५ *
७०  इथिओपिआ  मोबईल  २५१   १५  
७१ यूरोपियन टेलीफोनी नंबरिंग स्पेस फिक्स  ३८८ ३०
७१  यूरोपियन टेलीफोनी नंबरिंग स्पेस  मोबईल ३८८  ३०  
७२ फ़ॉकलँड आयलँड  फिक्स ५०० ८०   ५००एमएस/ २पैसे
७२ फ़ॉकलँड आयलँड  मोबईल  ५००   ८०  
७३ फारोए आयलँडस् फिक्स  २९८ १५ *
७३  फारोए आयलँडस्  मोबईल  २९८   १५  
७४ फिजी यलँडस् फिक्स  ६७९ २०
७४  फिजी यलँडस्  मोबईल  ६७९   २०  
७५ फिनलँड फिक्स  ३५८ १५ *
७५  फिनलँड   मोबईल ३५८   १५  
७६ फ्रान्स फिक्स ३३ १५ *
७६  फ्रान्स  मोबईल  ३३४० , ३३६ , ३३७  ३० 
७७ फ्रेंच एंटिल्लेस ग्वाडेलूप इत्यादी. फिक्स ५९० १५ *
७७ फ्रेंच एंटिल्लेस ग्वाडेलूप इत्यादी. मोबईल ५९०  १५  
७८ फ्रेंच गुनिआ फिक्स ५९४ १५ *
७८ फ्रेंच गुनिआ मोबईल ५९४  १५  
७९ फ्रेंच पॉलीनेसिआ फिक्स ६८९ ३०
७९ फ्रेंच पॉलीनेसिआ मोबईल ६८९  ३०  
८० गबोन फिक्स २४१ ४० १.५
८० गबोन मोबईल २४१  ४०  
८१ गाम्बिया  फिक्स २२० ४० १.५
 ८१ गाम्बिया  मोबईल २२० ४० १.५
८२ जौर्जिया फिक्स ९९५ ४० १.५
८२ जौर्जिया मोबईल ९९५  ४०  
८३ जर्मनी फिक्स ४९ २०
८३ जर्मनी मोबईल ४९  २०  
८४ घाना फिक्स २३३ २०
८४ घाना मोबईल २३३  २०  
८५ गिब्राल्टर फिक्स ३५० १५ *
८५ गिब्राल्टर मोबईल ३५०  १५  
८६ ग्रीस फिक्स ३० २०
८६ ग्रीस मोबईल ३०  २०  
८७ ग्रीनलँड फिक्स २९९ ६०
८७ ग्रीनलँड मोबईल २९९  ६०  
८८ ग्रेनाडा/कैरिकोऊ  फिक्स १४७३ २०
८८  ग्रेनाडा/कैरिकोऊ  मोबईल  १४७३ २०
८९ गाम  फिक्स १६७१ १५ *
८९ गाम मोबईल १६७१  १५  
९० ग्वाटेमाला फिक्स ५०२ १५ *
९० ग्वाटेमाला मोबईल ५०२  १५  
९१ गुनिआ फिक्स २२४ ३० १.५
९१ गुनिआ मोबईल २२४  ३०  
९२ गुनिआ -बिस्साऊ फिक्स २४५ ४०
९२ गुनिआ -बिस्साऊ मोबईल २४५  ४०  
९३ गुयाना  फिक्स ५९२ २०
९३  गुयाना  मोबईल ५१२ २०
९४ हैती फिक्स ५०९ ३०
९४ हैती मोबईल ५०९  ३०  
९५ हवाई फिक्स १८०८ १५ *
९५ हवाई मोबईल १८०८  १५  
९६ होन्डुरस फिक्स ५०४ १५ *
९६ होन्डुरस मोबईल ५०४  १५  
९७ हांगकांग फिक्स ८५२ *
९७ हांगकांग मोबईल ८५२   
९८ हंगेरी, बरबुडा आयलँड फिक्स ३६ १० *
९८ हंगेरी, बरबुडा आयलँड मोबईल ३६  १०  
९९ आइसलँड  फिक्स ३५४ १५ *
९९ आइसलँड मोबईल ३५४  १५  
१०० इंडोनेशिया फिक्स ६२ १० *
१०० इंडोनेशिया मोबईल ६२ १०  
१०१ इन्मर्सट  फिक्स ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ६०० १०० ms
१०१ इन्मर्सट मोबईल ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ६००  
१०२ इरान  फिक्स ९८ १५ *
१०२ इरान मोबईल ९८ १५  
१०३ इराक  फिक्स ९६४ १५ *
१०३ इराक मोबईल ९६४  १५  
१०४ आयर्लंड फिक्स ३५३ २०
१०४ आयर्लंड मोबईल ३५३ २०  
१०५ इस्राएल  फिक्स ९७२ १५ *
१०५ इस्राएल मोबईल ९७२ १५  
१०६ इटाली  फिक्स ३९ ३०
१०६ इटाली मोबईल ३९ ३०  
१०७ इवोरी कोस्ट (कोट डी'ल्वोइर)  फिक्स २२५ ६०
१०७  इवोरी कोस्ट (कोट डी'ल्वोइर)  मोबईल २२५   ६०  
१०८ जमैका  फिक्स १८७६ १५
१०८ जमैका मोबईल १८७६  १५  
१०९ जपान  फिक्स ८१ १० *
१०९ जपान  मोबईल ८१  १०  
११० जॉर्डन  फिक्स ९६२ १५ *
११०  जॉर्डन  मोबईल ९६२  १५   
१११ कजाकिस्तान  फिक्स ००७७ ४० १.५
१११  कजाकिस्तान  मोबईल ००७७  ४०   
११२ केनिया  फिक्स २५४ १५ *
११२  केनिया  मोबईल २५४   १५  
११३ किरीबती, गिल्बर्ट आयलँड  फिक्स ६८६ ८० ०.५
११३  किरीबती, गिल्बर्ट आयलँड  मोबईल ६८६  ८०  
११४ कोरिया (दक्षिण) फिक्स ८२ *
११४  कोरिया (दक्षिण) मोबईल ८२   
११५ कुवैत फिक्स ९६५ ९.२३ *
११५  कुवैत  मोबईल ९६५  ९.२३   
११६ किर्गीस्तान फिक्स ९९६ २०
११६  किर्गीस्तान  मोबईल ९९६  २०   
११७ लाओस फिक्स ८५६ १५ *
११७  लाओस  मोबईल ८५६  १५  
११८ लतविया फिक्स ३७१ ६०
११८  लतविया  मोबईल ३७१  ६०  
११९ लिबेनॉन फिक्स ९६१ १५ *
११९  लिबेनॉन  मोबईल ९६१  १५   
१२० लिसोथो फिक्स २६६ ३०
१२०  लिसोथो  मोबईल २६६  ३०  
१२१ लिबेरिया फिक्स २३१ ६०
१२१  लिबेरिया  मोबईल २३१  ६०   
१२२ लीबिया फिक्स २१८ ३०
१२२  लीबिया  मोबईल २१८  ३०  
१२३ लिचेंस्टीन फिक्स ४२३ ६०
१२३  लिचेंस्टीन मोबईल ४२३  ६०   
१२४ लीथुनिया फिक्स ३७० ६०
१२४ लीथुनिया  मोबईल ३७०  ६०   
१२५ लक्झेम्बर्ग फिक्स ३५२ १५ *
१२५   लक्झेम्बर्ग मोबईल ३५२  १५   
१२६ मकाऊ फिक्स ८५३ १५ *
१२६ मकाऊ मोबईल ८५३  १५  
१२७ मैकेडोनिया फिक्स  ३८९ ३०
१२७ मैकेडोनिया मोबईल ३८९ ३०  
१२८ मदागास्कर  फिक्स २६१ ८० .७५
१२८ मदागास्कर मोबईल      
१२९ मालवी  फिक्स २६५ ३०
१२९ मालवी मोबईल २६५  ३०  
१३० मलेशिया फिक्स  ६० *
१३० मलेशिया मोबईल  ६०   
१३१ मालदीव्स  फिक्स ९६० ८० ०.७५
१३१ मालदीव्स मोबईल  ९६  ८०  
१३२ माली  फिक्स  २२३ ३०
१३२  माली  मोबाइल २२३ ३०
१३३ माल्टा फिक्स ३५६ १५ *
१३३ माल्टा मोबईल  ३५६  १५  
१३४ मार्शल आयलँड्स फिक्स ६९२ २०
१३४ मार्शल आयलँड्स मोबईल  ६९२  २०  
१३५ मार्टिनिक फिक्स
५९६ १५ *
१३५ मार्टिनिक मोबईल ५९६ १५  
१३६ मॉरिटानिया फिक्स
२२२ ४० १.५
१३६ मॉरिटानिया मोबईल २२२  ४०  
१३७ मॉरिशस फिक्स
२३० ९.२३ *
१३७ मॉरिशस मोबईल २३० ९.२३  
१३८ मयोटे व रियूनियन आयलँड फिक्स
२६२ ६०
१३८ मयोटे व रियूनियन आयलँड मोबईल २६२   ६०  
१३९ मेक्सिको फिक्स ५२ १५ *
१३९ मेक्सिको मोबईल ५२ १५   
१४० मैक्रोनेशिया फिक्स ६९१ २० १.५
१४० मैक्रोनेशिया मोबईल ६९१   २०  
१४१ मिडवे आयलँड्स फिक्स ८०८ ३०
१४१ मिडवे आयलँड्स मोबईल ८०८  ३०   
१४२ मोल्दोवा फिक्स  ३७३ ३० १.५
१४२ मोल्दोवा मोबईल ३७३  ३०  
१४३ मोनको फिक्स ३७७ ३० १.५
१४३ मोनको मोबईल ३७७  ३०  
१४४ मंगोलिया फिक्स  ९७६ १५ *
१४४ मंगोलिया मोबईल ९६७  १५   
१४५ मोंटेनेग्रो फिक्स  ३८२ ३०
१४५ मोंटेनेग्रो मोबईल ३८२  ३०   
१४६ मोनस्ट्रेट फिक्स १६६४ ३०
१४६ मोनस्ट्रेट मोबईल १६६४  ३०   
१४७ मोरक्को फिक्स  २१२ ४०
१४७ मोरक्को मोबईल २१२  ४०  
१४८ मोझाम्बिक फिक्स  २५८ ३०
१४८ मोझाम्बिक मोबईल २५८  ३०   
१४९ म्यामार फिक्स  ९५ २०
१४९ म्यामार मोबईल ९५  २०  
१५० नाम्बिया फिक्स  २६४ १५ *
१५० नाम्बिया मोबईल २६४  १५  
१५१ नौरू फिक्स  ६७४ ८० ०.७५
१५१ नाम्बिया  मोबईल  ६७४  ८०  
१५२ नेपाल फिक्स  ९७७ १० *
१५२  नेपाल  मोबईल  ९७७  १०   
 १५३ नेपाल फिक्स  ००९७७९७२ १० *
१५३  नेपाल  मोबईल  ००९७७९७२  १०  
१५४ नेदरलँड फिक्स  ३१ ३०
१५४ नेदरलँड  मोबईल  ३१ ३०   
१५५ नेदरलँड्स एंटिल्स फिक्स  ५९९ १५ *
१५५  नेदरलँड्स एंटिल्स  मोबईल  ५९९  १५   
१५६ न्यू कैलेडोनिआ फिक्स  ६८७ १५ *
१५६  न्यू कैलेडोनिआ  मोबईल  ६८७ १५   
१५७ न्यूझीलंड, चाथम आयलँड फिक्स  ६४ ९.२३ *
१५७  न्यूझीलंड, चाथम आयलँड  मोबईल  ६४   ९.२३  
१५८ निकारागुआ फिक्स  ५०५ २०
१५८  निकारागुआ  मोबईल  ५०५   २०  
१५९ नाइजेर फिक्स  २२७ ९० ०.७५
१५९  नाइजेर  मोबईल  २२७   ९०  
१६० नाइजेरिया फिक्स  २३४ १५ *
१६० नाइजेरिया मोबईल  २३४   १५  
१६१ न्यू आयलँड फिक्स  ६८३ १२० ०.५
१६१  न्यू आयलँड  मोबईल ६८३   १२०  
१६२ उत्तर कोरिया फिक्स  ८५० ६०  
१६२  उत्तर कोरिया मोबईल  ८५०   ६०  
१६३ उत्तरीय मरिअनस, रोल्टा, सैईपन,टिनियन आयलँड फिक्स  १६७० १२० ०.५
१६३   उत्तरीय मरिअनस, रोल्टा, सैईपन,टिनियन आयलँड मोबईल १६७०   १२०  
१६४ नॉर्वे फिक्स  ४७ २०
१६४  नॉर्वे  मोबईल  ४७   २०  
१६५ ओमन फिक्स  ९६८ ३०
१६५  ओमन  मोबईल  ९६८   ३०  
१६६ पाकिस्तान फिक्स  ९२ १० *
१६६  पाकिस्तान  मोबईल  ९०   १०  
१६७ पलाऊ फिक्स  ६८० ४० १.५
१६७  पलाऊ मोबईल  ६८०   ४०  
१६८ पैलेंस्टाइन फिक्स  ९७० १५ *
१६८ पैलेंस्टाइन  मोबईल  ९७०   १५  
१६९ पनामा ( फिक्स) फिक्स  ५०७ ३०
१६९ पनामा ( मोबाइल )  मोबईल  ५०७ ३०
१७० पापुआ न्यू गुइना  फिक्स ६७५ ६०
१७०  पापुआ न्यू गुइना मोबईल  ६७५   ६०  
१७१ परागवे फिक्स  ५९५ १५ *
१७१  परागवे मोबईल  ५९५   १०  
१७२ पेरू फिक्स  ५१ ३०
१७२ पेरू मोबईल  ५१   ३०  
१७३ फिलिपाइन्स फिक्स ६३ १० *
१७३ फिलिपाइन्स  मोबईल  ६३   १०  
१७४ पोलंड फिक्स  ४८ २०
१७४  पोलंड मोबईल  ४८   २०  
१७५ पोर्तुगाल फिक्स  ३५१ ३०
१७५ पोर्तुगाल मोबईल   ३५१ ३०   
१७६ पुएर्टो रिको फिक्स १७८७ १५ *
१७६ पुएर्टो रिको मोबईल १७८७   १५  
१७७ पुएर्टो रिको फिक्स  १९३९ १५ *
१७७  पुएर्टो रिको  मोबईल १९३९  १५   
१७८ कतार फिक्स  ९७४ १५ *
१७८ कतार  मोबईल ९७४     १५
१७९ रोमानिया फिक्स  ४० २०
१७९  रोमानिया  मोबईल ४०   २०  
१८० रशिया फिक्स  १५
१८०  रशिया  मोबईल ७  १५   
१८१ रवांडा फिक्स  २५० २०
१८१ रवांडा  मोबईल २५०  २०   
१८२ सैन मरिनो फिक्स  ३७८ १२० ०.५
१८२  सैन मरिनो  मोबईल ३८७   १२०  
१८३ साओ टॉमे फिक्स  २३९ ८० ०.५
१८३  साओ टॉमे  मोबईल २३९   ८०  
१८४ सौदी अरेबिया फिक्स  ९६६ ९.२३ *
१८४  सौदी अरेबिया  मोबईल ९६६   ९.२३  
१८५ सेनेगल फिक्स  २२१ ४० १.५
१८५  सेनेगल  मोबईल २२१  ४०   
१८६ सेशेल्स फिक्स  २४८ ६०
१८६  सेशेल्स  मोबईल २४८   ६०  
१८७ शैअर्ड कोस्ट सर्विसेस फिक्स  ८०८ ३०
१८७  शैअर्ड कोस्ट सर्विसेस  मोबईल ८०८   ३०  
१८८ सिएरा लिओन फिक्स  २३२ ४० १.५
१८८  सिएरा लिओन  मोबईल २३२   ४०  
१८९ सिंगापुर फिक्स  ६५ *
१८९  सिंगापुर  मोबईल ६५    
१९० सेंट मार्टेन (२०१०) फिक्स  १७२१ ८० .७५
१९०  सेंट मार्टेन (२०१०)  मोबईल १७२१   ८०  
१९१ स्लोवाकिया फिक्स  ४२१ १५ *
१९१  स्लोवाकिया  मोबईल ४२१   १५  
१९२ स्लोवेनिआ फिक्स  ३८६ ३०
१९२  स्लोवेनिआ  मोबईल ३८६   ३०  
१९३ सॉलोमन आयलँड फिक्स  ६७७ ८० ०.७५
१९३  सॉलोमन आयलँड मोबईल ६७७  ८०   
१९४ सोमालिआ फिक्स  ३५२ ६०
१९४  सोमालिआ  मोबईल ३५२  ६०  
१९५ दक्षिण अफ्रिका फिक्स  २७ ४० १.५
१९५  दक्षिण अफ्रिका  मोबईल २७   ४०  
१९६ स्पेन,कैनरीआयलँड फिक्स  ३४ ३० १.५
१९६  स्पेन,कैनरीआयलँड  मोबईल ३४   ३०  
१९७ श्रीलंका फिक्स ९४ १५ *
१९७  श्रीलंका  मोबईल  ६४   १५  
१९८ सेंट हेलेना व ट्रिस्टन दा कुन्हा फिक्स २९० २४० .500ms/2p
१९८  सेंट हेलेना व ट्रिस्टन दा कुन्हा  मोबईल  २९०   २४०  
१९९ सेंट किट्ट्स व नेविस फिक्स  १८६९ ६०
१९९  सेंट किट्ट्स व नेविस  मोबईल  १८६९   ६०  
२०० सेंट लूसिआ फिक्स  १७५८ ४० १.५
२००  सेंट लूसिआ  मोबईल  १७५८  ४०   
२०१ सेंट पीएरा व मिक्वेलोन फिक्स  ५०८ ६०
२०१  सेंट पीएरा व मिक्वेलोन  मोबईल  ५०८   ६०  
२०२ सेंट विन्सेंट व ग्रिनाडीन्स फिक्स  १७८४ ६०
२०२  सेंट विन्सेंट व ग्रिनाडीन्स मोबईल  १७८४  ६०  
२०३ सुदान फिक्स  २४९ १५
२०३  सुदान मोबईल  २४९   १५  
 २०४ सुदान दक्षिण  फिक्स  २११ ३०
२०४ सुदान दक्षिण   मोबईल  २११   ३०  
२०५ सुरीनेम फिक्स  ५९७ २०
२०५  सुरीनेम  मोबईल  ५९७  २०  
२०६ स्विझिलँड फिक्स  २६८ १५ *
२०६  स्विझिलँड  मोबईल  २६८   १५  
२०७ स्विडन फिक्स  ४६ *
२०७  स्विडन  मोबईल  ४६   
२०८ स्वित्झर्लंड फिक्स  ४१ ४० १.५
२०८ स्वित्झर्लंड  मोबईल  ४१   ४०  
२०९ सिरीया फिक्स  ९६३ १५ *
२०९  सिरीया  मोबईल  ९६३   १५  
२१० तैवान फिक्स  ८८६ १० *
२१०  तैवान  मोबईल  ८८६  १०  
२११ टाजिकिस्तान फिक्स  ९९२ १५ *
२११    मोबईल  ९९२   १५  
२१२ टान्झानिआ फिक्स  २५५ २०
२१२  टान्झानिआ  मोबईल  २५५  २०   
२१३ थायलँड फिक्स  ६६ *
२१३  थायलँड  मोबईल  ६६   ५  
२१४ टोगोलेस रीप. फिक्स  २२८ ३०
२१४  टोगोलेस रीप.  मोबईल  २२८  ३०   
२१५ टोकेलौ फिक्स  ६९० ८० ०.७५
२१५  टोकेलौ  मोबईल  ६९०  ८०   
२१६ टोंगा आयलँड फिक्स  ६७६ ४० १.५
२१६ टोंगा आयलँड  मोबईल  ६७६  ४०   
२१७ त्रिनिदाद व टोबैगो फिक्स  १८६८ २०
२१७  त्रिनिदाद व टोबैगो  मोबईल  १८६८  २०   
२१८ ट्युनिशिया फिक्स  २१६ ६०
२१८  ट्युनिशिया  मोबईल  २१६   ६०  
२१९ टर्की फिक्स  ९० ३० १.५
२१९   टर्की मोबईल  ९०   ३०  
२२० तुर्कमेनिस्तान फिक्स  ९९३ १५ *
२२०  तुर्कमेनिस्तान  मोबईल  ९९३   १५  
२२१ तुर्क व कैकोज फिक्स  १६४९ १५ *
२२१  तुर्क व कैकोज  मोबईल  १६४९   १५  
२२२ तुवालू फिक्स  ६८८ ६० ०.७५
२२२  तुवालू  मोबईल  ६८८   ६०  
२२३ यू के फिक्स्ड फिक्स  ४४ १५ *
२२३ यू के फिक्स्ड  मोबाइल   ४४ १० *
२२३  यु. के. प्रीमियम नंबर फिक्स  ००४४७० १५ *
२२३ यु. के. प्रीमियम नंबर मोबाइल ००४४७०  १५  
२२४ युएई फिक्स ९७१ १५ *
२२४  युएई  मोबईल  ९७१  १५  
२२५ यूएस व्हर्जिन आयलँड फिक्स  १३४० १५ *
२२५  यूएस व्हर्जिन आयलँड  मोबईल  १३४०  १५   
२२६ यूएसए फिक्स  *
२२६  यूएसए  मोबईल   ३  
२२७ युगांडा फिक्स २५६ २०
२२७  युगांडा  मोबईल  २५६   २०  
२२८ यूक्रेन फिक्स  ३८० १५ *
२२८  यूक्रेन  मोबईल  ३८०   १५  
२२९ उरुग्वे फिक्स  ५९८ १५ *
२२९  उरुग्वे  मोबईल  ५९८   १५  
२३० उझबेकीस्तान फिक्स  ९९८ १० *
२३०  उझबेकीस्तान  मोबईल  ९९८   १०  
२३१ वनुआतु फिक्स  ६७८ ६०
२३१  वनुआतु  मोबईल  ६७८  ६०   
२३२ व्हेनेझुएला फिक्स  ५८ २०
२३२ व्हेनेझुएला  मोबईल  ५८   २०  
२३३ व्हिएतनाम फिक्स  ८४ *
२३३  व्हिएतनाम  मोबईल  ८४    
२३४ वेक् आयलँड फिक्स  ८०८ ३०
२३४  वेक् आयलँड  मोबईल  ८०८   ३०  
२३५ वाल्लिस व फुटाना फिक्स  ६८१ ६० ०.५
२३५  वाल्लिस व फुटाना  मोबईल  ६८१   ६०  
२३६ वेस्टर्न समोआ फिक्स  ६८५ ४० ०.७५
२३६ वेस्टर्न समोआ  मोबईल  ६८५   ४०  
२३७ येमेन फिक्स  ९६७ १५ *
२३७  येमेन  मोबईल  ९६७ १५   
२३८ युगोस्लाव्हिया सर्बिया फिक्स ३८१ ३०
२३८  युगोस्लाव्हिया सर्बिया  मोबईल  ३८१  ३०  
२३९ झाम्बिया फिक्स  २६० ३० १.५
२३९  झाम्बिया  मोबईल २६०   ३०  
२४० झिम्बाब्वे फिक्स  २६३ ३०
२४०  झिम्बाब्वे  मोबईल   २६३ ३०   

नोट :- * ह्या देशांकारिता कॉल चे शुल्क प्रती मिनिट प्रमाणे राहतील .

1. सर्व प्रीपेड ग्राहकांकरीता आयएसडी सुविधा डीफॉल्टनुसार उपलब्ध नाही.

2. प्रीपेड ग्राहक आयएसडी सुविधेतून निवड करू शकतात / निवड रद्द करू शकतात. प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

निवड करा (आयएसडी फंक्शनिस एक्टिव्हेशन विनंती): ४९९ वर  एसएमएस "ACT ISD" पाठवा

निवड रद्द करा (आयएसडी सुविधा निष्क्रियकरण विनंती):४९९ वर  एसएमएस "DACT ISD " पाठवा

रु.२/- चे सक्रियकरण शुल्क आयएसडी सुविधा सक्रिय करण्यासाठी लागू होईल. तसेच  निष्क्रिय करण्यासाठी कोणतेही शुल्क लागु होणार नाही.

आंतरराष्ट्रीय (संदेश / एसएमएस) मुल्य  रु ५ / संदेश  

विशेष आयएसडी ऑफर
नॉन आयएसडी मोबाइल ग्राहकांसाठी आयएसडी कॉलिंग
  • आंतरराष्ट्रीय कॉल करण्यासाठी सर्व ग्राहकांकडे आयएसडी कॉलिंग सुविधा असणे आवश्यक आहे, परंतु एमटीएनएलच्या विशेष आयएसडी ऑफर द्वारा आपण आयएसडी सुविधा आपणाकडे नसतानाही सहा देशांमध्ये कॉल करु शकता.   
  • या सहा देशांमध्ये कॉल करण्यासाठी १३०० च्या नंतर त्या देशाचा कोड क्रमांक डायल करा. 
  • हा प्रस्ताव १४.०८.२०११ च्या नंतर लागू असेल.  

  यूएसए,कनाडा,चीन,हांगकांग,सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया           

रु.३/ मिनिट
थाईलैंड  रु.५/ मिनिट