एमटीएनएल एसएमटीपी रीले सेवा- महत्त्वाची अधिसूचना

एमटीएनएल ब्रॉडबँड ग्राहकांना मोफत एसएमटीपी ईमेल रिले सेवा देत आहे. जर आपण या सेवेचा लाभ घेत असाल तर ही घोषणा तुम्हाला प्रभावित करेल. आपल्याला योग्य कारवाई करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

काय केले जात आहे?

स्टॅटिक आय पी असलेल्या सर्व ब्रॉडबॅंड ग्राहकांना smtp.mtnl.net.in वर ईमेल रिले करू  शकता. ही प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्यासाठी, डीएनएस तपासणीचा एक स्तर जोडला जात आहे.

हे कसं शक्य आहे?

आता एमटीएनएल कुठल्याही ब्रॉडबॅन्ड स्टॅटिक आयपीकडून ईमेलला रिलीज करतो. काही एसएपी चेकचा उपयोग करून स्पॅम पाठविण्यासाठी काही लोकांकडुन त्याचा गैरवापर केला जात आहे. एमटीएनएल स्पॅमर्सना सुविधेचा गैरवापर करण्यापासून रोखण्यास  सक्षम आहे..

कोण प्रभावित आहे?

स्टॅटिक आयपीसह ब्रॉडबँड ग्राहक जे थेट smtp.mtnl.net.in द्वारे ईलेक्ट्रॉनिक ईलेक्ट्रॉईजिंग करत आहेत, त्यास प्रमाणीकरणाशिवाय त्याचा परिणाम होतो.

ह्याचा कोणा वर परिणाम होत नाही?

स्टॅटिक आयपी शिवाय ब्रॉडबँड ग्राहकांवर याचा काहीही परिणाम होत नाही.

परीणाम झालेल्या व्यक्तींनी काय करावे?

आपल्या डोमेन डीएनएस मध्ये, आपल्या स्टॅटिक आयपी तसेच एमटीएनएल ईमेल सर्व्हर्सच्याआयपी पत्त्यासह एसपीएफ अभिलेख जोडल्या किंवा अद्ययावत केले जाणे आवश्यक आहे.उदाहरणार्थ जर आपले डोमेन नाव 'apharma.com' असेल तर या डोमेनचे एसपीएफ़ रेकॉर्ड समावेश करणे / जोडण्यासाठी अद्ययावत केले जाणे आवश्यक आहे

  • एमटीएनएल स्टॅटिक आय पी पत्ता (उदा: ५९.१०१.४.३)
  • a: nsdlvry.mtnl.net.in a: dlvry.mtnl.net.in

हा बदल कधी सुरू होईल?

हा बदल १२ जून २०१७ रोजी अंमलात येईल. जर कोणत्याही क्लाएंट ने एसपीएफ़ रेकॉर्ड अद्ययावत न करता, या तारखेनंतर ई-मेल रिले करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ईमेल स्वीकारले जाणार नाही.

यावेळी, आम्ही आपल्या सतत सहाय्याबद्दल आभार व्यक्त करू इच्छितो.आपण काही शंका असल्यास कृपया ई-मेल करा किंवा आम्हाला ०२२-२४३३११७५  वर कॉल करा.