लँडलाईन आणि मोबाइल नेटवर्क दोन्ही मुंबई तसेच दिल्ली चे कॉल्स  रात्री १०.०० ते सकाळी ०७.००  दरम्यान मोफत राहतील  

सर्व एसटीडी कॉल रात्री १०.०० ते सकली ०७.०० दरम्यान १ एमसीयु  प्रति १८० सेकंद या प्रमाणे आकारले जातील 

बेसिक प्लॅन

प्लॅनप्लॅन १७९(फक्त इनकमिंग)प्लॅन १८०इकाँनाँमी प्लॅन २५०प्लॅन २९०प्लान ५००
याच्याकरीता चांगला आहे  फक्त इनकमिंग कॉल करीता    १०० कमी कॉल  करीता  २०० -३०० कॉल  १००- २०० कॉल  ३००- ९०० कॉल
मासिक ठराविक मूल्य(रु.) १७९/-  २००/- ३१०/- ३२०/- ५२५/-
नि:शुल्क कॉल शून्य  शुन्य  ८० १०० ४००
दर प्रती पल्स(रु.) रु. १/- रु. १.२०

 १-३०० कॉल पर्यंत रु.१.००

३०१-२००० कॉल पर्यंत रु.१.२०, 
 २००० कॉल पेक्षा अधिककरीता  रु.१.००

रु. १.२०  रु. १.१०
लोकल कॉल पल्स रेट
 एमटीएनएल लैंड लाइन  लागु नाही   १८० सेकंद    १८० सेकंद १८० सेकंद  १८० सेकंद
एमटीएनएल  मोबाइल  लागू नाही ६० सेकंद ६०सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद
न्य लँडलाईन ऑपरेटरकरीता लागू नाही ६०  सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद
अन्य मोबाईल ऑपरेटरकरीता लागू नाही ६० सेकंद ६०सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद
एसटीडी कॉल पल्स दर
एमटीएनएल दिल्ली लँडलाईन करीता लागू नाही ९० सेकंद ९० सेकंद ९० सेकंद ९० सेकंद
०-५० कि.मी.  
अन्य लँडलाईनकरीता लागू नाही ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद
डब्ल्यूएलएल/मोबाईल को लागू नाही ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद
> ५० कि.मी.  लागू नाही ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद

 

अतिरिक्त सुविधा  
.कोणत्याही लँडलाईन आणि मोबाइल नेटवर्क दोन्ही मुंबई तसेच दिल्ली चे कॉल्स  रात्री १०.०० ते सकाळी ०७.००  दरम्यान मोफत राहतील  
सर्व एसटीडी कॉल रात्री १०.०० ते सकली ०७.०० दरम्यान १ एमसीयु  प्रति १८० सेकंद या प्रमाणे आकारले जातील .

उच्च प्लान

प्लान चे  नावप्लॅन १०००प्लॅन १५०० प्लॅन २००० 
यांच्याकरीता चांगला आहे ९००-१५०० कॉल १५००-२३०० कॉल २३००+ कॉल
मासिक फिक्स्ड मूल्य (रु.) १०५०/- १६०० २१००
नि:शुल्क कॉल १०००   १८००  २४००
दर प्रती पल्स (रु.) १.०० ०.९० ०.८५
लोकल कॉल पल्स रेट
एमटीएनएल लैंड लाइन  १८० सेकंद १८० सेकंद १८० सेकंद    
एमटीएन एल  मोबाइल ६०सेकंद ६०सेकंद ६०सेकंद
अन्य लँडलाईन ऑपरेटरकरीता ६०सेकंद ६०सेकंद ६०सेकंद
अन्य मोबाईल ऑपरेटर करीता ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद
एसटीडी कॉल पल्स दर
 एमटीएनएल दिल्ली लँडलाईन करीता ९० सेकंद ९० सेकंद  ९० सेकंद
० - ५० कि.मी.  
अन्य लँडलाईनकरीता ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद
डब्ल्यूएलएल/मोबाइलकरीता ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद
> ५० कि.मी. ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद
अतिरिक्त सुविधा  
.कोणत्याही लँडलाईन आणि मोबाइल नेटवर्क दोन्ही मुंबई तसेच दिल्ली चे कॉल्स  रात्री १०.०० ते सकाळी ०७.००  दरम्यान मोफत राहतील  
सर्व एसटीडी कॉल रात्री १०.०० ते सकली ०७.०० दरम्यान १ एमसीयु  प्रति १८० सेकंद या प्रमाणे आकारले जातील .

अमर्यादित प्लान

प्लान चे नावप्लान ५५०प्लान ७९९
 यांच्याकरीता चांगला आहे अनलिमिटेड एमटीएनएल अनलिमिटेड एमटीएनएल
मासिक फिक्स्ड चार्जेस (रु.) ५७५/-  ८२५/- 
मोफत  कॉल १००  शून्य
रेट प्रति पल्स (रु.) १.१० १.२०
लोकल कॉल पल्स रेट
एमटीएनएल मुंबई नेटवर्क करीता  मोफत मोफत 
अन्य लैंडलाइन ऑपरेटर करीता  ६० सेकंद ६० सेकंद
अन्य मोबाइल ऑपरेटर करीता  ६० सेकंद ६० सेकंद
एसटीडी कॉल पल्स रेट
 एमटीएनएल दिल्ली लँडलाईन करीता  ९० सेकंद मोफत 
० - ५० कि.मी.  
अन्य लैंडलाइन करीता  ६० सेकंद ६० सेकंद
डब्ल्यूएलएल/मोबाइल करीता   ६० सेकंद  ६० सेकंद
> ५० कि.मी.  ६० सेकंद ६० सेकंद
अतिरिक्त सुविधा  
.कोणत्याही लँडलाईन आणि मोबाइल नेटवर्क दोन्ही मुंबई तसेच दिल्ली चे कॉल्स  रात्री १०.०० ते सकाळी ०७.००  दरम्यान मोफत राहतील  
सर्व एसटीडी कॉल रात्री १०.०० ते सकली ०७.०० दरम्यान १ एमसीयु  प्रति १८० सेकंद या प्रमाणे आकारले जातील .

 

एक मिनट प्लान

प्लान  चे नावप्लान ४९९  एक मिनिट प्लानप्लान  ९९९ एक मिनिट प्लान
यांच्याकरीता चांगला आहे  कमी अवधि च्या कॉल करीता  कमी अवधि च्या कॉल करीता
मासिक फिक्स्ड चार्जेस (रु.) ५५०/- ११००/-  
मोफत  कॉल ५२५ १२५०
रेट प्रति पल्स (रु.) ०.६० ०.33
लोकल कॉल पल्स रेट
एमटीएनएल मुंबई नेटवर्क करिता  ६० सेकंद  ६० सेकंद 
अन्य लैंडलाइन ऑपरेटर करीता ६० सेकंद  ६० सेकंद 
अन्य मोबाइल ऑपरेटर करीता  ६० सेकंद    ६० सेकंद 
एसटीडी कॉल पल्स रेट
 एमटीएनएल दिल्ली करिता  लागू नाही  लागू नाही
0 - 50 कि.मी.  
लैंडलाइन को लागू नाही लागू नाही
डब्ल्यूएलएल/मोबाइल को लागू नाही लागू नाही
> 50 कि.मी. लागू नाही लागू नाही
अतिरिक्त सुविधा  
.कोणत्याही लँडलाईन आणि मोबाइल नेटवर्क दोन्ही मुंबई तसेच दिल्ली चे कॉल्स  रात्री १०.०० ते सकाळी ०७.००  दरम्यान मोफत राहतील  
सर्व एसटीडी कॉल रात्री १०.०० ते सकली ०७.०० दरम्यान १ एमसीयु  प्रति १८० सेकंद या प्रमाणे आकारले जातील .

एड ऑन पैक

 लँडलाईन एड ऑन पॅक

पॅकची किंमतनिशुल्क कॉल
रु. ५० ६५
रु. १००
 १४०
रु. २०० २९०
 • १५०० ( टोल फ्री ) नंबर वरच वरील पैक उपलब्ध.
 • वैधता :- एक महिना
 • या पॅक त्यानंतरच्या महिन्यांत आपोआप नूतनीकरण केले जाईल. या पॅक चे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी १५०० डायल करा (टोल फ्री)

 • या पॅक चे शुल्क पुढील बिलात आकारले जाईल
 •  कोणत्याही तुमच्या वर्तमान लॅंडलाईन योजनेत एड ओन पॅक घेऊन  बिलात बचत करा           

विशेष सवलत

खालील वर्गाकारिता स्थापना शुल्क आणि  मासिक सेवा प्रभार वर विशेष सवलत मिळ वा .|

ए)
वरिष्ठ नागरिक (65 वर्ष आणि त्यापेक्षा  अधिक)   वयाच्या दाखाल्या सहित स्थापना आणि  मासिक सेवा प्रभार पर २५ % की छूट. 
बी)                         नेत्रहीन व्यक्तींकरीता    मासिक सेवा शुल्कामध्ये    ५० % सवलत 
सी)  युद्ध विधवा / अपंग  सैनिकंसाठी मासिक सर्विस चार्ज मध्ये  ५० % सवलत  व कोणतेही  स्थापना शुल्क नाही 
डी) स्वतंत्रता सैनिकंकारिता  * मासिक सर्विस चार्ज मध्ये५०% सवलत आणि  कोणताही  स्थापना शुल्क नाही
ई) स्कूल, विश्वविद्यालये  आणि  एफिलिएटेड कॉलेज बहां, पॉलिटेक्निक, गैर वाणिज्यिक अनुसंधान संघटना   आणि  सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था प्रमाणे   दुस -या  करीता गैर  आवासीय टेलीफोन   मासिक सेवा शुल्क मध्ये    २५ % सवलत
एफ) घ्राराप्रमाणे  वृद्ध, अशक्त, स्पास्टिक, अपंग , बहिरा  मुका , मौन, व्यक्तींकरीता  , अनाथालये आणि  आदिवासी कल्याण करीता  स्वैच्छिक संघटना  आणि  सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था प्रमाणे  अन्य संस्थाकरीता दोन   टेलीफोन (गैर आवासीय) पेक्षा जास्त नाही     मासिक सेवा शुल्का मधे  25% सवलत  
जी) तीन रक्षा  सेवांमधे वीरता पुरस्कार विजेत्यां/राष्ट्रपति पुरस्कार मधील  सम्मानप्राप्/वीरता करीता पोलिस  पदक (वीरता पुरस्कार अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र)   कोणतेही  मासिक सेवा प्रभार आणि   स्थापना/ पंजीकरण शुल्क नाही .   .

   

नोट्स  

 • यह प्रस्ताव केवल 250 योजना के लिए उपलब्ध है | हा प्रस्त्व केवळ २५० योजनान्कारिता उपलब्ध आहे.
 • अतिरिक्त कॉल  योजना 250 के अनुसार शुल्क लागु होतील ,कोणतीही   अतिरिक्त सवलत दिली जाणार नाही .
 • कंफ़ेसियनल सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी सर्व ग्राहकाना  वार्षिक आधार पर जीवन प्रमाण - पत्र 30 जून पर्यंत दर वर्षी जमा कराणे आ वश्यक आहे.
 • सेवा कर 12.36% अतिरिक्त.

 

फार्म डाउनलोड  

टेलीफोन कनेक्शनकरीता  फार्म डाउनलोड इथे  क्लिक करा  .  

वरिष्ठ नागरिकंकारिता  जीवन प्रमाण -पत्राकारिता आवेदन फार्म डाउनलोड इथे  क्लिक करा .  

डॉट एमटीएनएल / सेवानिवृत्त कर्मचा-यांकारिता  जीवन प्रमाण - पत्राकारिता  आवेदन फार्म डाउनलोड इथे  क्लिक करा.  

नेत्रहीन व्यक्तिकरीता  जीवन प्रमाण - पत्र पत्राकारिता आवेदन फार्म डाउनलोड इथे  क्लिक करा.  

स्वतंत्रता सेनानी /स्वतंत्रता सेनानी यांचे  पति वा  पत्नी/ युद्ध  विधवां / विकलांग सैनिकां / शूरवीरता/ राष्ट्रपतियों वीरता पुरस्कार विजेत्यांकारिता पोलिस  मेडल करीता जीवन प्रमाण - पत्राकारिता  आवेदन फार्म डाउनलोड करण्यासाठी   इथे  क्लिक करा .

 

टीएनएफ ((टेक्निकली नॉट फिजिबल) क्षेत्रांवर वायर्स ओव्हर फाइबर नेटवर्क (एफटीटीएच):

५०० रुपयांपेक्षा जास्त आणि लँडलाईन टॅरिफ योजना ग्राहकांना टीएनएफ (तांत्रिकदृष्ट्या नॉन व्यवहार्य) क्षेत्रांमध्ये फायबर (एफटीटीएच) नेटवर्क वर उपलब्ध आहे जेथे तांबे वायर जोड उपलब्ध नाही.
याव्यतिरिक्त, ग्राहकांना हाय-स्पीड ब्रॉडबँडवर फाइबर (एफटीटीएच) ५० एमबीपीएस पर्यंत दरमहा १० जीबी डेटा (एफयूपी) पर्यंतची डाउनलोड स्पीड आणि २५६ केबीपीएस नंतर अमर्यादित वापराची ऑफर दिली जाईल. एफपीपी नंतर अपलोडची गती १० एमबीपीएस आणि २५६केबीपीएस असेल.
हाय स्पीड पोस्ट एफयूपी ठेवण्यासाठी, ग्राहक डेटा टॉप अप वापरू शकतात. ब्रॉडबँड डेटा टॉप-अप तपशीलांसाठी येथे क्लिक करा.
इच्छित असल्यास, ग्राहक कोणत्याही अन्य एफटीटीएच डेटा योजने मध्ये स्थलांतर करू शकतो. एफटीटीएच प्लॅनसाठी येथे क्लिक करा.
एफटीएचटी ओएनटी / सीपीईसाठी वन-टाइम अपफंट शुल्क आणि मासिक शुल्क अतिरिक्त आकारले जाईल. इतर शुल्कासाठी येथे क्लिक करा.

अन्य  शुल्क

 

 • नोंदणी करता संस्थापन शुल्क  : रु. ६०० (नोंदणी करतांना ही रक्कम द्यावी लागेल)
 • सुरक्षा जमा राशी (व्याजाशिवाय )
 • लोकल किंवा एसटीडी : रु.१०००/- (दोन समान हप्त्यामध्ये घेतले जातील  )
 • आयएसडी सुविधा : रु.३०००/- (सहा समान हप्त्यामध्ये घेतले जातील )
 •  प्लॅन-१७९ करीता  (फक्त इनकमिंग) रु. ५००/-

 

कृपया लक्ष द्या  : 
 

 • अतिरिक्त सुविधा सेवा , आयएसडीएन, पीआरए, बीआरए आणि सर्व प्रकार च्या पीसीओ आणि विशेष सानुकूल योजनांना  लागू नाही 
 • या योजना वार्षिक निश्चित शुल्क देखील चार्ज मासिक निश्चित शुल्क  महिने करून त्यानुसार सुधारित करु शकता.
 • एमटीएनएल द्वारा ग्राहक 'परिसरात,  टेलिफोन इन्स्ट्रुमेंट, ब्रॉडबॅंड मॉडेमची / सीपीई (ग्राहकां च्या  जागे तील  उपकरण), ONU (ऑप्टिकल नेटवर्क भाग), NT1(आयएसडीएन लाइन  साठी) जसे उपकरणे दिल्यास  ती सर्व  एमटीएनएल, मुंबई ची मालमत्ता असेल .
 • एमटीएनएल नी दि. १/०५/२०१३ पासुन फिक्स डब्लूएलएल/ फिक्स  ( एफ ), बीएसएनएल ला इंट्रा सर्कल कॉल (५० किलोमीटर पर्यंत) करीता  लैंडलाइन व सीडीएमए च्या वन इंडिया प्लान च्या पल्स शुल्क मध्ये संशोधन केले आहे. ह्या कॉल करीता पल्स रेट १८० सेकंदा हुन ६० सेकंदा करीता संशोधित केले आहे. ज्या ग्राहकानी मागील  सहा महीन्यात हा पालन घेतला असले  त्याना हे बदल लागु नाहीत . त्यांचे सहा महिने पूर्ण झाल्यावर हे बदल लागु होतील 
 • प्लॅन-१७९ केवल इनकमिंग प्लॅन मध्ये, व्हीसीसी कार्ड द्वारा  आउटगोइंग कॉल केले जाऊ शकतात व ब्रॉडबँड सुविधेकरीता अनुमती आहे.  
 • रु.२५० प्रत्येकी  सवलत, ग्राहक मालकीच्या टेलिफोन इन्स्ट्रुमेंट आणि ग्राहक स्वत: च्या अंतर्गत वायरिंगसाठी  दिले जाईल.
  टेलिफोन परत करण्या  बाबतीत एमटीएनएल ३ वर्षांत इन्स्ट्रुमेंट प्रदान न करता,रु. १५० सुरक्षा ठेव पासून वसूल केले जाईल.
  शुल्क स्थलांतर.रु. ३००  समान किंवा आंतर विनिमय साठी (त्याच आवारात आत साठी शुल्क नाही):
   ज्येष्ठ नागरिकांसाठी म्हणून विशेष श्रेणी साठी सवलती (इकॉनॉमी प्लॅन २५०साठी फक्त लागू)
              अ)  रु .५००  प्रतिष्ठापना शुल्क वर २५% सवलत
               ब) दरमहा रु .२५०  च्या भाड्यावर २५ % सवलत (इकॉनॉमी योजना)
 • ट्राय स्वरूप मध्ये लँडलाईन टेरिफ योजना तपशिलासाठी येथे क्लिक करा
 • वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अतिरिक्त लागू .  

garuda1

 

टॉप अप

MRP(Rs.) ५०  १००  ३००  ५०० 
टॉक मूल्य (रु) ४१.५ ८६ २७० ५००
टॉक टाईम वैधता ०   ०  ०   ० 
वाढिव कालावधी (ग्रेस पिरियड) शुन्य शुन्य शुन्य शुन्य
 •  उपरोक्त मूल्यात कर समाविष्ट आहे. 
कॉल शुल्क   
एमटीएनएल मुंबई नेटवर्क मध्ये केलेले कॉल रु.०.५० 
अन्य नेटवर्क (लोकल) ला केलेले कॉल रु.०.६० 
महाराष्ट्र व गोव्यामध्ये सर्व नेटवर्कनां एसटीडी  रु.१.०० 
अन्य शहरांकरीता एसटीडी कॉल्स रु.१.२० 
आयएसडी कॉल शुल्काकरीता इथे क्लिक करा

 

रिचार्ज व्हाउचर

एमआरपी (रु.) ११०  १७५  ३०० 
टॉक मूल्य (रु.) ९०  १६० २७५ 
टॉक टाईम वैधता १ महिना ४५  दिवस २ महिना
वाढिव कालावधी (ग्रेस पिरियड) १० दिवस २० दिवस ३० दिवस

 

प्रि-पेड एफडब्ल्यूपीकरीता कॉल शुल्क    
एमटीएनएल मुंबई नेटवर्क मध्ये केलेले कॉल रु.०.५० 
अन्य नेटवर्क (लोकल) ला केलेले कॉल रु.०.६० 
महाराष्ट्र आणि गोव्यामध्ये सर्व नेटवर्कना एसटीडी  रु.१.०० 
अन्य शहरांकरीता एसटीडी कॉल्स  रु.१.२० 
आयएसडी कॉल शूल्काकरीता येथे क्लिक करा,
स्थानीय संदेश (लोकल एसएमएस) शुल्क  ४०  पैसे
राष्ट्रीय संदेश (एसएमएस) शुल्क  ८०  पैसे
संदेशावर (एसएमएस) आधारीत सेवांचे शुल्क (८८८८, ३६०० )  रुपयांमध्ये. १.०० 

एफ डब्ल्यू पी ९९९

योजनेचे नावगरुडा प्रीपेड एफडब्ल्यूपी ९९९  (वैधता कालावधी एक वर्ष)
नोंदणीकरण व सक्रियकरण शुल्क  रु ९९९ (सर्व करांसहीत)
 नि:शुल्क टॉक मूल्य(रु) स्थानीय एमटीएनएल नेटवर्क रु. ७५०  (नोंदणीकरणा पासून १८० दिवसांमध्ये उपयोग करणे आवश्यक आहे)
अन्य लोकल कॉल+एसटीडी+आयएसडी 

रु. २२५ 
 मूल्य वैधता(दिवसांमध्ये) ३६५  दिवस
शुल्क /  योजना वैधता ३६५  दिवस
 कॉल शुल्क व्होईस कॉल संदेश 
एमटीएनएल गरुडाकरीता स्थानीय कॉल(सीडीएनएलए २००० -आय एक्स नेटवर्कला) १० पैसे/मिनिट २५ पैसे
लँडलाइन, डाल्फिन व ट्रम्पला लोकल कॉल  ३० पैसे/मिनिट २५ पैसे
कॉल: अन्य नेटवर्ककरीता(मोबाइल व फिक्सड) मुम्बई मध्ये व एमटीएनएल दिल्लीच्या नेटवर्ककरीता  ५० पैसे/मिनिट २५ पैसे
महाराष्ट्र व गोव्यामध्ये अन्य नेटवर्ककरीता  ५० पैसे/मिनिट
रु १.०० 
एसटीडी कॉल अन्य राज्यांमध्ये  रु.१.२० /मिनिट रु. १.०० 
आंतरराष्ट्रीय कॉल आयएसडी सुविधा असणे अनिवार्य् आहे. आंतरराष्ट्रीय कॉलिंग कॉल शुल्क वारंवार बदलत असतात कारण ते आयएलडी कॅरियर द्वारा निर्धारीत केलेल्या कॅरियर शुल्कावर अवलंबून असतात. रु.५.०० 

 

रात्रीचे टॉक मुल्क (रात्री ११.००पासुन सकाळी ६.०० वाजे पर्यंत) 
एमटीएनएल मुम्बई सीडीएमए कडून एमटीएनएल मुम्बई सीडीएमएला : ५ पैसे/मिनिट
एमटीएनएल मुम्बई सीडीएमए कडून अन्य एमटीएनएल मुम्बई नेटवर्कला : १० पैसे/मिनिट गरुडा

प्रति सेकंद शुल्क प्लान

  प्रति सेकंद शुल्क प्लॅ  

पे पर सेकंद प्लॅ  
1 एमआरपी (करा सहित) ४५ 
2 टॉक मूल्य ५ /-
3 वैधता १ वर्ष
4 शुल्क   
i) वॉइस कॉल्सकरीता लोकल व एसटीडी कॉल्स दर  
a) स्वत:च्या नेटवर्कला केलेले कॉल १/२ पैसे / सेकंद 
b) अन्य नेटवर्कला केलेले कॉल १  पैसे /सेकंद
5) संदेश शुल्क   
i) लोकल ०.२५ / संदेश (एसएमएस)
ii) एसटीडी रु. १  / संदेश (एसएमएस)
iii) आयएसडी रु. ५.०० / संदेश (एसएमएस)

*  गरुड़ा प्रीपेडचे वर्तमान  ग्राहक नविन  'पे पर सेकंद' प्लॅन मध्ये जाऊ शकतात. 

नोंद घ्या :- पे पर सेकंद प्लान व गरुडा प्रीपेड FWP ९९९ प्लान नविन बुकिंग करीता बंद करण्यात आला आहे ​ 

योजनेचे नावगरुडा प्रीपेड एफडब्ल्यूपी ९९९  (वैधता कालावधी एक वर्ष)
नोंदणीकरण व सक्रियकरण शुल्क  रु ९९९ (सर्व करांसहीत)
 नि:शुल्क टॉक मूल्य(रु) स्थानीय एमटीएनएल नेटवर्क रु. ७५०  (नोंदणीकरणा पासून १८० दिवसांमध्ये उपयोग करणे आवश्यक आहे)
अन्य लोकल कॉल+एसटीडी+आयएसडी 

रु. २२५ 
 मूल्य वैधता(दिवसांमध्ये) ३६५  दिवस
शुल्क /  योजना वैधता ३६५  दिवस
 कॉल शुल्क व्होईस कॉल संदेश 
एमटीएनएल गरुडाकरीता स्थानीय कॉल(सीडीएनएलए २००० -आय एक्स नेटवर्कला) १० पैसे/मिनिट २५ पैसे
लँडलाइन, डाल्फिन व ट्रम्पला लोकल कॉल  ३० पैसे/मिनिट २५ पैसे
कॉल: अन्य नेटवर्ककरीता(मोबाइल व फिक्सड) मुम्बई मध्ये व एमटीएनएल दिल्लीच्या नेटवर्ककरीता  ५० पैसे/मिनिट २५ पैसे
महाराष्ट्र व गोव्यामध्ये अन्य नेटवर्ककरीता  ५० पैसे/मिनिट
रु १.०० 
एसटीडी कॉल अन्य राज्यांमध्ये  रु.१.२० /मिनिट रु. १.०० 
आंतरराष्ट्रीय कॉल आयएसडी सुविधा असणे अनिवार्य् आहे. आंतरराष्ट्रीय कॉलिंग कॉल शुल्क वारंवार बदलत असतात कारण ते आयएलडी कॅरियर द्वारा निर्धारीत केलेल्या कॅरियर शुल्कावर अवलंबून असतात. रु.५.०० 

 

रात्रीचे टॉक मुल्क (रात्री ११.००पासुन सकाळी ६.०० वाजे पर्यंत) 
एमटीएनएल मुम्बई सीडीएमए कडून एमटीएनएल मुम्बई सीडीएमएला : ५ पैसे/मिनिट
एमटीएनएल मुम्बई सीडीएमए कडून अन्य एमटीएनएल मुम्बई नेटवर्कला : १० पैसे/मिनिट गरुडा

 

आंतरराष्ट्रीय कॉल

 

एमटीएनएलच्या अत्यंत आकर्षक दरांमध्ये आपण विदेशांमध्ये राहणा-या प्रिय व्यक्तीच्या संपर्कात रहा.  

आयएलडी ऑपरेटर द्वारा वेळोवेळी लावल्या जाणा-या कॅरेज शुल्काच्या आधारे आंतरराष्ट्रीय कॉलिंग दरपत्रकामध्ये संशोधन केले जाते.  

क्र. सं.देशकोडदर /प्रत्येक मिनिट(रु.)पल्स(सेकंद)
अफगाणिस्तान ९३ १५ *
अलास्का १९०७ १५ *
अल्बानिया ३५५ १२० ०.५०
अल्जेरिया २१३ ४० १.५
अमेरिकन समोआ १६८४ १५ *
अन्डोरा ३७६ १५ *
अँगोला २४४ २०
अन्गुइल्ला १२६४ २०
अंटार्टिका, ऑस्ट्रेलियन बाहरी प्रदेशों, नोर्फोक आयलँड ६७२ १२० १.५
१० अंटीगुआ व बारबुडा १२६८ २०
११ अर्जेंटीना ५४ १५ *
१२ अर्मेनिया ३७४ २०
१३ अरूबा २९७ २०
१४ असेंशन आयलँड २४७ ८० ०.७५
१५ ऑस्ट्रेलिया,क्रिसमसकोकोस-कीलिंगयलँड ६१ १५ *
  क्रिसमसकोकोस-कीलिंग यलँड ६१ १०
१६ ऑस्ट्रिया ४३ ३०
१७ अझेरबैजन ९९४ ३०
१८ बहामस १२४२ १५ *
१९ बहरिन ९७३ १० *
२० बांगलादेश ८८० *
२१ बार्बाडोस १२४६ २०
२२ बेलारूस ३७५ ६०
२३ बेल्जियम ३२ ३०
२४ बेलीझे ५०१ २०
२५ बेनिन ( फिक्स) २२९ ३०
  बेनिन ( मोबाइल ) २२१ २०
२६ बर्म्युडा १४४१ १५ *
२७ भूतान ९७५ ९.२३ *
२८ बोलिविआ ५९१ १५ *
२९ बोस्निया व हर्सेगोविना ३८७ ३०
३० बोतस्वाना २६७ २०
३१ ब्राझिल ५५ १५ *
३२ ब्रिटिश व्हर्जिन आयलँड १२८४ २०
३३ ब्रुनेई दारुस्सलाम ६७३ १५ *
३४ बल्गेरीया ३५९ ४० १.५
३५ बर्किना फासो २२६ २०
३६ बुरुंडी २५७ ४०

१.५

३७ कंबोडिया ८५५ १५ *
३८ कैमरून २३७ ६०
३९ कॅनडा *
४० कैप वर्डे  २३८ २०
४१ केमन आयलँड्स १३४५ १५ *
४२ मध्य अफ्रीकी गणराज्य २३६ ८० . ७५
४३ चाड २३५ ६०
४४ चीली ५६ ८० ०.७५
४५ चीन ८६ *
४६ कोलंबिया ५७ १० *
४७ कोमोरोस २६९ ६०
४८ कांगो (ब्राझाविल्ले) २४२ ४० १.५
४९ कांगो(किंशासा- पहला नाम,झैरे) २४३ १२० .५
५० कुक आयलँड ६८२ ४० १.५
५१ कोस्टा रिका ५०६ १५ *
५२ क्रोएशिया ३८५ ४० १.५
५३ क्यूबा, गुंतानामो बे ५३ ६०
५४ सायप्रस ३५७ १० *
५५ झेक रेप ४२० १५ *
५६ डेन्मार्क ४५ १० *
५७ डायगाओ गार्सिया ( फिक्स) २४६ १२० .५
  डायगाओ गार्सिया ( मोबाइल) २४६ १२० .५
५८ जिबौती २५३ ३०
५९ डोमिनिका १७६७ २०
६० डोमिनिकन रेप १८०९ २०
६१ डोमिनिकन रेप १८२९ २०
६२ डोमिनिकन रेप १८४९ २०
६३ ईस्ट टाइमर ६७० ६०
६४ इक्वाडोर ५९३ १५
६५ इजिप्त २० १५ *
६६ इएल सल्वाडोर ५०३ १५ *
६७ एक्वाटोरिअल गुनिआ २४० ३० १.५
६८ एरिट्रीआ २९१ २०
६९ एस्टोनिआ ३७२ ६०
७० इथिओपिआ २५१ १५ *
७१ यूरोपियन टेलीफोनी नंबरिंग स्पेस ३८८ ३०
७२ फ़ॉकलँड आयलँड ५०० ८०   ५००एमएस/ २पैसे
७३ फारोए आयलँडस् २९८ १५ *
७४ फिजी यलँडस् ६७९ २०
७५ फिनलँड ३५८ १५ *
७६ फ्रान्स (फिक्स) ३३ १५ *
  फ्रान्स ( मोबाइल) ३३४० , ३३६ , ३३७  ३० 
७७ फ्रेंच एंटिल्लेस ग्वाडेलूप इत्यादी. ५९० १५ *
७८ फ्रेंच गुनिआ ५९४ १५ *
७९ फ्रेंच पॉलीनेसिआ ६८९ ३०
८० गबोन २४१ ४० १.५
८१ गाम्बिया ( फिक्स) २२० ४० १.५
  गाम्बिया ( मोबाइल) २२० ४० १.५
८२ जौर्जिया ९९५ ४० १.५
८३ जर्मनी ४९ २०
८४ घाना २३३ २०
८५ गिब्राल्टर ३५० १५ *
८६ ग्रीस ३० २०
८७ ग्रीनलँड २९९ ६०
८८ ग्रेनाडा/कैरिकोऊ ( फिक्स) १४७३ २०
  ग्रेनाडा/कैरिकोऊ ( मोबाइल ) १४७३ २०
८९ गाम १६७१ १५ *
९० ग्वाटेमाला ५०२ १५ *
९१ गुनिआ २२४ ३० १.५
९२ गुनिआ -बिस्साऊ २४५ ४०
९३ गुयाना ( फिक्स) ५९२ २०
  गुयाना  ( मोबाइल )  ५१२ २०
९४ हैती ५०९ ३०
९५ हवाई १८०८ १५ *
९६ होन्डुरस ५०४ १५ *
९७ हांगकांग ८५२ *
९८ हंगेरी, बरबुडा आयलँड ३६ १० *
९९ आइसलँड ३५४ १५ *
१०० इंडोनेशिया ६२ १० *
१०१ इन्मर्सट ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ६०० १०० ms
१०२ इरान ९८ १५ *
१०३ इराक ९६४ १५ *
१०४ आयर्लंड ३५३ २०
१०५ इस्राएल ९७२ १५ *
१०६ इटाली ३९ ३०
१०७ इवोरी कोस्ट (कोट डी'ल्वोइर) २२५ ६०
१०८ जमैका १८७६ १५
१०९ जपान ८१ १० *
११० जॉर्डन ९६२ १५ *
१११ कजाकिस्तान ००७७ ४० १.५
११२ केनिया २५४ १५ *
११३ किरीबती, गिल्बर्ट आयलँड ६८६ ८० ०.५
११४ कोरिया (दक्षिण) ८२ *
११५ कुवैत ९६५ ९.२३ *
११६ किर्गीस्तान ९९६ २०
११७ लाओस ८५६ १५ *
११८ लतविया ३७१ ६०
११९ लिबेनॉन ९६१ १५ *
१२० लिसोथो २६६ ३०
१२१ लिबेरिया २३१ ६०
१२२ लीबिया २१८ ३०
१२३ लिचेंस्टीन ४२३ ६०
१२४ लीथुनिया ३७० ६०
१२५ लक्झेम्बर्ग ३५२ १५ *
१२६ मकाऊ ८५३ १५ *
१२७ मैकेडोनिया ३८९ ३०
१२८ मदागास्कर २६१ ८० .७५
१२९ मालवी २६५ ३०
१३० मलेशिया ६० *
१३१ मालदीव्स ९६० ८० ०.७५
१३२ माली ( फिक्स) २२३ ३०
  माली ( मोबाइल ) २२३ ३०
१३३ माल्टा ३५६ १५ *
१३४ मार्शल आयलँड्स ६९२ २०
१३५ मार्टिनिक ५९६ १५ *
१३६ मॉरिटानिया २२२ ४० १.५
१३७ मॉरिशस २३० ९.२३ *
१३८ मयोटे व रियूनियन आयलँड २६२ ६०
१३९ मेक्सिको ५२ १५ *
१४० मैक्रोनेशिया ६९१ २० १.५
१४१ मिडवे आयलँड्स ८०८ ३०
१४२ मोल्दोवा ३७३ ३० १.५
१४३ मोनको ३७७ ३० १.५
१४४ मंगोलिया ९७६ १५ *
१४५ मोंटेनेग्रो ३८२ ३०
१४६ मोनस्ट्रेट १६६४ ३०
१४७ मोरक्को २१२ ४०
१४८ मोझाम्बिक २५८ ३०
१४९ म्यामार ९५ २०
१५० नाम्बिया २६४ १५ *
१५१ नौरू ६७४ ८० ०.७५
१५२ नेपाल ९७७ १० *
 १५३ नेपाल ००९७७९७२ १० *
१५४ नेदरलँड ३१ ३०
१५५ नेदरलँड्स एंटिल्स ५९९ १५ *
१५६ न्यू कैलेडोनिआ ६८७ १५ *
१५७ न्यूझीलंड, चाथम आयलँड ६४ ९.२३ *
१५८ निकारागुआ ५०५ २०
१५९ नाइजेर २२७ ९० ०.७५
१६० नाइजेरिया २३४ १५ *
१६१ न्यू आयलँड ६८३ १२० ०.५
१६२ उत्तर कोरिया ८५० ६०  
१६३ उत्तरीय मरिअनस, रोल्टा, सैईपन,टिनियन आयलँड १६७० १२० ०.५
१६४ नॉर्वे ४७ २०
१६५ ओमन ९६८ ३०
१६६ पाकिस्तान ९२ १० *
१६७ पलाऊ ६८० ४० १.५
१६८ पैलेंस्टाइन ९७० १५ *
१६९ पनामा ( फिक्स) ५०७ ३०
  पनामा ( मोबाइल )  ५०७ ३०
१७० पापुआ न्यू गुइना ६७५ ६०
१७१ परागवे ५९५ १५ *
१७२ पेरू ५१ ३०
१७३ फिलिपाइन्स ६३ १० *
१७४ पोलंड ४८ २०
१७५ पोर्तुगाल ३५१ ३०
१७६ पुएर्टो रिको १७८७ १५ *
१७७ पुएर्टो रिको १९३९ १५ *
१७८ कतार ९७४ १५ *
१७९ रोमानिया ४० २०
१८० रशिया १५
१८१ रवांडा २५० २०
१८२ सैन मरिनो ३७८ १२० ०.५
१८३ साओ टॉमे २३९ ८० ०.५
१८४ सौदी अरेबिया ९६६ ९.२३ *
१८५ सेनेगल २२१ ४० १.५
१८६ सेशेल्स २४८ ६०
१८७ शैअर्ड कोस्ट सर्विसेस ८०८ ३०
१८८ सिएरा लिओन २३२ ४० १.५
१८९ सिंगापुर ६५ *
१९० सेंट मार्टेन (२०१०) १७२१ ८० .७५
१९१ स्लोवाकिया ४२१ १५ *
१९२ स्लोवेनिआ ३८६ ३०
१९३ सॉलोमन आयलँड ६७७ ८० ०.७५
१९४ सोमालिआ ३५२ ६०
१९५ दक्षिण अफ्रिका २७ ४० १.५
१९६ स्पेन,कैनरीआयलँड ३४ ३० १.५

१९७

श्रीलंका ९४ १५ *
१९८ सेंट हेलेना व ट्रिस्टन दा कुन्हा २९० २४० .500ms/2p
१९९ सेंट किट्ट्स व नेविस १८६९ ६०
२०० सेंट लूसिआ १७५८ ४० १.५
२०१ सेंट पीएरा व मिक्वेलोन ५०८ ६०
२०२ सेंट विन्सेंट व ग्रिनाडीन्स १७८४ ६०
२०३ सुदान २४९ १५
 २०४ सुदान दक्षिण  २११ ३०
२०५ सुरीनेम ५९७ २०
२०६ स्विझिलँड २६८ १५ *
२०७ स्विडन ४६ *
२०८ स्वित्झर्लंड ४१ ४० १.५
२०९ सिरीया ९६३ १५ *
२१० तैवान ८८६ १० *
२११ टाजिकिस्तान ९९२ १५ *
२१२ टान्झानिआ २५५ २०
२१३ थायलँड ६६ *
२१४ टोगोलेस रेप २२८ ३०
२१५ टोकेलौ ६९० ८० ०.७५
२१६ टोंगा आयलँड ६७६ ४० १.५
२१७ त्रिनिदाद व टोबैगो १८६८ २०
२१८ ट्युनिशिया २१६ ६०
२१९ टर्की ९० ३० १.५
२२० तुर्कमेनिस्तान ९९३ १५ *
२२१ तुर्क व कैकोज १६४९ १५ *
२२२ तुवालू ६८८ ६० ०.७५
२२३ यू के फिक्स्ड ४४ १५ *
  मोबाइल  ४४ १० *
  यु. के. प्रीमियम नंबर ००४४७० १५ *
२२४ युएई ९७१ १५ *
२२५ यूएस व्हर्जिन आयलँड १३४० १५ *
२२६ यूएसए *
२२७ युगांडा २५६ २०
२२८ यूक्रेन ३८० १५ *
२२९ उरुग्वे ५९८ १५ *
२३० उझबेकीस्तान ९९८ १० *
२३१ वनुआतु ६७८ ६०
२३२ व्हेनेझुएला ५८ २०
२३३ व्हिएतनाम ८४ *
२३४ वेक् आयलँड ८०८ ३०
२३५ वाल्लिस व फुटाना ६८१ ६० ०.५
२३६ वेस्टर्न समोआ ६८५ ४० ०.७५
२३७ येमेन ९६७ १५ *
२३८ युगोस्लाव्हिया सर्बिया ३८१ ३०
२३९ झाम्बिया २६० ३० १.५
२४० झिम्बाब्वे २६३ ३०

 

नोट :- * ह्या देशांकारिता कॉल चे शुल्क प्रती मिनिट प्रमाणे राहतील .

 

विशेष आएसडी योजना
एसडी सेवा ज्या ग्राहकांनी घेतली नाही अशा ग्राहकांसाठी आएसडी कॉलची सुविधा.
 • सर्व ग्राहकांजवळ आंतर्राष्ट्रीय कॉल करण्यासाठी आयएसडी कॉल करण्याची सुविधा असणे आवश्यक आहे.  परंतु एमटीएनएलच्या विशेष आयएसडी मदतीने आपण आयएसडी सुविधा घेतल्याविना सहा देशांमध्ये कॉल करु शकता.  
 • या आठ  देशांमध्ये कॉल करण्यासाठी १३०० नंतर त्या देशाचा कोड नंबर डायल करावा. 
 • ही योजना १४.०८.२०११ पर्यंत मर्यादीत अवधिसाठी आहे.  
  यूएसए,कनाडा,चीन,हांगकांग,सिंगापुर,मलेशिया, साउथ कोरिया आणि थाईलैंड                                                               रु. ३/मिनिट

 

 

 

गाम्बिया

garuda1

गरुडा एफडब्लूपी पोस्टपेड

शुल्क विवरण (टेरिफ)

योजनेचे नाव

एफडब्ल्यू प्लॅन -१५० वन -इंडिया टेरिफइकॉनोंमी-289अमर्यादित इंटरनेट प्लॅन २९९ अमर्यादित एमटीएनएल स्थानीय नेटवर्कअमर्यादित सर्व स्थानीय नेटवर्क्स 
सक्रीयकरण(एक्टिवेशन) शुल्क  शुन्य रु. १२५ 
(एकदा )
शुन्य
नोंदणी शुल्क  रु.५००/-
मासिक सेवा शुल्क (रु.) १५०/- १८०/- २८९/- २९९/- ३९९/- २०००/-
सुरक्षा जमा :
लोकल,लोकल/एसटीडीकरीता  रु.१०००/-(दोन हप्त्यात घेतले जातील )
लोकल/एसटीडी/आयएसडीकरीता  रु.३०००/-
नि:शुल्क लोकल कॉल (युनिटमध्ये ) शुन्य शुन्य १७५  शुन्य एमटीएनएल लोकल नेटवर्क  करीता अमर्यादित सर्व लोकल नेटवर्ककरीता अमर्यादित
लोकल कॉलकरीता पल्स रेट
i)एमटीएनएल मुंबई गरुड़ा एफडब्ल्यू / मोबाइलवरुन  केलेल्या गरुड़ा नेटवर्क कॉलकरीता  ६० सेकंद  १८० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद
ii)जीएसएमवरुन स्वत:च्या नेटवर्क करीता  १८० सेकंद ९० सेकंद १८० सेकंद १८०सेकंद  ६० सेकंद
फिक्स्ड/स्वत:च्या नेटवर्क करीता   १८० सेकंद  १८० सेकंद १८० सेकंद  १८० सेकंद 
iii)फिक्स्ड/जीएसएम/डब्ल्यूएलएल वरुन अन्य नेटवर्ककरीता  १८० सेकंद ६० सेकंद १८० सेकंद १८० सेकंद
आउटगोइंग लोकल कॉल शुल्क (रुपयांत )
एमटीएनएल मुंबई गरुड़ा एफडब्ल्यू मोबाइलवरुन केलेले गरुड़ा कॉल्स रु. ०.१० (१० पैसे) प्रति मिनिट रु.१/- प्रती पल्स रु. ०.१० (१० पैसे) प्रति मिनिट रु. ०.१० (१० पैसे) प्रति मिनिट नि:शुल्क
एमटीएनएल/अन्य फिक्स्ड/जीएसएम नेटवर्ककरीता i)रु.१.२० एमटीएनएल लोकल नेटवर्ककरीता 
ii)रु.१.५० अन्य लोकल नेटवर्क
रु.१.००  १७५ कॉल्स नि:शुल्क
१७५ कॉल्सनंतर  रु.१.२० 
i)एमटीएनएल लोकल नेटवर्ककरीता रु. १.२० 
ii)रु.१.५० अन्य लोकल नेटवर्क
i) एमटीएनएल फिक्स्ड/जीएसएम/डब्ल्यूएलएल कॉल्सकरीता निशुल्क
ii) अन्य नेटवर्क कॉल्सकरीता रु.०.३५ 
नि:शुल्क
लोकलकडून एमटीएनएल दिल्ली स्वत:च्या नेटवर्कवर रु. १.२० प्रती १८० सेकंद. रु. १ प्रती पल्स रु. १.२० प्रती १८० सेकंद. 
 एमटीएनएल दिल्लीच्या अन्य नेटवर्ककरीता: रु. १.२०  प्रती १८० सेकंद. रु. १ प्रती पल्स रु. १.२०  प्रती १८० सेकंद. रु. ०.५० /मिनट
एसटीडी कॉल करीता पल्स  रेट (इंटर सर्किल ५० की.मी पर्यंत )
फिक्स /डब्लू एलएल (एफ )/बीएस एनएल फिक्स्ड - ६० सेकंद - - - -
इतर सर्व नेटवर्क करीता एमटीएनएल व दिल्ली सहित - ६० सेकंद - - - -
एसटी़डी कॉल
महाराष्ट्र व गोव्यातील सर्व  नेटवर्ककरीता: रु.१.२०  रु.१.००  रु.१.२०  रु.१.२० 

रु.१.००/मिनट

अन्य शहरांकरीता  : रु.१.२० 
संदेश (एसएमएस) शुल्क ( रु.)
लोकलकडून ( एमटीएनएल नेटवर्क) रु.०.४०  रु.०.१०  नि:शुल्क
लोकलकडून ( अन्य नेटवर्क) रु.०.४०  रु.०.१०  रु.०.४०  रु.०.४० 
राष्ट्रीय रु.०.८०  रु.०.५०  रु.०.८० 
वीएमएस शुल्क प्रति १८० सेकंद. रु.१.२०  रु.१.००  रु.१.२०  रु.१.२०  नि:शुल्क

प्रती सेकंद शुल्क प्लॅन

मांकविवरणशुल्क  विवरण 
1 सक्रियकरण-संस्थापन शुल्क (एक्टीवेशन-कम-इंस्टालेशन) रु. १४९/- (अधिक कर) (अपफ्रन्ट पेमेंट)
2 सुरक्षा जमा (परताव्याकरीता) रु. ५००/- (पहिल्या बिलातून घेतले जाईल)
3 मासिक फिक्स्ड शुल्क  रु. ९९/- (अधिक कर)
4 एफसीए रु. ९९/- (स्वत:चे नेटवर्क)
5 शुल्क विवरण (टेरीफ़)   
i) वॉइस कॉल करीता लोकल आणि एसटी़डी कॉल्सचे दर   
a)

स्वत:च्या नेटवर्ककरीता

१/२  पैसा / सेकंद
b) अन्य नेटवर्ककरीता   १ पैसा /सेकंद
ii) डाटा शुल्क  १ पैसे / १० केबी (१० केबीचा पल्स)
6 संदेश (एसएमएस) शुल्क   
i) लोकल ०.२५ / एसएमएस
ii) एसटी़डी रु. १ / एसएमएस
iii) आयएसडी रु. ५.०० /एसएमएस
 

.

आयएसडी कॉल चार्ज करीता येथे क्लिक करा

अन्य शुल्क 

 

संदेशावर (एसएमएसवर) आधारीत सेवांचे शुल्क (८८८८, ३६००) ( रु.) रु. १.०० 
इंटरनेट एक्सेस शुल्क  रु.०.३० / १०० केबी (३० पैसे)
डाटा सर्विसेस करीता एकदा सक्रीयकरण शुल्क (विनापरताव्याकरीता) रु. १२५/-
आइटमाइज्ड बिल  रु.५०.०० 
क्लिप/कॉल फॉरवर्ड/फॅक्स सर्विस नि:शुल्क
प्लॅटिनम नंबर रु.१०,०००/-
गोल्डन नंबर रु.५,०००/-

 

*  गरुडा एफडब्ल्यूपी पोस्टपेड सेवांच्या वित्तिय माहीती करीता येथे क्लिक करा॰ 

 

सर्व FWP 999 प्लान्स नविन बुकिंग करीता बंद झाले आहेत .

 

 

​ 

More Articles ...

 1. Centrex Facility