अमर्यादित योजना

 

  प्रोमोशनल अमर्यादित कॉम्बो योजना

योजनेचे नावडीएसएल-अमर्यादित-कॉम्बो-५५१ डीएसएल-अमर्यादित-नॉन कॉम्बो-६०० 
मासिक शुल्क (रु.)  ५५१ ६००
एफयुपी कोटा ७० जीबी ९०जीबी
डाउनलोड गति (पर्यंत) ६ एमबीपीएस एफयुपी पर्यंत / १ एमबीपीएस
अपलोड गति (पर्यंत) ७६८ केबीपीएस एफयुपी पर्यंत / ५१२ केबीपीएस त्यानंतर
फ्री वॉईस बेनिफिट लागु नाही  १५० कॉल्स प्रती महिना
 • मर्यादित कालावधी ९० दिवसांसाठी ऑफर दिनांक ०१/०७/२०१८ पासुन दिनांक २९/०९/१८ पर्यंत  लागु

एफयुपी अमर्यादित योजना

मासिक शुल्क (रु.)  पुर्व फयुपी  डाउनलोड स्पीड (पर्यंत) / प्लॅनचे नाव / मोफत वापर कोटा (एफयुयूपी) मोफत व्हॉइस फायदे (केवळ् कॉम्बो प्लान मध्ये) पोस्ट एफयुपी डाउनलोड स्पीड
६ एमबीपीएस८ एमबीपीएस१० एमबीपीएस१२ एमबीपीएस१४ एमबीपीएस१६ एमबीपीएस
६०० बीबी-६००-६एम
८० जीबी
बीबी-६००-८एम
७० जीबी
बीबी-६००-१०एम
६५ जीबी
बीबी-६००-१२एम
५५ जीबी
-- -- १५० कॉल्स १ एमबीपीएस
८०० बीबी-८००-६एम
१४५ जीबी
बीबी-८००-८एम
१२० जीबी
बीबी-८००-१०एम
९५ जीबी
बीबी-८००-१२एम
८५ जीबी
-- -- २०० कॉल्स
१००० बीबी-१०००-६एम
 २१०२३० जीबी#
बीबी-१०००-८एम
 १७० १९० जीबी#

बीबी-१०००-१०एम
१३५१५५ जीबी#

बीबी-१०००-१२एम
१२० १४० जीबी
बीबी-१०००-१४एम
११० १३० जीबी
बीबी-१०००-१६एम
 १०० १२० जीबी
३०० कॉल्स
१२०० बीबी-१२००-६एम
२७५   ३०५ जीबी #
बीबी-१२००-८एम
 २२०  २५० जीबी #

बीबी-१२००-१०एम
१८५ २१५जीबी#

बीबी-१२००-१२एम
  १६० १९० जीबी#
बीबी-१२००-१४एम
 १५०  १८० जीबी #
बीबी-१२००-१६एम
 १४०   १७० जीबी #
५०० कॉल्स
१५०० बीबी-१५००-६एम
  ३६० ४५० जीबी #
बीबी-१५००-८एम
  २९५  ३८५ जीबी #

बीबी-१५००-१०एम
२६०  ३५०जीबी#

बीबी-१५००-१२एम
  २२५ ३१५ जीबी #

बीबी-१५००-१४एम
 २१० ३०

जीबी #

बीबी-१५००-१६एम
  २०० २९० जीबी #
३०० कॉल्स आणि एमटीएनएल अमर्यादित कॉल (मुंबई + दिल्ली ) नेटवर्क १.५ एमबीपीएस
२००० बीबी-२०००-६एम
  ४५० ६७५ जीबी #
बीबी-२०००-८एम
 ४००  ६२५ जीबी #

बीबी-२०००-१०एम

३७५ ५९५जीबी#

बीबी-२०००-१२एम
३३० ५५५

जीबी #

बीबी-२०००-१४एम
 ३००  ५२५  जीबी #
बीबी-२०००-१६एम
 २७५   ५०० जीबी #
अमर्यादित कॉल सर्व नेटवर्क वर + एसटीडी २ एमबीपीएस

 # सुधारित एफयुपी दिनांक ०१/०७/२०१८ पासुन  लागु


 

मासिक शुल्क (रु.) पुर्व फयुपी  डाउनलोड स्पीड (पर्यंत) / प्लॅनचे नाव / मोफत वापर कोटा (एफयुयूपी) मोफत व्हॉइस फायदे (केवळ् कॉम्बो प्लान मध्ये)रिमार्कपोस्ट एफयुपी डाउनलोड स्पीड
६ एमबीपीएस८ एमबीपीएस
२९९ डिएसएल-२९९-नॉन कॉम्बो-६एम

१५ जीबी
डिएसएल-नॉन कॉम्बो-८एम

१० जीबी

निवडलेल्यानुसार
लँडलाईन प्लॅन

 • ब्रॉडबँडशिवाय नविन ग्राहक आणि विद्यमान एमटीएनएल ग्राहकांना उपलब्ध
 • प्लॅन अॅक्टिविटीच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी या प्लॅनची सुविधा दिली जाईल.
 • ग्राहक ६ महिन्यांनंतर बीबी-६००-६एम / बीबी-६००-८एम नुसार स्थलांतरित आणि बिल आकारले जातील.
१ एमबीपीएस
३९९ डिएसएल-३९९-कोम्बो-६एम

१५ जीबी
डिएसएल-३९९-कोम्बो-८एम

१० जीबी
शुन्य
६९९ -- मनोरंजन अमर्यादित हंगामा

८० जीबी
१५० कॉल्स विनामूल्य हंगामा  सेवा रु. ५९७प्रति महिन किंमतीची
 • ८०००+ एसडी / एचडी मूव्हीमध्ये  प्रवेश

 • स्ट्रीमिंगवर अमर्यादित प्रवेश आणि ३५ लाख गाणी आणि २०,०००+ व्हिडिओ डाउनलोड करा

 • ७००+ ऑन लाईन खेळ खेळण्यासाठी प्रवेश.
  (टीप: वरील सेवांसाठी डेटा वापर लागू)

 


ट्रुली अमर्यादित योजना

डाऊनलोड स्पीड (पर्यंत)८ एमबीपीएस१२ एमबीपीएस१६ एमबीपीएस
प्लान चे नाव डिएसएल-अमर्यादित-८एमडिएसएल-अमर्यादित-१२एमडिएसएल-अमर्यादित-१६एम
मसिक शुल्क (रु) २,४९९ ३,४९९ ४,४९९
मोफत वापर कोटा अमर्यादित वापर 
मोफत कॉल्स (कोम्बो योजनेत) अमर्यादित कॉल सर्व नेटवर्क वर ( एसटीडी +लोकल)

  

उच्च-स्पीड योजना

 

व्हीडीएसएल आणि फाइबरवर उच्च-स्पीड इंटरनेट प्लॅन

एफटीटीएच  करीता सक्षम इमारत पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा  

 

डाऊनलोड स्पीड (पर्यंत)प्लान चे नाव मासिक शुल्क (रु.) एफयुयूपी वापर कोटा मोफत व्हॉइस फायदे ( कॉम्बो प्लान मध्ये)
एफयूपी पर्यंतएफयूपी नंतर    
५० एमबीपीएस   १.५ एमबीपीएस उच्च-स्पीड ७५० ७५०  ६५  ७५ जीबी #
१७५ कॉल्स
१.५ एमबीपीएस उच्च-स्पीड ९५० ९५०   ९० ११० जीबी #
३०० कॉल्स
१.५ एमबीपीएस उच्च-स्पीड १२९९ १,२९९ १३०  १८० जीबी # ५०० कॉल्स
२ एमबीपीएस उच्च-स्पीड २०४९ २,०४९ २२०  ५०० जीबी # अमर्यादित कॉल्स + एसटीडी
५ एमबीपीएस उच्च-स्पीड ३९९९ ३,९९९ ४५० १२०० जीबी # अमर्यादित कॉल्स + एसटीडी
१०० एमबीपीएस** २ एमबीपीएस अति उच्च-स्पीड १५९९  १,५९९ ३०० जीबी # ७५० कॉल्स
२ एमबीपीएस अति उच्च-स्पीड २९९९ २,९९९ ८०० जीबी  # अमर्यादित कॉल्स + एसटीडी
५ एमबीपीएस अति उच्च-स्पीड ४९९९ ४,९९९  ६००  १५०० जीबी # अमर्यादित कॉल्स + एसटीडी
५ एमबीपीएस अति उच्च-स्पीड ७९९९ ७,९९९ १०००  २५०० जीबी # अमर्यादित कॉल्स + एसटीडी

 # नवीन योजना लाँच केली आणि सुधारित एफयुपी दिनांक ०१/०७/२०१८  लागु. 

** केवळ एफटीटीएच वर उपलब्ध आहे.

*सीपीई / ओएनटीसाठी मासिक मूल्य / सीएपी / ओएनटी चार्ज संदर्भ इतर शुल्क


फायबर ट्रुली  अमर्यादित योजना

डाऊनलोड स्पीड (पर्यंत)८ एमबीपीएस१२ एमबीपीएस१६ एमबीपीएस
प्लान चे नाव एफटीटीएच -अमर्यादित-८एमएफटीटीएच-अमर्यादित-१२एमएफटीटीएच-अमर्यादित-१६एम
मसिक शुल्क (रु) २,४९९ ३,४९९ ४,४९९
मोफत वापर कोटा अमर्यादित वापर 
मोफत कॉल्स (कोम्बो योजनेत) अमर्यादित कॉल सर्व नेटवर्क वर ( एसटीडी +लोकल)

 


एफटीटीएच व्हॉईस सेवा

निर्धारित मासिक शुल्कमोफत कॉल्सविनामूल्य कॉलच्या बाहेर कॉल शुल्कअतिरिक्त कॉलसाठी कॉल पॅक
रु. ५०    ५० कॉल्स    रु. १.०० प्रत्येक पल्स  साठी किंवा निवडलेल्या कॉल पॅक प्रमाणे रु. ५० ६५ कॉल्स
रु. १०० १४० कॉल्स
रु. २०० २९० कॉल्स

एमटीएनएलमुंबईच्यालोकप्रियलँडलाईन  "प्लॅन २९० (१५० कॉल)","प्लॅन ५०० (४५०कॉल)" आणि"प्लॅन १००० (१०००कॉल)"फाइबर   टू द होम (एफटीटीएच)आवाज ग्राहकांना. उपल्बध आहे. सविस्तर टेरिफपाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हॉइस सेवा सुरक्षा ठेव

 • स्थानिक /एसटीडी सूविधा:रु .१०००/-(२समान हप्त्या मध्ये घेतलेजाईल)
 • आयएसडी सूविधा:रु.३०००/-( ६ समान हपत्या मधे घेतले जाईल) 
 • एम.टी .एन.एल टेलीफोन उपकरण शुल्क :- रू. ३००/- ( ग्राहकांच्या मालकीचे उपकरण असल्यास शुल्क शुन्य)

 

 

डाटा योजना

 ब्रॉडबँड वापर योजना

Plan Naएमe

डिएसएल ३३० (Non कोम्बो)

मासिक विनामूल्य डेटा वापर (अपलोड करा + डाउनलोड करा) १५ जीबी
मासिक सेवा शुल्क रु. ३३०
उपयोग शुल्क (मासिक मुक्त डेटा शिवाय) ५पैसे / एमबी
डाउनलोड वेग  ६ एमबीपीएस पर्यंत
मोफत व्हॉईस फायदे निवडलेल्या लँडलाईन प्लॅननुसार

 

 

डाटा टाँप अपस

ब्रॉडबँड डाटा टॉप-अपस                           book online button

 आता आनंद घ्या एफ यु पी बेस अमर्यादित योजनेचा मासिक डाटा टॉप अप  .

 डाटा  टॉप अप  एमRP (Excluding Service Tax)
३ जीबी रु. १००
८ जीबी रु.. २००
१२ जीबी रु.. ३००
   २५ जीबी  रु.. ५००
  ३५ जीबी रु.. ७००
 ६० जीबी रु.. ९००
 १०० जीबी  रु. १२००
 २०० जीबी रु. १८००
५०० जीबी * रु. २,९९९
१००० जीबी * रु.४,९९९

 

कृपया लक्ष दया : 

 • एफयूपी आधारित एडीएसएल, व्हिडीएसएल आणि फटीटीएच योजनांच्या सर्व ग्राहकांना डेटा टॉपअप सुविधा उपलब्ध असेल. 

 • डेटा टॉपअप त्या निर्देशित कॅलेंडर महिन्याकरिताच ग्राह्य असेल आणि पुढील बिलचक्रामध्ये त्याचे शुल्क आकारले जाईल. 

 • निवडलेले डेटा टॉपअप ग्राहक योजना एफयूपी  मर्यादेपेक्षा जास्त नसावे. 

 • उदा. बीबी ४००-४ एम  योजना चे  ग्राहक ज्यांची एफयूपी  मर्यादा  २० जीबी  आहे ते आणि ६  जीबी  १२जीबी १८ जीबी पर्यंत टॉप अप करू  शकतात.)

 • ग्राहक ऑनलाईन किंवा १५०० कॉल करून  डेटा टॉप अप करिता विनंती करू शकतात किंवा जवळच्या ग्राहक केंद्राशी अर्ज करू शकतात. कसे पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
 • * दिनांक ०३/०४/२०१८ पासून नोंदणी  साठी सादर आहे. 

 

इतर शुल्क

 

ब्रॉडबँड एकदाच भरावयाचे शुल्क

विवरणशुल्क  (विना परतावा)मासिक सीपीई शुल्क
एडिएसएल
विद्यमान लँडलाईन वर एडीएसएल नोंदणीकरण आणि सक्रियकरण शुल्क सूट --

एडीएसएल सक्रियन आणि चाचणी शुल्क (टेलिफोन बिलसह) रु. ३००
सामान्य एडीएसएल सीपीई अपफ्रंट शुल्क रु. ३०० रु. ७०

वायरलेस एडीएसएल / एडीएसएल लाईन बाँडिंग सीपीई अपफ्रंट शुल्क रु. ६००
एडीएसएल जुने व दुरुस्ती सामान्य / वायरलेस सीपीई अपफ्रंट शुल्क रु. १००
व्हीडिएसएल

विद्यमान लँडलाईनवरील व्हीडीएसएल नोंदणी आणि सक्रियकरण शुल्क

रु.५०० -
नवीन लँडलाईनसह व्हीडीएसएल नोंदणीकरण आणि सक्रियकरण शुल्क रु. १,००० -
वायरलेस सीपीई अपफंट शुल्क (सामान्य व्हीडीएसएल सीपीईच्या वापरासाठी) रु.६०० रु. ७०
सामान्य व्हीडीएसएल सीपीई रु. १,०००
वायरलेस  व्हीडीएसएल सीपीई रु. १६००

(४ बिल मध्ये  ४०० च्या ४ समान हप्त्यांमध्ये घेतले जाईल).
वार्षिक सह नवीन बुकिंगसाठी सूट
योजना / वार्षिक देयक पर्याय

रु. १२०
एफटीटीएच
एफटीटीएच नोंदणीकरण आणि सक्रियकरण शुल्क  रु. ५००     ० *
--
एफटीटीएच व्हॉइस सेवा प्रतिष्ठापन शुल्क रु. २००      ० *
एफटीटीएच  ओएनटी अग्रिम शुल्क रु.१,००० रु. ७०
वायरलेस सीपीई अपफ्रन्ट शुल्क (सामान्य एफटीटीएच सीपीईच्या वापरासाठी) रु.६०० #
एफटीटीएच वाय-फाय ओएनटी  अग्रिम शुल्क रु.१५०० रु.१२०
 
कव्हरेज वाढविण्यासाठी अतिरिक्त वायरलेस सीपीई शुल्क रु. १,००० रु १००

 मर्यादित कालावधी ऑफर:

# सदर रक्कम पुढील बिलामध्ये समान 3 हप्त्यांमध्ये घेतली जाईल.(२२.०३.२०१८ ते १९.०६.२०१८ पर्यंत वैध)

* ऑफर  वैध दिनांक १.५.२०१८ ते ३१.०७.२०१८ पर्यंत


अतिरिक्त अपलोड वेग  शुल्क

अतिरिक्त अपलोड वेगमासिक शुल्करीमार्क
प्रत्येक अतिरिक्त  २५६ केबीपीएस  साठी रु १००५०^ एडीएसएल, व्हीडीएसएल आणि एफटीटीच साठी लागू
प्रत्येक अतिरिक्त  १ एमबीपीएस साठी रु. ३०० १५०^ फक्त व्हीडीएसएल आणि एफटीटीच साठी लागू
प्रत्येक अतिरिक्त  ५ एमबीपीएस साठी रु. ६००३००^
प्रत्येक अतिरिक्त  १० एमबीपीएस साठी रु. १,०००५००^
२०एमबीपीएस  रु. ७५०^ केवळ एफटीटीचसाठी लागू
* कृपया लक्षात घ्या की १एमबीपीएस  वरील डाउनलोड गतीची उपलब्धता व्यवहार्यता आणि सीपीई अनुकूलता विषयक आहे^दि, १ मार्च २०१८ पासून सुधारित दर लागू असतील.
* कृपया लक्षात घ्या, १ एमबीपीएसवरील डाउनलोड गतीची उपलब्धता ही व्यवहार्यता आणि सीपीई-अनुकूलता वर अवलंबून असेल.

 

स्टॅटिक आय पी  शुल्क 

विवरणमासिक शुल्क वार्षिक शुल्क
स्टॅटिक आय पी  रु २०० प्रती आयपी  रु २००० प्रती आयपी 
स्टॅटिक आय पी  पुल   ४, ८, १६ आय्पीएस  + १ ड्ब्लु ए एन  आय्पी  चे
अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा 

 


इतर शुल्क 

विवरणशुल्क 
सेफ कस्टडी शुल्क
 • एडीएसएल व्हीडीएसएल आणि लाईन बॉंडींग कनेक्शन रु १०० प्रति महिना
 • एफटीटीएच कनेक्शनरु १,००० प्रति महिना (किंवा मासिक  सेवा शुल्काच्या ५०% जे कमी वअसतील ते.)
स्थानांतरण शुल्क रु ३०० 
अतिरिक्त ई-मेल आईडी रु. ४०० प्रती वार्षिक (१०० एमबी क्षमता)

 

नियम आणि अटी


 • सामान्य वापर धोरण: सर्व  एफयूपी  योजना योग्य वापर धोरण कोटा एका कॅलेंडर महिन्यात लागू आहे. निवडलेले प्लॅनप्रमाणे ताजा एफयूपी  कोटा प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला  ग्राहकांना  उपलब्ध करून दिला जाईल. नवीन ब्रॉडबँड ग्राहकाना अथवा विद्यमान ग्राहकांनी महिन्याच्या मध्ये एफयूपी योजनेची निवड केल्यास, त्या महिन्याच्या उर्वरित अवधीकरीता गुणोत्तर प्रमाणात सामान्य वापर धोरण कोटा मिळेल.
 • सर्व एफयुपी आधारित अमर्यादित ब्रॉडबँड प्लॅन्सवर एफयूपी कोटाचा वापरानंतर पुनः एफयुपी मिळविण्यासाठी डेटा टॉप-अप चा वापर करू शकतात.
 • ट्रूली अमर्यादित योजना :-ट्रूली अमर्यादित योजनेत कोणतेही  फेयर यूसेज वापर  धोरण लागु नाही. तथापि राखीव योजनेत  कोणत्याही व्यावसायिक / टेलिमार्केटिंग कार्यांसाठी विहित ट्राई मार्गदर्शक तत्त्वापलीकडे वापरले गेले तर लाभ खंडित करण्याचा पूर्ण अधिकार एमटीएनएलला राहिल . हे तत्व अमर्यादित योजना ग्राहकांना देखील लागू राहील.
 • युजेस अर्लट :-आपली योजना ८०% आणि  १००% एफयूपी मर्यादेपर्यंत पोहोचल्यानंतर सुचनापर एसएमएस पाठविले जाईल. ग्राहक https://selfcare.mtnl.net.in येथे नोंदणी करून त्यांच्या मोबाइल व ई-मेल आयडी अद्ययावत करू शकतात.
 • अपलोड वेग
  • एडिएसएल २एमबीपीएस, ४एमबीपीएस आणि  ६एमबीपीएस योजने करिता : ७६८ केबीपीएस एफयुपी कोट्या पर्यंत आणि त्यानंतर ५१२ केबीपीएस
  • एडिएसएल ८एमबीपीएसपासून १६एमबीपीएसपर्यंत योजने करिता : १ एमबीपीएस एफयुपी कोट्या पर्यंत आणि त्यानंतर ५१२ केबीपीएस.
  • व्हीडीएसएल आणि एफटीटीएच योजना:- ५एमबीपीएस १०एमबीपीएस एफयुपी कोट्या पर्यंत आणि त्यानंतर५१२केबीपीएस १एमबीपीएस.(१ मार्च २०१८ पासून सुधारित.)
  • विद्यमान दरपत्रकानुसार ग्राहक अतिरिक्त अपलोड गती खरेदी करु शकतात
 • कोम्बो योजना:
  • कॉम्बो योजनेत  कोणत्याही लँडलाईन आणि मोबाइल नेटवर्क दोन्ही मुंबई तसेच दिल्ली संध्याकाळी ११.०० ते सकाळी ७.०० च्या  दरम्यान  मोफत असतील. कॉम्बो योजना सर्व एसटीडी कॉल संध्याकाळी ११.०० ते सकाळी ७.०० च्या  दरम्यान प्रति १८० सेकंद १ एमसीयु आकारण्यात येतो.(सुधारित शुल्क दि. १ मार्च २०१८ पासून लागू)
  • कॉम्बो योजनेत  भाडे मुक्त लँडलाईन देण्यात येईल आणि वरील दिलेले मुक्त आवाज फायदे दिले जातील .
  • आउटगोइंग कॉल रु.१/पल्स  प्रमाणे शुल्क आकारले जातील  (दर लँडलाईन २५० योजने प्रमाणे ).
  • ग्राहक लँडलाईन कॉल करण्यासाठी  लँडलाईन  ऍड-ऑन पॅक वापरू शकतो..
 • भरणा पर्याय: मासिक सेवा शुल्कामध्ये सवलत देण्यात आली आहे;
  • तिमाही देयक मोड: ७ दिवस
  • अर्धवार्षिक देयक मोडसाठी: १५ दिवस
  • वार्षिक देयक मोडसाठीः ३० दिवस (१ महिना)
 • स्वतंत्र ब्रॉडबँड: ४ एमबीपीएस आणि त्या वरील योजना वरील स्वतंत्र ब्रॉडबँड श्रेणी त घेतल्या जाऊ शकतात. i.e ४ एमबीपीएस  आणि त्या वरील योजना लँडलाईन कनेक्शन न घेता घेतल्या जाऊ शकतात्
 • अमर्यादित मोफत आवाज लाभ:  प्रीमियम क्रमांक करण्यासाठी आउटगोइंग कॉल संख्येत आणि इतर भार लहान कोड (पातळी १ इ.) साठी केला जाऊ शकत नाही. या कॉल प्रचलित दर नुसार शुल्क आकारले जाईल.
 • एम.टी.एन.एल. सीपीई:- एमटीएनएल द्वारा ग्राहक 'परिसरात,  टेलिफोन इन्स्ट्रुमेंट, ब्रॉडबॅंड मॉडेमची / सीपीई (ग्राहकां च्या  जागे तील  उपकरण), ONU (ऑप्टिकल नेटवर्क भाग), NT१(आयएसडीएन लाइन  साठी) जसे उपकरणे दिल्यास  ती सर्व  एमटीएनएल, मुंबई ची मालमत्ता असेल .एमटीएनएल मुंबई ने पुरवठा केलेले ब्रॉडबँड सीपीई (मोडेम / राऊटर) एमटीएनएल च्या  मालकीचे असतील आणि उपकरणे ग्राहकां नी  परत न केल्यास  लागू असलेले शुल्क भरावे लागेल.
 • कनेक्शन व्यवहार्यता आणि गती :-टिआरएआयच्या निर्देशानुसार वरील दर्शविलेला डाऊनलोड वेग केवळ एमटीएनएल आयएसपी नोड पर्यंत आहे.आणि ट्राय मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्वोत्तम प्रयत्न आधारावर दिली जाते..
 • वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अतिरिक्त लागू .

ट्राय प्रारुपात ब्रॉडबँड दरसूची

२ जुलै २०१८ ला अखेरचे अद्यतन केलेगेले.