दिवाळी धामका स्पर्धा

दिवाळी धामका स्पर्धा


एमटीएनएल मुंबई २६/१०/२०१८ पासून २४/११/२०१८ पर्यंत दिवाळी धामका स्पर्धा 30 दिवसासाठी चालवणार आहे.

नियम व अटी: 

१)  ही २६-ऑक्टो-२०१८ पासून २४-नोव्हें -२०१८पर्यंत 30 दिवसांची स्पर्धा आहे.

२) ही डब्ल्यूएपी व एसएमएसची प्रति सेवा वापर स्पर्धा आहे.

३) ५४३३४ शॉर्टकोडवर एसएमएस पाठवण्यासाठी किंमत ३ रुपये आहे आणि डब्ल्यूएपीवरील प्रत्येक डाउनलोड किंमत रु. ७ / वॉलपेपर आहे.

४) केवळ दोन विजेते असतील आणि प्रत्येक विजेत्यास "डीव्हीडी प्लेयर, मॉडेल क्रमांक: गोदरेज डीव्हीडी 604" मिळेल.

५) सहभागींना टीपी पाठविण्यासाठी आणि ५४३३४ वर डब्ल्यूएपी पोर्टल (http://wap.mconverge.in/mtnlwap/mdn.php) वरुन कमीतकमी तीन सामग्री डाउनलोड करण्यासाठी किंवा डीएपी किंवा डब्ल्यूएपी / स्पर्धेसाठी पात्र होण्यासाठी सहभागींच्या सोयीनुसार एसएमएस करा.

६) स्पर्धेच्या अखेरीस ३० दिवसांचा विजेता त्याची डाउनलोड करेल आणि ५४३३४ वर एसएमएस पाठविला जाईल. म्हणून विजेत्या होण्यासाठी स्पर्धकांची संभाव्यता ५४३३४ शॉर्टकोडवर पाठवलेल्या कमाल सामग्री डाउनलोड / एसएमएससह वाढते.

७) प्रत्येक सहभागीचा एसएमएस आणि डब्ल्यूएपी गणना त्यांच्या संबंधित मोबाइल नंबरच्या विरुद्ध एकूण मानली जाईल. उदाहरणार्थ, प्रतिभागीचा मोबाइल नंबर 9 86 9XXXX 9 1 9 54 असेल आणि तो ५४३३४ वर ४०एसएमएस पाठवेल आणि ३० दिवसांच्या स्पर्धा कालावधीत डब्ल्यूएपीमधून ४५ वॉलपेपर डाउनलोड करेल तर त्यांची एकूण संख्या ८५  (४० एसएमएस + ४५ डब्ल्यूएपी) असेल आणि तिचे एकूण ४१५ (४० * रु .३+ ४५ * रु. ७) एकूण रक्कम 85 वर एकूण रक्कम मोजली.

८) स्पर्धकांमधील समान गटात टाय झाल्यास, विजेत्याचा हा खर्च असेल जो स्पर्धक संपल्यानंतर सर्वाधिक असेल.

९) स्पर्धकांच्या एकूण रकमेतील एक टाय बांधल्यास स्पर्धकांच्या विजेत्या घोषित करण्यासाठी संगणकीकृत ड्रॉ आयोजित केला जाईल.

१०) वॉलपेपर डाउनलोड करण्यासाठी स्वतंत्रपणे त्यांच्या डेटा प्लॅननुसार डेटा शुल्क भरावे लागेल.

११) ५४३३४ शॉर्टकोडवर मजकूर पाठवताना सहभागी सावध असले पाहिजे कारण चुकीचा मजकूर मोजण्यासाठी योग्य मजकूर म्हणून यशस्वी मानले जाणार नाही. त्याचप्रमाणे, जर वॉलपेपर दिवसातून एकदा डाउनलोड केले असेल तर डब्ल्यूएपी डाउनलोड केल्यासच त्याच वॉलपेपर डाउनलोडला स्पर्धा म्हणून मोजण्यासाठी गृहित धरले जाऊ शकत नाही.

१२) स्पर्धेत प्रवेश करुन, सहभागी या अटी आणि शर्तींशी त्यांच्या संमती दर्शवित आहे.

१३) आपत्ती, युद्ध, नागरी किंवा सैन्य गळती, ईश्वराचे कार्य किंवा कोणत्याही लागू कायद्याचे किंवा नियमन किंवा इतर कोणत्याही वास्तविक किंवा अपेक्षित उल्लंघनासंदर्भात कोणत्याही सूचनेशिवाय या अटी व शर्तीं रद्द करणे किंवा त्यात सुधारणा करणे एमटीएनएलचा अधिकार आहे. एमटीएनएलच्या नियंत्रणाच्या बाहेर कार्यक्रम. एमटीएनएलद्वारे शक्य तितक्या लवकर प्रतिस्पर्धातील कोणत्याही बदलास ग्राहकांना अधिसूचित केले जाईल.

१४) एमटीएनएल दोन्ही विजेत्यांना फोन कॉल किंवा एसएमएसद्वारे संपर्क करेल. आणि बक्षीस त्यांना एमटीएनएल कार्यालयात दिली जाईल किंवा स्पर्धेच्या निकालाच्या १५ दिवसांच्या घोषणेनंतर थेट विजेत्याच्या पत्त्यांवर कुरिअर करेल.

१५) एमटीएनएलचा निर्णय स्पर्धाशी संबंधित सर्व बाबींसंबंधी अंतिम निर्णय घेईल आणि सहभागींवर बंधनकारक असेल आणि त्यात कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही.

१६) कोणतेही विवाद मुंबईच्या न्यायालयांच्या अनन्य अधिकार क्षेत्राच्या अधीन असतील.

१७) विजेते एमटीएनएलद्वारे कोणत्याही प्रसिद्धी सामग्रीमध्ये त्यांचे नाव आणि मोबाइल नंबर वापरण्यास सहमत असतात.

विजेता

एमटीएनएल मुंबईच्या दिवाळी धामका स्पर्धेच्या समाप्तीनंतर विजेत्यांचे नाव घोषित केले जाईल.
(म्हणजे२४/११/२०१८ नंतर)