आंतरराष्ट्रीय कॉल

 

एमटीएनएलच्या अत्यंत आकर्षक दरांमध्ये आपण विदेशांमध्ये राहणा-या प्रिय व्यक्तीच्या संपर्कात रहा.  

आयएलडी ऑपरेटर द्वारा वेळोवेळी लावल्या जाणा-या कॅरेज शुल्काच्या आधारे आंतरराष्ट्रीय कॉलिंग दरपत्रकामध्ये संशोधन केले जाते.  

क्र. सं.देशकोडदर /प्रत्येक मिनिट(रु.)पल्स(सेकंद)
अफगाणिस्तान ९३ १५ *
अलास्का १९०७ १५ *
अल्बानिया ३५५ १२० ०.५०
अल्जेरिया २१३ ४० १.५
अमेरिकन समोआ १६८४ १५ *
अन्डोरा ३७६ १५ *
अँगोला २४४ २०
अन्गुइल्ला १२६४ २०
अंटार्टिका, ऑस्ट्रेलियन बाहरी प्रदेशों, नोर्फोक आयलँड ६७२ १२० १.५
१० अंटीगुआ व बारबुडा १२६८ २०
११ अर्जेंटीना ५४ १५ *
१२ अर्मेनिया ३७४ २०
१३ अरूबा २९७ २०
१४ असेंशन आयलँड २४७ ८० ०.७५
१५ ऑस्ट्रेलिया,क्रिसमसकोकोस-कीलिंगयलँड ६१ १५ *
  क्रिसमसकोकोस-कीलिंग यलँड ६१ १०
१६ ऑस्ट्रिया ४३ ३०
१७ अझेरबैजन ९९४ ३०
१८ बहामस १२४२ १५ *
१९ बहरिन ९७३ १० *
२० बांगलादेश ८८० *
२१ बार्बाडोस १२४६ २०
२२ बेलारूस ३७५ ६०
२३ बेल्जियम ३२ ३०
२४ बेलीझे ५०१ २०
२५ बेनिन ( फिक्स) २२९ ३०
  बेनिन ( मोबाइल ) २२१ २०
२६ बर्म्युडा १४४१ १५ *
२७ भूतान ९७५ ९.२३ *
२८ बोलिविआ ५९१ १५ *
२९ बोस्निया व हर्सेगोविना ३८७ ३०
३० बोतस्वाना २६७ २०
३१ ब्राझिल ५५ १५ *
३२ ब्रिटिश व्हर्जिन आयलँड १२८४ २०
३३ ब्रुनेई दारुस्सलाम ६७३ १५ *
३४ बल्गेरीया ३५९ ४० १.५
३५ बर्किना फासो २२६ २०
३६ बुरुंडी २५७ ४०

१.५

३७ कंबोडिया ८५५ १५ *
३८ कैमरून २३७ ६०
३९ कॅनडा *
४० कैप वर्डे  २३८ २०
४१ केमन आयलँड्स १३४५ १५ *
४२ मध्य अफ्रीकी गणराज्य २३६ ८० . ७५
४३ चाड २३५ ६०
४४ चीली ५६ ८० ०.७५
४५ चीन ८६ *
४६ कोलंबिया ५७ १० *
४७ कोमोरोस २६९ ६०
४८ कांगो (ब्राझाविल्ले) २४२ ४० १.५
४९ कांगो(किंशासा- पहला नाम,झैरे) २४३ १२० .५
५० कुक आयलँड ६८२ ४० १.५
५१ कोस्टा रिका ५०६ १५ *
५२ क्रोएशिया ३८५ ४० १.५
५३ क्यूबा, गुंतानामो बे ५३ ६०
५४ सायप्रस ३५७ १० *
५५ झेक रेप ४२० १५ *
५६ डेन्मार्क ४५ १० *
५७ डायगाओ गार्सिया ( फिक्स) २४६ १२० .५
  डायगाओ गार्सिया ( मोबाइल) २४६ १२० .५
५८ जिबौती २५३ ३०
५९ डोमिनिका १७६७ २०
६० डोमिनिकन रेप १८०९ २०
६१ डोमिनिकन रेप १८२९ २०
६२ डोमिनिकन रेप १८४९ २०
६३ ईस्ट टाइमर ६७० ६०
६४ इक्वाडोर ५९३ १५
६५ इजिप्त २० १५ *
६६ इएल सल्वाडोर ५०३ १५ *
६७ एक्वाटोरिअल गुनिआ २४० ३० १.५
६८ एरिट्रीआ २९१ २०
६९ एस्टोनिआ ३७२ ६०
७० इथिओपिआ २५१ १५ *
७१ यूरोपियन टेलीफोनी नंबरिंग स्पेस ३८८ ३०
७२ फ़ॉकलँड आयलँड ५०० ८०   ५००एमएस/ २पैसे
७३ फारोए आयलँडस् २९८ १५ *
७४ फिजी यलँडस् ६७९ २०
७५ फिनलँड ३५८ १५ *
७६ फ्रान्स (फिक्स) ३३ १५ *
  फ्रान्स ( मोबाइल) ३३४० , ३३६ , ३३७  ३० 
७७ फ्रेंच एंटिल्लेस ग्वाडेलूप इत्यादी. ५९० १५ *
७८ फ्रेंच गुनिआ ५९४ १५ *
७९ फ्रेंच पॉलीनेसिआ ६८९ ३०
८० गबोन २४१ ४० १.५
८१ गाम्बिया ( फिक्स) २२० ४० १.५
  गाम्बिया ( मोबाइल) २२० ४० १.५
८२ जौर्जिया ९९५ ४० १.५
८३ जर्मनी ४९ २०
८४ घाना २३३ २०
८५ गिब्राल्टर ३५० १५ *
८६ ग्रीस ३० २०
८७ ग्रीनलँड २९९ ६०
८८ ग्रेनाडा/कैरिकोऊ ( फिक्स) १४७३ २०
  ग्रेनाडा/कैरिकोऊ ( मोबाइल ) १४७३ २०
८९ गाम १६७१ १५ *
९० ग्वाटेमाला ५०२ १५ *
९१ गुनिआ २२४ ३० १.५
९२ गुनिआ -बिस्साऊ २४५ ४०
९३ गुयाना ( फिक्स) ५९२ २०
  गुयाना  ( मोबाइल )  ५१२ २०
९४ हैती ५०९ ३०
९५ हवाई १८०८ १५ *
९६ होन्डुरस ५०४ १५ *
९७ हांगकांग ८५२ *
९८ हंगेरी, बरबुडा आयलँड ३६ १० *
९९ आइसलँड ३५४ १५ *
१०० इंडोनेशिया ६२ १० *
१०१ इन्मर्सट ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ६०० १०० ms
१०२ इरान ९८ १५ *
१०३ इराक ९६४ १५ *
१०४ आयर्लंड ३५३ २०
१०५ इस्राएल ९७२ १५ *
१०६ इटाली ३९ ३०
१०७ इवोरी कोस्ट (कोट डी'ल्वोइर) २२५ ६०
१०८ जमैका १८७६ १५
१०९ जपान ८१ १० *
११० जॉर्डन ९६२ १५ *
१११ कजाकिस्तान ००७७ ४० १.५
११२ केनिया २५४ १५ *
११३ किरीबती, गिल्बर्ट आयलँड ६८६ ८० ०.५
११४ कोरिया (दक्षिण) ८२ *
११५ कुवैत ९६५ ९.२३ *
११६ किर्गीस्तान ९९६ २०
११७ लाओस ८५६ १५ *
११८ लतविया ३७१ ६०
११९ लिबेनॉन ९६१ १५ *
१२० लिसोथो २६६ ३०
१२१ लिबेरिया २३१ ६०
१२२ लीबिया २१८ ३०
१२३ लिचेंस्टीन ४२३ ६०
१२४ लीथुनिया ३७० ६०
१२५ लक्झेम्बर्ग ३५२ १५ *
१२६ मकाऊ ८५३ १५ *
१२७ मैकेडोनिया ३८९ ३०
१२८ मदागास्कर २६१ ८० .७५
१२९ मालवी २६५ ३०
१३० मलेशिया ६० *
१३१ मालदीव्स ९६० ८० ०.७५
१३२ माली ( फिक्स) २२३ ३०
  माली ( मोबाइल ) २२३ ३०
१३३ माल्टा ३५६ १५ *
१३४ मार्शल आयलँड्स ६९२ २०
१३५ मार्टिनिक ५९६ १५ *
१३६ मॉरिटानिया २२२ ४० १.५
१३७ मॉरिशस २३० ९.२३ *
१३८ मयोटे व रियूनियन आयलँड २६२ ६०
१३९ मेक्सिको ५२ १५ *
१४० मैक्रोनेशिया ६९१ २० १.५
१४१ मिडवे आयलँड्स ८०८ ३०
१४२ मोल्दोवा ३७३ ३० १.५
१४३ मोनको ३७७ ३० १.५
१४४ मंगोलिया ९७६ १५ *
१४५ मोंटेनेग्रो ३८२ ३०
१४६ मोनस्ट्रेट १६६४ ३०
१४७ मोरक्को २१२ ४०
१४८ मोझाम्बिक २५८ ३०
१४९ म्यामार ९५ २०
१५० नाम्बिया २६४ १५ *
१५१ नौरू ६७४ ८० ०.७५
१५२ नेपाल ९७७ १० *
 १५३ नेपाल ००९७७९७२ १० *
१५४ नेदरलँड ३१ ३०
१५५ नेदरलँड्स एंटिल्स ५९९ १५ *
१५६ न्यू कैलेडोनिआ ६८७ १५ *
१५७ न्यूझीलंड, चाथम आयलँड ६४ ९.२३ *
१५८ निकारागुआ ५०५ २०
१५९ नाइजेर २२७ ९० ०.७५
१६० नाइजेरिया २३४ १५ *
१६१ न्यू आयलँड ६८३ १२० ०.५
१६२ उत्तर कोरिया ८५० ६०  
१६३ उत्तरीय मरिअनस, रोल्टा, सैईपन,टिनियन आयलँड १६७० १२० ०.५
१६४ नॉर्वे ४७ २०
१६५ ओमन ९६८ ३०
१६६ पाकिस्तान ९२ १० *
१६७ पलाऊ ६८० ४० १.५
१६८ पैलेंस्टाइन ९७० १५ *
१६९ पनामा ( फिक्स) ५०७ ३०
  पनामा ( मोबाइल )  ५०७ ३०
१७० पापुआ न्यू गुइना ६७५ ६०
१७१ परागवे ५९५ १५ *
१७२ पेरू ५१ ३०
१७३ फिलिपाइन्स ६३ १० *
१७४ पोलंड ४८ २०
१७५ पोर्तुगाल ३५१ ३०
१७६ पुएर्टो रिको १७८७ १५ *
१७७ पुएर्टो रिको १९३९ १५ *
१७८ कतार ९७४ १५ *
१७९ रोमानिया ४० २०
१८० रशिया १५
१८१ रवांडा २५० २०
१८२ सैन मरिनो ३७८ १२० ०.५
१८३ साओ टॉमे २३९ ८० ०.५
१८४ सौदी अरेबिया ९६६ ९.२३ *
१८५ सेनेगल २२१ ४० १.५
१८६ सेशेल्स २४८ ६०
१८७ शैअर्ड कोस्ट सर्विसेस ८०८ ३०
१८८ सिएरा लिओन २३२ ४० १.५
१८९ सिंगापुर ६५ *
१९० सेंट मार्टेन (२०१०) १७२१ ८० .७५
१९१ स्लोवाकिया ४२१ १५ *
१९२ स्लोवेनिआ ३८६ ३०
१९३ सॉलोमन आयलँड ६७७ ८० ०.७५
१९४ सोमालिआ ३५२ ६०
१९५ दक्षिण अफ्रिका २७ ४० १.५
१९६ स्पेन,कैनरीआयलँड ३४ ३० १.५

१९७

श्रीलंका ९४ १५ *
१९८ सेंट हेलेना व ट्रिस्टन दा कुन्हा २९० २४० .500ms/2p
१९९ सेंट किट्ट्स व नेविस १८६९ ६०
२०० सेंट लूसिआ १७५८ ४० १.५
२०१ सेंट पीएरा व मिक्वेलोन ५०८ ६०
२०२ सेंट विन्सेंट व ग्रिनाडीन्स १७८४ ६०
२०३ सुदान २४९ १५
 २०४ सुदान दक्षिण  २११ ३०
२०५ सुरीनेम ५९७ २०
२०६ स्विझिलँड २६८ १५ *
२०७ स्विडन ४६ *
२०८ स्वित्झर्लंड ४१ ४० १.५
२०९ सिरीया ९६३ १५ *
२१० तैवान ८८६ १० *
२११ टाजिकिस्तान ९९२ १५ *
२१२ टान्झानिआ २५५ २०
२१३ थायलँड ६६ *
२१४ टोगोलेस रेप २२८ ३०
२१५ टोकेलौ ६९० ८० ०.७५
२१६ टोंगा आयलँड ६७६ ४० १.५
२१७ त्रिनिदाद व टोबैगो १८६८ २०
२१८ ट्युनिशिया २१६ ६०
२१९ टर्की ९० ३० १.५
२२० तुर्कमेनिस्तान ९९३ १५ *
२२१ तुर्क व कैकोज १६४९ १५ *
२२२ तुवालू ६८८ ६० ०.७५
२२३ यू के फिक्स्ड ४४ १५ *
  मोबाइल  ४४ १० *
  यु. के. प्रीमियम नंबर ००४४७० १५ *
२२४ युएई ९७१ १५ *
२२५ यूएस व्हर्जिन आयलँड १३४० १५ *
२२६ यूएसए *
२२७ युगांडा २५६ २०
२२८ यूक्रेन ३८० १५ *
२२९ उरुग्वे ५९८ १५ *
२३० उझबेकीस्तान ९९८ १० *
२३१ वनुआतु ६७८ ६०
२३२ व्हेनेझुएला ५८ २०
२३३ व्हिएतनाम ८४ *
२३४ वेक् आयलँड ८०८ ३०
२३५ वाल्लिस व फुटाना ६८१ ६० ०.५
२३६ वेस्टर्न समोआ ६८५ ४० ०.७५
२३७ येमेन ९६७ १५ *
२३८ युगोस्लाव्हिया सर्बिया ३८१ ३०
२३९ झाम्बिया २६० ३० १.५
२४० झिम्बाब्वे २६३ ३०

 

नोट :- * ह्या देशांकारिता कॉल चे शुल्क प्रती मिनिट प्रमाणे राहतील .

 

विशेष आएसडी योजना
एसडी सेवा ज्या ग्राहकांनी घेतली नाही अशा ग्राहकांसाठी आएसडी कॉलची सुविधा.
  • सर्व ग्राहकांजवळ आंतर्राष्ट्रीय कॉल करण्यासाठी आयएसडी कॉल करण्याची सुविधा असणे आवश्यक आहे.  परंतु एमटीएनएलच्या विशेष आयएसडी मदतीने आपण आयएसडी सुविधा घेतल्याविना सहा देशांमध्ये कॉल करु शकता.  
  • या आठ  देशांमध्ये कॉल करण्यासाठी १३०० नंतर त्या देशाचा कोड नंबर डायल करावा. 
  • ही योजना १४.०८.२०११ पर्यंत मर्यादीत अवधिसाठी आहे.  
  यूएसए,कनाडा,चीन,हांगकांग,सिंगापुर,मलेशिया, साउथ कोरिया आणि थाईलैंड                                                               रु. ३/मिनिट

 

 

 

गाम्बिया