विद्या बुध्दी 

विषय  एक्टिवेशन प्रक्रिया  डीएक्टिवेशन प्रक्रिया Tariff Details
ऑनलाइन शैक्षणिक परीक्षा  Visit WAP link http://mtnl.vidyabuddhi.com/ लागु नाही 

रु. ९ प्रति परीक्षा   रु. ८ प्रति परीक्षा    रु. ७ प्रति परीक्षा   रु. ६ प्रति परीक्षा        रु.५ प्रतिपरीक्षा  रु.४ प्रतिपरीक्षा    रु. ३ प्रतिपरीक्षा   रु. २ प्रतिपरीक्षा    रु. १ प्रतिपरीक्षा  

ही लिंक वापरून ग्राहक सी. बी. एस. ई अभ्यासक्रमावर आधारित शैक्षणिक परीक्षा (जीवशास्त्र , इंग्रजी सामान्य द्यान , गणित आणि विद्यान) देऊ शकतात  आणि या परिक्ष्यांचे गुण बघू शकतात .