garuda1

गरुडा एफडब्लूपी पोस्टपेड

शुल्क विवरण (टेरिफ)

योजनेचे नाव

एफडब्ल्यू प्लॅन -१५० वन -इंडिया टेरिफइकॉनोंमी-289अमर्यादित इंटरनेट प्लॅन २९९ अमर्यादित एमटीएनएल स्थानीय नेटवर्कअमर्यादित सर्व स्थानीय नेटवर्क्स 
सक्रीयकरण(एक्टिवेशन) शुल्क  शुन्य रु. १२५ 
(एकदा )
शुन्य
नोंदणी शुल्क  रु.५००/-
मासिक सेवा शुल्क (रु.) १५०/- १८०/- २८९/- २९९/- ३९९/- २०००/-
सुरक्षा जमा :
लोकल,लोकल/एसटीडीकरीता  रु.१०००/-(दोन हप्त्यात घेतले जातील )
लोकल/एसटीडी/आयएसडीकरीता  रु.३०००/-
नि:शुल्क लोकल कॉल (युनिटमध्ये ) शुन्य शुन्य १७५  शुन्य एमटीएनएल लोकल नेटवर्क  करीता अमर्यादित सर्व लोकल नेटवर्ककरीता अमर्यादित
लोकल कॉलकरीता पल्स रेट
i)एमटीएनएल मुंबई गरुड़ा एफडब्ल्यू / मोबाइलवरुन  केलेल्या गरुड़ा नेटवर्क कॉलकरीता  ६० सेकंद  १८० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद
ii)जीएसएमवरुन स्वत:च्या नेटवर्क करीता  १८० सेकंद ९० सेकंद १८० सेकंद १८०सेकंद  ६० सेकंद
फिक्स्ड/स्वत:च्या नेटवर्क करीता   १८० सेकंद  १८० सेकंद १८० सेकंद  १८० सेकंद 
iii)फिक्स्ड/जीएसएम/डब्ल्यूएलएल वरुन अन्य नेटवर्ककरीता  १८० सेकंद ६० सेकंद १८० सेकंद १८० सेकंद
आउटगोइंग लोकल कॉल शुल्क (रुपयांत )
एमटीएनएल मुंबई गरुड़ा एफडब्ल्यू मोबाइलवरुन केलेले गरुड़ा कॉल्स रु. ०.१० (१० पैसे) प्रति मिनिट रु.१/- प्रती पल्स रु. ०.१० (१० पैसे) प्रति मिनिट रु. ०.१० (१० पैसे) प्रति मिनिट नि:शुल्क
एमटीएनएल/अन्य फिक्स्ड/जीएसएम नेटवर्ककरीता i)रु.१.२० एमटीएनएल लोकल नेटवर्ककरीता 
ii)रु.१.५० अन्य लोकल नेटवर्क
रु.१.००  १७५ कॉल्स नि:शुल्क
१७५ कॉल्सनंतर  रु.१.२० 
i)एमटीएनएल लोकल नेटवर्ककरीता रु. १.२० 
ii)रु.१.५० अन्य लोकल नेटवर्क
i) एमटीएनएल फिक्स्ड/जीएसएम/डब्ल्यूएलएल कॉल्सकरीता निशुल्क
ii) अन्य नेटवर्क कॉल्सकरीता रु.०.३५ 
नि:शुल्क
लोकलकडून एमटीएनएल दिल्ली स्वत:च्या नेटवर्कवर रु. १.२० प्रती १८० सेकंद. रु. १ प्रती पल्स रु. १.२० प्रती १८० सेकंद. 
 एमटीएनएल दिल्लीच्या अन्य नेटवर्ककरीता: रु. १.२०  प्रती १८० सेकंद. रु. १ प्रती पल्स रु. १.२०  प्रती १८० सेकंद. रु. ०.५० /मिनट
एसटीडी कॉल करीता पल्स  रेट (इंटर सर्किल ५० की.मी पर्यंत )
फिक्स /डब्लू एलएल (एफ )/बीएस एनएल फिक्स्ड - ६० सेकंद - - - -
इतर सर्व नेटवर्क करीता एमटीएनएल व दिल्ली सहित - ६० सेकंद - - - -
एसटी़डी कॉल
महाराष्ट्र व गोव्यातील सर्व  नेटवर्ककरीता: रु.१.२०  रु.१.००  रु.१.२०  रु.१.२० 

रु.१.००/मिनट

अन्य शहरांकरीता  : रु.१.२० 
संदेश (एसएमएस) शुल्क ( रु.)
लोकलकडून ( एमटीएनएल नेटवर्क) रु.०.४०  रु.०.१०  नि:शुल्क
लोकलकडून ( अन्य नेटवर्क) रु.०.४०  रु.०.१०  रु.०.४०  रु.०.४० 
राष्ट्रीय रु.०.८०  रु.०.५०  रु.०.८० 
वीएमएस शुल्क प्रति १८० सेकंद. रु.१.२०  रु.१.००  रु.१.२०  रु.१.२०  नि:शुल्क

प्रती सेकंद शुल्क प्लॅन

मांकविवरणशुल्क  विवरण 
1 सक्रियकरण-संस्थापन शुल्क (एक्टीवेशन-कम-इंस्टालेशन) रु. १४९/- (अधिक कर) (अपफ्रन्ट पेमेंट)
2 सुरक्षा जमा (परताव्याकरीता) रु. ५००/- (पहिल्या बिलातून घेतले जाईल)
3 मासिक फिक्स्ड शुल्क  रु. ९९/- (अधिक कर)
4 एफसीए रु. ९९/- (स्वत:चे नेटवर्क)
5 शुल्क विवरण (टेरीफ़)   
i) वॉइस कॉल करीता लोकल आणि एसटी़डी कॉल्सचे दर   
a)

स्वत:च्या नेटवर्ककरीता

१/२  पैसा / सेकंद
b) अन्य नेटवर्ककरीता   १ पैसा /सेकंद
ii) डाटा शुल्क  १ पैसे / १० केबी (१० केबीचा पल्स)
6 संदेश (एसएमएस) शुल्क   
i) लोकल ०.२५ / एसएमएस
ii) एसटी़डी रु. १ / एसएमएस
iii) आयएसडी रु. ५.०० /एसएमएस
 

.

आयएसडी कॉल चार्ज करीता येथे क्लिक करा

अन्य शुल्क 

 

संदेशावर (एसएमएसवर) आधारीत सेवांचे शुल्क (८८८८, ३६००) ( रु.) रु. १.०० 
इंटरनेट एक्सेस शुल्क  रु.०.३० / १०० केबी (३० पैसे)
डाटा सर्विसेस करीता एकदा सक्रीयकरण शुल्क (विनापरताव्याकरीता) रु. १२५/-
आइटमाइज्ड बिल  रु.५०.०० 
क्लिप/कॉल फॉरवर्ड/फॅक्स सर्विस नि:शुल्क
प्लॅटिनम नंबर रु.१०,०००/-
गोल्डन नंबर रु.५,०००/-

 

*  गरुडा एफडब्ल्यूपी पोस्टपेड सेवांच्या वित्तिय माहीती करीता येथे क्लिक करा॰ 

 

सर्व FWP 999 प्लान्स नविन बुकिंग करीता बंद झाले आहेत .

 

 

​