सदस्यता सेवा

 

सेवा वर्ग  वेप लिंक  सदस्यता शुल्क
खेळ  http://202.191.128.157/funbazaar रु. ३०/३० दिवस , रु. २०/२० दिवस ,रु. १५/१५ दिवस रु. १०/७ दिवस 
वॉलपेपर  http://202.191.128.157/funbazaar रु. ३०/३० दिवस , रु. २०/२० दिवस ,रु. १५/१५ दिवस रु. १०/७ दिवस 
विडियो  http://202.191.128.157/funbazaar रु. ३०/३० दिवस , रु. २०/२० दिवस ,रु. १५/१५ दिवस रु. १०/७ दिवस 
  • ब्राउझिंग शुल्क अतिरिक्त 

सेवा कशी वापरावी

 

ग्राहक लिंक , http://202.191.128.157/funbazaar  वर भेट द्या आणि सेवा श्रेणी किंवा सर्व सेवा कोणतेही ज्याची  सदस्यता आहे. जर ग्राहकाने ३० दिवस पॅक साठी रु. ३० ची  सदस्यता घेतली तर ग्राहक केवळ सदस्यता सेवा श्रेणीसाठी ३० दिवस वैधता मुदतीत 10 सामुग्री डाउनलोड करण्यासाठी पात्र आहे. जर ग्राहकाने  २० दिवस पॅक साठी रु. २० ची सदस्यता घेतली , ग्राहकाने १५  दिवस पॅक साठी .रु. १५  ची  सदस्यता घेतली तर ग्राहक आता  ६ सामुग्री डाऊनलोड करण्यासाठी पात्र आहे, फक्त सभासद सेवा श्रेणीसाठी २० दिवस वैधता मुदतीत ८ सामुग्री डाउनलोड करण्यासाठी पात्र आहे १५ दिवस वैधता कालावधी फक्त सभासद सेवा श्रेणीसाठी आणि ग्राहक ७ दिवस पॅक साठी .रु. १० ची  सदस्यता घेतली तर नंतर ग्राहक केवळ सदस्यता सेवा श्रेणीसाठी ७ दिवस वैधता मुदतीत ४ सामुग्री डाउनलोड करण्यासाठी पात्र आहे. डाउनलोड शुल्क सामुग्री डाउनलोड करण्यासाठी अतिरिक्त होईल.

सदस्यता सेवा निष्क्रिय कशी कराल

सभासद ग्राहक लिंक , http://202.191.128.157/funbazaar वर  भेट दया , नंतर माय अकाउंट मध्ये गेल्यावर सदस्यता सेवा   सेवा स्वतः निष्क्रिय होईल..