नागरिक / दूरसंचार ग्राहक चार्टर

१) लँडलाईन सेवांवरील नागरी सनद

२) वायरलेस सेवा नागरिकांसाठी सनद
३) महानगर पालिकेच्या प्रकरणाशी संबंधित नागरिक चार्टरने अपील केलेले प्रकरण - परिशिष्ट-१ 

४) आरटीआय संबंधित नागरी सनद अपीलचे प्रकरण: परिशिष्ट -२