• रात्री ११ ते सकाळी ७ दरम्यान कोणत्याही लँडलाईन आणि मोबाइल नेटवर्कवर (दोन्ही मुंबई व दिल्ली) केलेले कॉल्स मोफत असतील.
 • सर्व एसटीडी कॉल्स रात्री ११ ते सकाळी ७ दरम्यान १ एमसीयु  प्रति १८० सेकंद या प्रमाणे आकारले जातील.
  (दि. १ मार्च २०१८ पासून सुधारित वेळ लागू)

बेसिक प्लॅन

प्लॅनप्लॅन १७९(फक्त इनकमिंग)प्लॅन १८०इकाँनाँमी प्लॅन २५०प्लॅन २९०प्लान ५००
याच्याकरीता चांगला आहे  फक्त इनकमिंग कॉल करीता    १०० कमी कॉल  करीता  २०० -३०० कॉल  १००- २०० कॉल  ३००- ९०० कॉल
मासिक ठराविक मूल्य(रु.) १७९/-  २००/- ३१०/- ३२०/- ५२५/-
नि:शुल्क कॉल शून्य  शुन्य  ८० १०० ४००
दर प्रती पल्स(रु.) रु. १/- रु. १.२०

 १-३०० कॉल पर्यंत रु.१.००

३०१-२००० कॉल पर्यंत रु.१.२०, 
 २००० कॉल पेक्षा अधिककरीता  रु.१.००

रु. १.२०  रु. १.१०
लोकल कॉल पल्स रेट
 एमटीएनएल लैंड लाइन  लागु नाही   १८० सेकंद    १८० सेकंद १८० सेकंद  १८० सेकंद
एमटीएनएल  मोबाइल  लागू नाही ६० सेकंद ६०सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद
न्य लँडलाईन ऑपरेटरकरीता लागू नाही ६०  सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद
अन्य मोबाईल ऑपरेटरकरीता लागू नाही ६० सेकंद ६०सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद
एसटीडी कॉल पल्स दर
एमटीएनएल दिल्ली लँडलाईन करीता लागू नाही ९० सेकंद ९० सेकंद ९० सेकंद ९० सेकंद
०-५० कि.मी.  
अन्य लँडलाईनकरीता लागू नाही ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद
डब्ल्यूएलएल/मोबाईल को लागू नाही ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद
> ५० कि.मी.  लागू नाही ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद

 

उच्च प्लान

प्लान चे  नावप्लॅन १०००प्लॅन १५०० प्लॅन २००० 
यांच्याकरीता चांगला आहे ९००-१५०० कॉल १५००-२३०० कॉल २३००+ कॉल
मासिक फिक्स्ड मूल्य (रु.) १०५०/- १६०० २१००
नि:शुल्क कॉल १०००   १८००  २४००
दर प्रती पल्स (रु.) १.०० ०.९० ०.८५
लोकल कॉल पल्स रेट
एमटीएनएल लैंड लाइन  १८० सेकंद १८० सेकंद १८० सेकंद    
एमटीएन एल  मोबाइल ६०सेकंद ६०सेकंद ६०सेकंद
अन्य लँडलाईन ऑपरेटरकरीता ६०सेकंद ६०सेकंद ६०सेकंद
अन्य मोबाईल ऑपरेटर करीता ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद
एसटीडी कॉल पल्स दर
 एमटीएनएल दिल्ली लँडलाईन करीता ९० सेकंद ९० सेकंद  ९० सेकंद
० - ५० कि.मी.  
अन्य लँडलाईनकरीता ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद
डब्ल्यूएलएल/मोबाइलकरीता ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद
> ५० कि.मी. ६० सेकंद ६० सेकंद ६० सेकंद

 

अमर्यादित प्लान

प्लान चे नावप्लान ५५०प्लान ७९९
 यांच्याकरीता चांगला आहे अनलिमिटेड एमटीएनएल अनलिमिटेड एमटीएनएल
मासिक फिक्स्ड चार्जेस (रु.) ५७५/-  ८२५/- 
मोफत  कॉल १००  शून्य
रेट प्रति पल्स (रु.) १.१० १.२०
लोकल कॉल पल्स रेट
एमटीएनएल मुंबई नेटवर्क करीता  मोफत मोफत 
अन्य लैंडलाइन ऑपरेटर करीता  ६० सेकंद ६० सेकंद
अन्य मोबाइल ऑपरेटर करीता  ६० सेकंद ६० सेकंद
एसटीडी कॉल पल्स रेट
 एमटीएनएल दिल्ली लँडलाईन करीता  ९० सेकंद मोफत 
० - ५० कि.मी.  
अन्य लैंडलाइन करीता  ६० सेकंद ६० सेकंद
डब्ल्यूएलएल/मोबाइल करीता   ६० सेकंद  ६० सेकंद
> ५० कि.मी.  ६० सेकंद ६० सेकंद

 

एक मिनट प्लान

प्लान  चे नावप्लान ४९९  एक मिनिट प्लानप्लान  ९९९ एक मिनिट प्लान
यांच्याकरीता चांगला आहे  कमी अवधि च्या कॉल करीता  कमी अवधि च्या कॉल करीता
मासिक फिक्स्ड चार्जेस (रु.) ५५०/- ११००/-  
मोफत  कॉल ५२५ १२५०
रेट प्रति पल्स (रु.) ०.६० ०.33
लोकल कॉल पल्स रेट
एमटीएनएल मुंबई नेटवर्क करिता  ६० सेकंद  ६० सेकंद 
अन्य लैंडलाइन ऑपरेटर करीता ६० सेकंद  ६० सेकंद 
अन्य मोबाइल ऑपरेटर करीता  ६० सेकंद    ६० सेकंद 
एसटीडी कॉल पल्स रेट
 एमटीएनएल दिल्ली करिता  लागू नाही  लागू नाही
0 - 50 कि.मी.  
लैंडलाइन को लागू नाही लागू नाही
डब्ल्यूएलएल/मोबाइल को लागू नाही लागू नाही
> 50 कि.मी. लागू नाही लागू नाही

 

एड ऑन पैक

 लँडलाईन एड ऑन पॅक

पॅकची किंमतनिशुल्क कॉल
रु. ५० ६५
रु. १००
 १४०
रु. २०० २९०
 • १५०० ( टोल फ्री ) नंबर वरच वरील पैक उपलब्ध.
 • वैधता :- एक महिना 
 • या पॅक त्यानंतरच्या महिन्यांत आपोआप नूतनीकरण केले जाईल. या पॅक चे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी १५०० डायल करा (टोल फ्री)

 • या पॅक चे शुल्क पुढील बिलात आकारले जाईल
 • कोणत्याही तुमच्या वर्तमान लॅंडलाईन योजनेत एड ओन पॅक घेऊन  बिलात बचत करा           

विशेष सवलत

खालील वर्गाकारिता स्थापना शुल्क आणि  मासिक सेवा प्रभार वर विशेष सवलत मिळ वा .|

ए)
वरिष्ठ नागरिक (65 वर्ष आणि त्यापेक्षा  अधिक)   वयाच्या दाखाल्या सहित स्थापना आणि  मासिक सेवा प्रभार पर २५ % की छूट. 
बी)                         नेत्रहीन व्यक्तींकरीता    मासिक सेवा शुल्कामध्ये    ५० % सवलत 
सी)  युद्ध विधवा / अपंग  सैनिकंसाठी मासिक सर्विस चार्ज मध्ये  ५० % सवलत  व कोणतेही  स्थापना शुल्क नाही 
डी) स्वतंत्रता सैनिकंकारिता  * मासिक सर्विस चार्ज मध्ये५०% सवलत आणि  कोणताही  स्थापना शुल्क नाही
ई) स्कूल, विश्वविद्यालये  आणि  एफिलिएटेड कॉलेज बहां, पॉलिटेक्निक, गैर वाणिज्यिक अनुसंधान संघटना   आणि  सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था प्रमाणे   दुस -या  करीता गैर  आवासीय टेलीफोन   मासिक सेवा शुल्क मध्ये    २५ % सवलत
एफ) घ्राराप्रमाणे  वृद्ध, अशक्त, स्पास्टिक, अपंग , बहिरा  मुका , मौन, व्यक्तींकरीता  , अनाथालये आणि  आदिवासी कल्याण करीता  स्वैच्छिक संघटना  आणि  सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था प्रमाणे  अन्य संस्थाकरीता दोन   टेलीफोन (गैर आवासीय) पेक्षा जास्त नाही     मासिक सेवा शुल्का मधे  25% सवलत  
जी) तीन रक्षा  सेवांमधे वीरता पुरस्कार विजेत्यां/राष्ट्रपति पुरस्कार मधील  सम्मानप्राप्/वीरता करीता पोलिस  पदक (वीरता पुरस्कार अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र)   कोणतेही  मासिक सेवा प्रभार आणि   स्थापना/ पंजीकरण शुल्क नाही .   .

   नोट्स  

 • यह प्रस्ताव केवल 250 योजना के लिए उपलब्ध है | हा प्रस्त्व केवळ २५० योजनान्कारिता उपलब्ध आहे.
 • अतिरिक्त कॉल  योजना 250 के अनुसार शुल्क लागु होतील ,कोणतीही   अतिरिक्त सवलत दिली जाणार नाही .
 • कंफ़ेसियनल सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी सर्व ग्राहकाना  वार्षिक आधार पर जीवन प्रमाण - पत्र 30 जून पर्यंत दर वर्षी जमा कराणे आ वश्यक आहे.

 

फार्म डाउनलोड  

टेलीफोन कनेक्शनकरीता  फार्म डाउनलोड इथे  क्लिक करा  .  

वरिष्ठ नागरिकंकारिता  जीवन प्रमाण -पत्राकारिता आवेदन फार्म डाउनलोड इथे  क्लिक करा .  

डॉट एमटीएनएल / सेवानिवृत्त कर्मचा-यांकारिता  जीवन प्रमाण - पत्राकारिता  आवेदन फार्म डाउनलोड इथे  क्लिक करा.  

नेत्रहीन व्यक्तिकरीता  जीवन प्रमाण - पत्र पत्राकारिता आवेदन फार्म डाउनलोड इथे  क्लिक करा.  

स्वतंत्रता सेनानी /स्वतंत्रता सेनानी यांचे  पति वा  पत्नी/ युद्ध  विधवां / विकलांग सैनिकां / शूरवीरता/ राष्ट्रपतियों वीरता पुरस्कार विजेत्यांकारिता पोलिस  मेडल करीता जीवन प्रमाण - पत्राकारिता  आवेदन फार्म डाउनलोड करण्यासाठी   इथे  क्लिक करा .

 

 •      

अन्य  शुल्क 

 • नोंदणी करता संस्थापन शुल्क   (नोंदणी करतांना ही रक्कम द्यावी लागेल) : रु. ६००/-
 • सुरक्षा जमा राशी (व्याजाशिवाय )
 • लोकल किंवा एसटीडी : रु.१०००/- (दोन समान हप्त्यामध्ये घेतले जातील  )
 • आयएसडी सुविधा : रु.३०००/- (सहा समान हप्त्यामध्ये घेतले जातील )
 •  प्लॅन-१७९ करीता  (फक्त इनकमिंग) रु. ५००/-

 

कृपया लक्ष द्या  :  

 • अतिरिक्त सुविधा सेवा , आयएसडीएन, पीआरए, बीआरए आणि सर्व प्रकार च्या पीसीओ आणि विशेष सानुकूल योजनांना  लागू नाही 
 • या योजना वार्षिक निश्चित शुल्क देखील चार्ज मासिक निश्चित शुल्क  महिने करून त्यानुसार सुधारित करु शकता.
 • एमटीएनएल द्वारा ग्राहक 'परिसरात,  टेलिफोन इन्स्ट्रुमेंट, ब्रॉडबॅंड मॉडेमची / सीपीई (ग्राहकां च्या  जागे तील  उपकरण), ONU (ऑप्टिकल नेटवर्क भाग), NT1(आयएसडीएन लाइन  साठी) जसे उपकरणे दिल्यास  ती सर्व  एमटीएनएल, मुंबई ची मालमत्ता असेल .
 • एमटीएनएल नी दि. १/०५/२०१३ पासुन फिक्स डब्लूएलएल/ फिक्स  ( एफ ), बीएसएनएल ला इंट्रा सर्कल कॉल (५० किलोमीटर पर्यंत) करीता  लैंडलाइन व सीडीएमए च्या वन इंडिया प्लान च्या पल्स शुल्क मध्ये संशोधन केले आहे. ह्या कॉल करीता पल्स रेट १८० सेकंदा हुन ६० सेकंदा करीता संशोधित केले आहे. ज्या ग्राहकानी मागील  सहा महीन्यात हा पालन घेतला असले  त्याना हे बदल लागु नाहीत . त्यांचे सहा महिने पूर्ण झाल्यावर हे बदल लागु होतील 
 • प्लॅन-१७९ केवल इनकमिंग प्लॅन मध्ये, व्हीसीसी कार्ड द्वारा  आउटगोइंग कॉल केले जाऊ शकतात व ब्रॉडबँड सुविधेकरीता अनुमती आहे.  
 • रु.२५० प्रत्येकी  सवलत, ग्राहक मालकीच्या टेलिफोन इन्स्ट्रुमेंट आणि ग्राहक स्वत: च्या अंतर्गत वायरिंगसाठी  दिले जाईल.
  टेलिफोन परत करण्या  बाबतीत एमटीएनएल ३ वर्षांत इन्स्ट्रुमेंट प्रदान न करता,रु. १५० सुरक्षा ठेव पासून वसूल केले जाईल.
  शुल्क स्थलांतर.रु. ३००  समान किंवा आंतर विनिमय साठी (त्याच आवारात आत साठी शुल्क नाही):
   ज्येष्ठ नागरिकांसाठी म्हणून विशेष श्रेणी साठी सवलती (इकॉनॉमी प्लॅन २५०साठी फक्त लागू)
              अ)  रु .५००  प्रतिष्ठापना शुल्क वर २५% सवलत
               ब) दरमहा रु .२५०  च्या भाड्यावर २५ % सवलत (इकॉनॉमी योजना)
 • ट्राय स्वरूप मध्ये लँडलाईन टेरिफ योजना तपशिलासाठी येथे क्लिक करा
 • वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अतिरिक्त लागू .  

ह्या पानावरील  माहिती दि. १ मार्च २०१८ रोजी अद्ययावत करण्यात आली आहे.