एमटीएनएल, मुंबई दूरसंचार जिल्ह्याची "टेलिफोन सल्लागार समिती"

मध्य

क्र. सं.क्षेत्रदू .स .स .सदत्स्याचे  नाव दू .स .स .सदस्य चा  पत्ता लैंडलाइन नंबरमोबाईल नंबर
मध्य डॉ. अशोक गांगुली, माननीय एमपीआरएस 
खासदार ( राज्यसभा )
ए बी पी प्राय. लि. गाँधी मेंशन ४ था मजला  अल्तमोउण्ट रोड,  मुंबई-२६    
मध्य श्री. डी. पी. त्रिपाठी
खासदार ( राज्यसभा )
बी १०५ आकांक्षा टोवेर पांच मार्ग अंधेरी (प) वर्सोवा मुंबई    
मध्य श्री. हुसेन दलवाई
खासदार ( राज्यसभा )
२/ ५० गुलमोहर new एम. आयजी. कॉलोनी बांद्रे ( पु.) मुंबई ४०० ०५१  २६४७१९३९  
मध्य श्री शरद पवार
खासदार ( राज्यसभा )

८ म्युन्सिपल हाउस ०.४५, जे सिल्वर ओक बंगला भूलाभाई देसाई रोड    ( मफतलाल पार्क ) मुंबई ४०० ०२६

   
मध्य श्री. अनिल देसाई
खासदार ( राज्यसभा )
ए १३/२ स्कायस्क्रेपर ७४, भूलाभाई देसाई रोड ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई ४०० ०२६    
मध्य श्री राजीव शुक्ला
खासदार ( राज्यसभा )
११९/५०१ दर्शनपूर्व कानपूर उत्तर प्रदेश २०८०१२    ९८६९५५२३०
मध्य श्री. अज़ीज़ एजाज़
दूरसंचार सल्लागार समिति सदस्य
१७ चष्मावाला बिल्डिंग डब्लू१८ मुंबई  २३००५१९५  
मध्य श्री. राम सुधीर सावंत  ए १४०१ कापरेश्वर सोसा.रामभाऊ भोगले मार्ग घोडपदेव मुंबई ४०० ०३३    
मध्य श्री. प्रमोद पटेल रु. नं. १७६ तळ मजला बिल्डिंग २०/०१ हंसराज दामोदरवाड़ी नगर केनेडी ब्रिज मुंबई ४००००४ ९८६९६८०४७०
१०  मध्य श्री लक्ष्यराज सांदाप २ ए १०३ इंद्रप्रस्थ देवरत्न नगर स्वदेशी मिल रोड सायन चुनाभट्टी ( पु.) मुंबई ४०० ०२२  ९७५७०३३६६७  ९७५७०३३६६७
११ मध्य श्री  संजय राउत
खासदार ( राज्यसभा )
मैत्री बंगला, फ्रेंड्स कॉलनी  वीर सावर कर मार्ग,भांडुप      ( पूर्व )  मुबई-४०००७८ २५६६६९१७  २५६६९१७

पूर्व-१

क्र. सं.क्षेत्रदू .स .स .सदस्या चे नावदू .स .स .सदस्या चा  पतालैंडलाइन नंबरमोबाईल नंबर
पूर्व-१ माननीय खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी - अध्यक्ष टीएसी एबी -१४, पांडारा रोड, नवी दिल्ली - ११०००३ २५१०४५४५  -----
२. पूर्व-१ माननीय खासदार श्री. राहुल शेवाळे - सह अध्यक्ष टीएसी १०१-१०२, पूर्व न्यायालय, एसटी रोड, चेंबुर, मुंबई - ४०००७१  -----  -----

३.

पूर्व-१ माननीय खासदार श्री. किरीट सोमैया - सह-अध्यक्ष टीएसी  ९ सी , नीलम नगर मुलुंड मुंबई ४०० ००८१  -----  -----
४. पूर्व-१ श्री. हेमंत रामचंद्र भास्कर  बी-५८ रूम नं. १९ विजय दुर्ग सोसा.लालुभाई कंपाउंडा मानखुर्द मुंबई ४०० ०४३  -----  ९३२३१४३०९१
५..  पूर्व-१  श्रीमती.कशमीरा विजय भट   ११/बी ७०१ नीलम नगर व्ही.बी.पी. रोड मुलुंड ( पु.) मुंबई -८१  -----  ९८६९६१०१४२

६.

पूर्व-१ श्री. हरेश दयालाल पटेल दूरसंचार सल्लागार समिति सदस्य बी २०१ पार्क रॉयल मदन मोहन मालवीय रोड समृधि हॉल च्या समोर, एलबीएस च्या समोर मुलुंड ( प) मुंबई -८०  -----  ९८६९५६०६००
७. पूर्व-१ श्री. विजय तोड़नकर

दूरसंचार सल्लागार समिति सदस्य १२ साईंकृपा नवकांजुर सोसा. दामले कॉलोनी कंजूर (पु.) मुंबई ४२

 २५७८८०६२  ९८६७५६५९०८

८.

पूर्व-१ श्री. चंद्रशेखर मारुती कांबले १/१ शंकर शम्भू चाल, भारत फ्लौर मिल कांजुरमार्ग ( पु.) मुंबई ४२  २५२५३५७९  ९८६७४५४५८५

पूर्व-२

क्र.संक्षेत्रदू. सं.स.सदस्याचे नावनिवासी/ कार्यालय पत्ता टीएसी केटेगरी नं.सम्पर्क टेली. नं./ मोबाईल  नं. 

१.

 

पूर्व-२

श्री. राजन विचारे ( खासदार )  

(माननीय लोकसभा खासदार)

डी अल्मेडा अपार्टमेंट चरई ठाणे (प) मुंबई 

(लैंडलाइन))०२२-२५४३६७६७

(मो)९९६९९३६७६७

(मो) ९८२११९११११  

(लैंडलाइन) २५४३६७६७  

पूर्व-२ डॉ विनय पी. सहस्त्रबुद्धे
(माननीय राज्यसभा सदस्य)
१०३, सुरभि सीएचएस, ग्रीन रोड, लुईस वाडी, ठाणे (प.), ४००६०४

(मो)९९६९८८४५४५

लैंडलाइन)०२२-२५८३५६५३
 (मो) ९९६९८८४५४५
३. पूर्व-२ श्री.शेषराव विट्ठल चक्रनारायण
(टीएसी सदस्य) 
 ए -२३, ॐ अमेय को.ओ.सो. लोकप्रिय पार्क भांडुप (पु.) मुंबई -४२   (मो) ९८६९३८३८०२ (मो.) ९८६९३८३८०२
४. पूर्व-२ श्री. प्रवीण विट्ठल दहितुले
(टीएसी सदस्य )    
६०३ ए जयश्री अपार्टमेंट, दर्क्षबाग, जंगल मंगल रोड , भांडुप (प) मुंबई -७८  (मो)९७५७३८४७६७ (मो) ९७५७३८४७६७ 
५. पूर्व-२ श्री. खलील गिरकर
(टीएसी सदस्य) 
फ्लैट नो. ५ , बी विंग बदर सोसा. मुम्ब्रा तालुका ठाणे  (मो)९८६९६७९०८४ (मो) ९८६९६७९०८४ 
६. पूर्व-२ श्री. किरण एम. शहा
(टीएसी सदस्य) 
आर/ओ फ्लैट नं. ६०१ फेज -२ ब्लिडिंग नं. ४ अमृत आँगन खारेगांव, कालवा, ठाणे मुंबई ४००६०५  (मो) ९८६९७४९९५५ (मो)९८६९७४९९५५ 
७. पूर्व-२

श्री. राजेंद्र श्रीपत महाडिक
(टीएसी सदस्य)

२०६ लक्ष्मी पार्क प्रतापसिनेमा च्या समोर, कोलबाड रोड खोपट ठाणे ( प)  ४००६०१ 

(मो) ९८६९८२७८७९ ( मो )  ९८६९२७८७९ 
पूर्व-२

श्री अमित दशरथ पाटील

(टीएसी सदस्य)

दशरथ पाटील चाळ, . शिव मंदिर जवळ, आझाद नगर, ठाणे (प.) - ४००६०७ (मो)९८३३९४७७६१ (मो)  ९८२०६५१०१०
पूर्व-२

श्री सुजय पत्की

(टीएसी सदस्य)

२, गुलमोहर सोसायटी मीठ बंदर रोड, ठाणे (पूर्व)

(लैंडलाइन))०२२-२५३२४५३९ (मो) ९८२०४०४१८३

नवी मुंबई

क्र.सं.    क्षेत्रनावपत्तालैंडलाइन नं..मोबाईल.नं.
१. नवी मुंबई श्री लावेश रघुनाथ यादव 

दूरसंचार सल्लागार समिती सदस्य, ई -१/११ बी/२ सेक्टर नो. १० नेरुल नवी मुंबई - ४०० ७०६ 

   ९८६९४८८५०२
२. नवी मुंबई  श्री राजीव गौर  दूरसंचार सल्लागार समिती सदस्य,  बी-२ कैंडिड सोसा सेक्टर ९ए वाशी नवी मुंबई   २७८८२५४९  
  नवी मुंबई  श्री. उल्हास दळ्वी  दूरसंचार सल्लागार समिती सदस्य , ३०२ साईंकृपा सोसा. प्लोट नं. २९ सेक्टर नो. ०५ न्यु पनवेल - ४१०२०६     ९९६९००५७२७
४. नवी मुंबई  श्री. हिरामण अनंता  दूरसंचार सल्लागार समिती सदस्य, घर नं. ९८ बामाली गांव तालुका ठाणे    ९९६९००४७८८ 
५. नवी मुंबई श्री बालासाहेब मिरजे  दूरसंचार सल्लागार समिती सदस्य , ओम साईं कृपा होउ. सोसा. ई-३०३ सेक्टर १९ कोपर खैराने नवी मुंबई४००७०६    ९८६९२७९५५५ 
६. नवी मुंबई  श्री अलोक पांडेय दूरसंचार सल्लागार समिती सदस्य,ताज कॉटेज हगर नं. ६०४ प्लाट नं ८-९, रैचिल हिल्स तुगारली लोनावळ ४१०४०१    ९७७३५५५५५५
७. नवी मुंबई श्री. अजय सिंह सी४०२ श्री शांतिनाथ एक्सप्रेस पुनम सागर कॉम्प्लेक्स मीरा रोड पूर्व तालुका ठाणे महाराष्ट्र   ९८६९०५३१२४
 ८  नवी मुंबई श्री जयंतलाल धनराज जैन फ्लॅट नंबर ५, तुलसी अपार्ट्मेंट्, प्लॉट न १७६, सेक्टर १२, वाशी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र  २७८१२२५८  

उत्तर

क्र.क्षेत्रनावपत्तालैंडलाइन नंबरमोबाईल नंबर
उत्तर

श्री. अरविंद गणपत सावंत

(माननीय लोकसभा खासदार)

३ / ८७ मिठीबाई बिल्डिंग, आचार्य दोंदे मार्ग, शिवडी मुंबई ४०० ०१५ ----------- ९८६९००४४८८
उत्तर

श्रीमती पुनम महाजन

(माननीय लोकसभा खासदार)

 १२०१ भीमा पोकाखाचनवाला रोड वरळी मुंबई ४०० ०३०  -----------  ०२२-२४९६११११
उत्तर श्री. किशोर तारे टेलीफोन सल्लागार समिति सदस्य २/८ श्रीगणेश नगर लालबाग मुंबई ४०० ०१२ ९९६९४५३९०१  -----------
उत्तर श्री भरत विष्णु महद्गुत रूम नं. २७ सुंदर सदन दूसरा मजला गोखले सोसायटी X लेन परेल मुंबई ४०० ०१२ ९८६९६८०३८२  -----------
उत्तर श्री. भरत पांडुरंग राउत ५ बिलानी तळ मजला डी.व्ही.देशपांडे मार्ग शिवाजी पार्क रोड नं.४ दादर ( प) मुंबई ४०० ०२८  ९८६९६९९५६९  -----------
उत्तर श्री. विलास राणे २४ चंद्रभूषण, सेंट झेवियर स्ट्रीट परेल मुंबई ४०० ०१२  ९८६९३५१८२२  -----------
उत्तर श्री.सिद्धार्थ कसारे नालंदा सोसा.मुकुंद नगर, बुद्ध विहार जवळ धारावी मुंबई ४०० ०१७  -----------  -----------
उत्तर श्री महादेव कृष्णा शिंदे नविन मुंसीपाल चाळ नं. १० रूमनं. ९७ संत कल्याण मार्ग धारावी X रोड , लक्ष्मी माता मंदिराजवळ धारावी मुंबई ४०० ०१७ ९८६९७०५७५२  -----------
उत्तर श्री महेंद्र तुकाराम अहिरे   एस -५६, शिवाजी को-ऑप हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, भवानी शंकर रोड, दादर (प.), मुंबई ४०० ०२८  ०२२-२४२२४५५५  -----------
१० उत्तर श्री. नीलेश अशोक साबळे २०१, क्लासीक अपार्टमेंट थॉमस कम्पाउंड, होली क्रॉस रोड, आयसी कॉलनी, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई ०२२-२८९००१४४ ९७०२३५७५७२
११  उत्तर श्री अनिल राघवन मेनन एमएस / आरबी / २/५/५, सेंट्रल रेल्वे कॉलनी विद्या विहार (पूर्व), मुंबई ४०० ०७७ ९९६९४५९१०४    -----------

दक्षिण

क्र .सं .क्षेत्रनावपत्ता

लैंडलाइन नं.

मोबाइल. नं.
१. दक्षिण श्री. बाळकृष्ण सावंत ५, तामदास भन्साली चाळ, रस्ता नं. ३, महालक्ष्मी मंदिर कंपाउड, भूलाभाई देसाई रोड, मुंबई - ४०० ०२६  २३५१९७६८  ९८६९७५४८२३
दक्षिण श्री हसमुख वस्तीमल जैन
(श्री वस्तीमल जैन ह्यांचे सुपुत्र)
फ्लॅट नं २, तिसरा मजला, मुनी इमारत, नवकळ पथ, खाडिलकर मार्ग, सी.पी. टँक, मुंबई - ४०० ००२ -- ९८६९०३६३९९
दक्षिण श्री महादेव पांडुरंग जाधव ३२२, तिसरा मजला, प्रभादेवी इंडस्ट्रिअल एस्टेट, सिद्धिविनायक मंदिरासमोर, प्रभादेवी, मुंबई - ४०० ०२५ -- ९९८७३०६५५७

पश्चिम-१

क्र.सं..    क्षेत्रनावपत्तालैंडलाइन नं.मोबाईल.नं..
१. पश्चिम-१ हरी. रामदास आठवले खासदार ( राज्यसभा) ६४७, संविधान गाँधी नगर गुरु नानक हॉस्पिटल जवळ बांद्रे (पु.) मुंबई- ५१     
२. पश्चिम-१ श्री. मजीद मेमोन  खासदार ( राज्यसभा) ७१, आशियाना १ लि लेन अल्मेडा पार्क, बांद्रे ( प) मुंबई -५०     
३. पश्चिम-१ श्री .सचिन तेंडुलकर खासदार ( राज्यसभा ) १९ - ए पैरी क्रॉस रोड बांद्रे (प) मुंबई -५०     
४. पश्चिम-१ कु. रेखा  खासदार ( राज्यसभा ) सी स्प्रिंग बंगला ०.२ , बी. जे. रोड , बांद्रे (प) , मुंबई - ५०     
५. पश्चिम-१ श्री. जावेद अखतर खासदार ( राज्यसभा ) ७०२ सागर सम्राट ग्रीनफील्ड , जुहू , मुंबई ४९     
६. पश्चिम-१ कु.. मितुल प्रदीप टीएसी सदस्य ३४९ पंचामृत एस. व्ही रोड , विले पार्ले (प) मुंबई -५६     
७. पश्चिम-१ श्री., संदीप चोनकर टीएसी सदस्य ४०४ साईंकृपा बिल्डिंग नं. १ एम.व्ही.एम स्कूल समोर महालक्ष्मी सोसा. जवळ वीर देसाई रोड अँधेरी (प) मुंबई -५८     
८. पश्चिम-१ श्रीमती. शबाना  शेख  बिस्मिल्ला बिल्डिंग, सी/ ४ ए.झेड नगर, बांद्रे (पु.) मुंबई -५१     
९. पश्चिम-१ श्री. अली चोगले  बी/ १०५ दीप्ती कल्याण कॉम्प्लेक्स , यारी रोड , मुंबई -६१     

पश्चिम-२

क्र.सं..    क्षेत्रनावपत्तालैंडलाइन नं.मोबाईल नं..
१. पश्चिम-२

श्री. गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर खासदार ( लोकसभा)

 ४, स्नेहदीप , आरेरोड गोरेगांव ( पु.) मुंबई - ६३    २९२७०२६२
 २९२७०३६२
 ९८२१११४८७२
२. पश्चिम-२ डॉ. योगेश दुबे   ०१,दुबे हाउस , कार्टर रोड नं, ०९ बोरिविली ( पु.) मुंबई -६६     

पश्चिम-३

क्र.स.डीओटी पत्र संख्याटीएसी सदस्याचे नाव पत्ता

टीएसी केटेगरी नं.

वैधता पर्यंतरिमार्क
१. डीओटी पत्र संख्या . १७-३५३ / २०१६- पीएचपी दि. १०.१२.२०१६ 

श्री. गोपाळ सी. शेट्टी . माननीय एमपी आणि को - चेयरमैन टीएसी 

७०१ सोमा टावर आर एम भात्ताद मार्ग, चिकुवाडी ,बोरीवली (प) मुंबई -९२ 

लागु नाही   नामनिर्देशन डिओटी ने (जीएम-उत्तर) कडे पाठविले आहे.
२. डीओटी पत्र संख्या . १७-३५७/ १६- पीएचपी दि. २.१२.२०१६ श्री. आनिल मिश्रा 

ई १८ ,न्यु भूमी पार्क जनकल्याण नगर मार्वे रोड मालाड (प)मुंबई - ९५ 

९९६९१४९६६६
१७.१२.२०१६  
डीओटी पत्र संख्या . १७-३५७/ १६- पीएचपी दि. २.१२.२०१६ श्री. अभिषेक मिश्रा  के ४०३ , भूमी पार्क जनकल्याण नगर मार्वे रोड मालाड (प)मुंबई - ९५  २६४७९६६६  १७.१२.२०१६  
 डीओटी पत्र संख्या . १७-३५७/ १६- पीएचपी दि. १०.१२.२०१६ 

डॉ. योगेश दुबे 

 ०१,दुबे हाउस , कार्टर रोड नं, ०९ बोरिविली ( पु.) मुंबई -६६ 

२८९३१९८८  २८.१२.२०१६  
 ५ डीओटी पत्र संख्या . १७-३५७/ १६- पीएचपी दि. १०.१२.२०१६  श्रीमती पार्वती मिश्रा  के ४०३ , भूमी पार्क जनकल्याण नगर मार्वे रोड मालाड (प)मुंबई - ९५  ९९६९३०१६००  २३.०१.२०१७  
६. डीओटी पत्र संख्या . १७-३५७/ १६- पीएचपी दि. १०.१२.२०१६  श्री. अशफाक शैख़ . २०३ साहिल फ़राज़ टावर, पुजा नगर रोड,मीरा रोड ( पु.) ठाणे ४०११०७   ९८६९८६६७७७ २५.०१.२०१७  
७. डीओटी पत्र संख्या . १७-३५७/ १६- पीएचपी दि. २.१२.२०१६ श्री. राजीव शहा ए  १ / पहिला मजला महावीर निकेतन सोसा.एस.व्ही रोड. फ्लोरेंंस करटंंस च्या वर कांदिवलि (प.) मुंबई ४०० ०६७ ९९६९०३०००० नविन प्रिपेड् ची प्रक्रिया सुरु आहे   फाईल ची प्रक्रिया सुरु आहे 
डीओटी पत्र संख्या . १७-३५७/ १६- पीएचपी दि. १०.१२.२०१६  श्री.. जोतिर्मय वर्मा  ए -१००४ सेरेनिटी हाइट चिंचोली बंदर रोड मालाड (प) मुंबई ६४  २८८००६५८ २७.०१.२०१७  

अद्यतन तारीख २२/०२/२०१८