दूरसंचार उपभोक्ताओं  शिकायत निवारण विनियमन २०१२

   १) मैनुअल करीतां येथे क्लिक करा.

   २) अपील फॉर्म करीतां येथे क्लिक करा. 

   ३) दूरसंचार ग्राहक तक्रार निवारण नियमन, २०१२

   ४) टीसीसीआरआरची अंतिम मुदत

   ५) ट्राई बेंच मार्क

   ६)  अपिलीय प्राधिकरण आणि सल्लागार समितीचे तपशील

  ७)  अपील अधिकार्याचा तिमाही अहवाल

  ८) ग्राहक शिक्षण कार्यशाळेविषयी माहिती २०१७-१८