नविन काय

 

एमटीएनएल, मुंबई ने नविन STV २५१, मोफत १ Gb/दिवस डेटा, ट्रूली अमर्यादित मोफत लोकल आणि एसटीडी कॉल्स, १०० एसएमएस/दिवस सोबत चालू केले आहे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एसटीवी 109, एसटीवी 151, एसटीवी 499, डेटा एसटीवी 1298 एसटीवी आणि 1499 ची मर्यादित कालावधी ऑफर वाढविण्यात आली आहे.|

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


भाडे तत्वावर


मुख्य व्यावसायिक जागा भाडे तत्वावर

एमटीएनएल इमारतीं मध्ये मुंबई, नवी मुंबई आणि मीरा-भायंदर मध्ये मोक्याच्या जागेवर3 लाखवर्ग. फूट  हुन  अधिक च्या  व्यावसायिक जागा भाड़े तत्वावर  उपलब्ध आहे. अधिक माहिती करीता येथे  क्लिक करें


बीकेसी टेलीफोन एक्सचेंज परिसरात वेंडिंग वैन पार्किंगकरीता जागा भाडेतत्वावर उपलब्ध आहे

अधिक माहिती करीता येथे क्लिक करे  

 

एमटीएनएल, मुंबई येथे सार्वजनिक माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय प्राधिकारी यांची यादी
03.10.2017

अ.क्र

म.प्र.यूनिट /सीपीआयओ

सीपीआयओचे नाव आणि पत्ता

सीपीआयओ चे दूरध्वनी / फॅक्स क्रमांक ईमेल

सीपीआयओची माहिती

प्रथम अपिलीय प्राधिकारी

1

म.प्र.(प्र-नि)

श्री भीम सिंग

टेलिफोन हाऊस 10 वा मजला, एमटीएनएल मार्ग दादर (पश्चिम), मुंबई -28

टेली.नं.-24326837

फैक्स.नं -24211441

इमेल gmopmbi@mtnl.net.in

ओपी युनिटशी संबंधित माहिती उदा. दूरसंचार सेवा प्रचालन संबंधी सामान्य मामले  एमटीएनएल, मुंबई
सीआयसी साठी नोडल इ.
अधिकारी

श्री प्रवीण पुंज

कार्यकारी संचालक, एमटीएनएल मुंबई, 15 वा मजला, टेलिफोन हाऊस, एमटीएनएल मार्ग , दादर (प.), मुंबई -28

टेली. नं - 022-24371900

फैक्स नं  022-24372033

इमेल Email:edmbi@mtnl.net.in

कार्यकारी संचालक, एमटीएनएल, मुंबई

कार्यकारी संचालक, एमटीएनएल, मुंबई

कार्यकारी संचालक ,एमटीएनएल, मुंबई

कार्यकारी संचालक ,एमटीएनएल, मुंबई

 

 

कार्यकारी संचालक ,एमटीएनएल, मुंबई

कार्यकारी संचालक,एमटीएनएल, मुंबई

कार्यकारी संचालक,एमटीएनएल, मुंबई

2

व.म.प्र. (प्रशासन)

श्री चारु कृष्णा

टेलिफोन हाऊस, 14 वा मजला, एमटीएनएल मार्ग दादर (पश्चिम),मुंबई -28

टेली.नं .24304600

फैक्स.नं .24371465

इमेल gmambi@mtnl.net.in

मानव संसाधन / प्रशासन / कर्मचारी यांच्याशी संबंधित माहिती

3

म.प्र. (सतर्कता)

श्री पी. के. अधिकारी

टेलिफोन हाऊस, 14 वा मजला, एमटीएनएल मार्ग दादर (पश्चिम), मुंबई -28 

टेली.नं .24302929

फैक्स.नं .24311617

इमेल gmvigil@mtnl.net.in

दक्षता संबंधित माहिती

4

म.प्र.(वित्त)

श्री ए. पी. सिंग    टेलिफोन हाऊस, 14 वा मजला, एमटीएनएल मार्ग दादर (पश्चिम), मुंबई -28 

टेली.नं .24312527

फैक्स.नं .24313837

इमेल gmfmbi@mtnl.net.in

सर्व वित्तीय आणि खाते संबंधित माहिती

5

म.प्र (दूर संचार)

श्री ए. पी. सिंग    टेलिफोन हाऊस, 6 वा मजला, एमटीएनएल मार्ग दादर (पश्चिम),मुंबई -28  

टेली.नं .24316939

फैक्स.नं .24318219

इमेल gmtrmbi@mtnl.net.in

महसूल संबंधित माहिती

6

व.म.प्र. (विपणन/ जनसंपर्क)

श्री चारु कृष्णा

टेलिफोन हाऊस, 17 वा मजला, एमटीएनएल मार्ग दादर (पश्चिम),मुंबई -28  

टेली.नं .24376565

फैक्स.नं .24318211

इमेल gmprmbi@mtnl.net.in

विपणन आणि जनसंपर्क संबंधित माहिती

7

म.प्र. (दक्षिण)

श्री ए. डी. बबलादी

1 ला मजला, सिटी टेलिफोन केंद्र, एच सोमानी मार्ग,मुंबई -05

टेली.नं .22025500

फैक्स.नं .22875757

इमेल gmsmtnl@gmail.com

gmsmbi@mtnl.net.in

दक्षिण विभाग संबंधित माहिती

8

म.प्र. (मध्य)

श्री ए. डी. बबलादी

8 वा मजला, कंबला हिल टेलिफोन केंद्र,पेडर रोड, मुंबई -36

टेली.नं .23535500

फैक्स.नं .23531441

इमेल gmcmtnl@gmail.com

gmcmbi@mtnl.net.in

मध्य विभागाशी संबंधित माहिती

 

9

म.प्र. (उत्तर)

श्री ए. के. साहू ,

2 रा मजला, वडाळा टेलिफोन केंद्र, जी आंबेडकर मार्ग, मुंबई -14

टेली.नं .24145556

फैक्स.नं.24161441

इमेल gmnmtnl@gmail.com

gmnmbi@mtnl.net.in

उत्तर विभागाशी संबंधित माहिती

कार्यकारी संचालक,एमटीएनएल, मुंबई 

कार्यकारी संचालक,एमटीएनएल, मुंबई

 

 

कार्यकारी संचालक,एमटीएनएल, मुंबई

 

 

 

कार्यकारी संचालक,एमटीएनएल, मुंबई

कार्यकारी संचालक,एमटीएनएल, मुंबई

कार्यकारी संचालक,एमटीएनएल, मुंबई

कार्यकारी संचालक,एमटीएनएल, मुंबई

 

 

कार्यकारी संचालक,एमटीएनएल, मुंबई      

 

10

म.प्र. (प-1)

श्री सी ए वारीमानी

2 1/2 मजला, बांद्रा टेलिफोन केंद्र  एस व्ही रोड, बांद्रा (पश्चिम),मुंबई 50

टेली.नं .26554242

फैक्स.नं 26511441

इमेल gmw1mbi@mtnl.net.in

प-1 विभागाशी संबंधीत माहिती

 

11

म.प्र. (प-2)

श्री एम.के.पुरोहित

3 रा मजला, गोरेगाव टेलिफोन केंद्र,एस व्ही रोड, गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई -62

टेली.नं .28753535

फैक्स.नं .28711441

इमेल gmw2mbi@mtnl.net.in

प-2 विभागाशी संबंधीत माहिती

 

12

म.प्र. (प-3)

श्री एम.एल.मेघवाल

4 था मजला, कांदिवली दुरवानी केंद्र,एस व्ही रोड, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई -67

टेली.नं .28012345

फैक्स.नं 28641441

इमेल gmw3mbi@mtnl.net.in

प-3 विभागाशी संबंधीत माहिती

 

13

म.प्र. (पूर्व-1)

श्री हरचरण सिंग

3 रा मजला, नित्यानंद नगर टेलीफोन एक्स. एक्स्प्रेस हायवे लिंक रोड,घाटकोपर (पश्चिम),मुंबई -86

टेली.नं .25146000

फैक्स.नं 25005656

इमेल gme1mbi@mtnl.net.in

पूर्व-1 विभागाशी संबंधीत माहिती

 

14

म.प्र. (पूर्व-2)

श्री ए.एन.उपाध्याय

4 था मजला, ठाने चरटेलिफोन केंद्र, माली मंडळ रोड, धोबी आली ठाणे (प.) -601

टेली.नं .5344949

फैक्स.नं 25431441

इमेल gme2mbi@mtnl.net.in

gme2mbi@gmail.com

पूर्व-2 विभागाशी संबंधीत माहिती

 

15

म.प्र.(न.मुं)

श्री एम.व्ही.पद्मनाभन

3 रा मजला, प्रशासन बिल्डिंग, वाशी टेलिफोन केंद्र सेक्टर 16 ए वाशी  नवी मुंबई-407 303

टेली.नं .27808000

फैक्स.नं .27881441

इमेल gmnmmtnl@gmail.com

gmnmmbi@mtnl.net.in

नवी मुंबई विभागाशी संबंधीत माहिती

 

16

का.अ.(भ.नि)

श्री एस बांगडे

8 वा मजला ,बांद्रा दूरध्वनी केंद्र, एस व्ही रोड, बांद्रा (प), मुंबई – 50

टेली.नं .26513944

फैक्स.नं 26513948

इमेल cebwmbi@mtnl.net.in

rcgupta40@gmai.com

सिव्हिल आणि इलेक्ट्रिकल विभागांशी संबंधित माहिती


17

म.प्र.

एसडीए (एलसी)

श्री संजय खरे

5 वा मजला, फाउंटेन टेलीकॉम बिल्डिंग -1 एम जी रोड, मुंबई 23

टेली.नं .22076969

फैक्स.नं.22650775

इमेल gmenmbi@mtnl.net.in

लीज्ड सर्किट वाणिज्य आणि बिलिंग संबंधीत माहिती

कार्यकारी संचालक,एमटीएनएल, मुंबई

कार्यकारी संचालक,एमटीएनएल, मुंबई 

18

प्रमप्र (प्रशिक्षण) सीईटीटीएम 

श्री राजेन्द्र प्रसाद ,

टेक्नोलोजी स्ट्रीट , पवई , मुंबई -76

टेली.नं .25714699

फैक्स.नं 25707066

इमेल pgmtrgmbi@mtnl.net.in

gmtrg1mbi@mtnl.net.in

प्रशिक्षण / प्रशिक्षण केंद्राशी संबंधीत माहिती 


19

म.प्र.(ईबी)

श्री संजय खरे

टेलीफोन हाउस , 16 वा मजला , एमटीएनएल मार्ग दादर (प), मुंबई – 28

टेली.नं .24317171

फैक्स.नं 24316203

gmeb2mbi@gmail.com

gmeb2mbi@mtnl.net.in

उपक्रमांशी संबंधित व्यवसाय माहिती

कार्यकारी संचालक,एमटीएनएल, मुंबई

20

म.प्र.(ग्राहक संरक्षण) मोबाईल सेवा  

श्री के एल तायडे

चौथा मजला, बीकेसी टेलिफोन केंद्र ,सीएसटी रोड, कुर्ला (प.),मुंबई -98
 

टेली.नं .26503377

फैक्स.नं 26501155

gmogsmmbi@gmail.com

gmogsm@mtnl.net.in

मोबाइलच्या सेवे संबंधी वाणिज्यिक  माहिती

श्री श्रीशंकर ,

व.म.प्र.(वायरलेस सेवा)

10 वा मजला, टेलिफोन हाऊस, एमटीएनएल मार्ग, दादर (प.), मुंबई -28

टेली.नं . 24334455

फैक्स नं 24361199

इमेल Email: pgmwsmbi@mtnl.net.in

       व.म.प्र.(वायरलेस सेवा) , मुंबई 

       

    व.म.प्र.(वायरलेस सेवा) , मुंबई

        व.म.प्र.(वायरलेस सेवा) , मुंबई

21

म.प्र.(आर-एफ) मोबाईल सेवा   

श्री बी बी चौधरी

5 वा मजला, बीकेसी टेलिफोन केंद्र ,सीएसटी रोड, कुर्ला (प.),मुंबई -98

टेली.नं .Tel.No.26506050

फैक्स.नं Fax no.26521441

gmrfmbi@gmail.com

आरएफ नेटवर्क संबंधित माहिती

22

म.प्र.(स्विचिंग)  मोबाईल सेवा   

श्री ओ पी सोनी

चौथा मजला, बीकेसी टेलिफोन केंद्र ,सीएसटी रोड, कुर्ला (प.),मुंबई -98

टेली.नं .Tel.No.26502828

फैक्स.नं Fax no.26501221

gmswmsmtnl@gmail.com

gmswms@mtnl.net.in

मोबाइल एक्सचेंज समस्या रोमिंग एक्स कनेक्शन
संबंधित माहिती

23

म.प्र.(सेल्स) मोबाईल सेवा   

श्री ओ पी सोनी

चौथा मजला, बीकेसी टेलिफोन केंद्र ,सीएसटी रोड, कुर्ला (प.),मुंबई -98

टेली.नं .Tel.No.26503377

फैक्स.नं Fax no.26501155
gmsales@mtnl.net.in

एमटीएनएलची  उत्पादने आणि सेवांची विक्री
संबंधित माहिती

                       


24

म.प्र.(बीबी)

श्री नरेन्द्रकुमार ओझा

टेलिफोन हाऊस, 16 वा मजला, एमटीएनएल मार्ग दादर (पश्चिम), मुंबई -28

टेली.नं .24310645

फैक्स.नं 24367168

इमेल gmbbmbi@mtnl.net.in

इंटरनेट / ब्रॉडबँड सेवेबद्दल माहिती

श्री ए के श्रीवास्तव

प्र.म.प्र.(विकास)

8 वा मजला, टेलिफोन हाऊस, एमटीएनएल मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई -28

टेली.नं  24304646

फैक्स नं  24375496

इमेल  pgmdmbi@mtnl.net.in

     प्र.म.प्र.(विकास), मुंबई

      प्र.म.प्र.(विकास), मुंबई

        प्र.म.प्र.(विकास), मुंबई

      

       प्र.म.प्र.(विकास), मुंबई

      प्र.म.प्र.(विकास), मुंबई

 

       

     

     प्र.म.प्र.(विकास), मुंबई

        

  प्र.म.प्र.(विकास), मुंबई

25

म.प्र(नियोजन)

श्री दीपक मुखर्जी

टेलिफोन हाऊस, 16 वा मजला, एमटीएनएल मार्ग दादर (पश्चिम), मुंबई -28

टेली.नं .24371717

फैक्स.नं 24331441

इमेल gmpmbi@mtnl.net.in

gmpmbi@gmail.com

नियोजन आणि विकास कार्य
संबंधित माहिती
 

26

म.प्र.

(संस्थापन)

श्री एल एम बस्तीकर

2 रा मजला, करी रोड टेलीफोन केंद्र,  करी रोड, मुंबई -12

टेली.नं .24717200

फैक्स.नं 24712142

इमेल gmimbi@mtnl.net.in

tayde123@gmail.com

उपकरण
स्थापना संबंधित माहिती


27

म.प्र.

(सामग्री प्रबंध)

श्री ए के मिश्रा

टेलिफोन हाऊस, 8 वा मजला, एमटीएनएल मार्ग दादर (पश्चिम), मुंबई -28

टेली.नं .24320606

फैक्स.नं 24371001

इमेल gmmmmbi@mtnl.net.in

gmmmmtnlmumbai@gmail.com

केंद्रीय खरेदीशी संबंधित सर्व संबंधित माहिती

28

म.प्र. (टीएक्सपीसी)

श्री शशांक मालविया

5 वा मजला, प्रशासन पूर्व विंग, बीकेसी टेलिफोन केंद्र,सीएसटी रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -98,

टेली.नं .26524430

फैक्स.नं 26521221

इमेल gmtxpcmbi@mtnl.net.in

संचरण उपकरणाची पूर्ती व स्थापना संबंधी माहिती 

29

म.प्र.(संचरण)

श्री ए बी बायस्कर

5 वा मजला, प्रशासन पूर्व विंग, बीकेसी टेलिफोन केंद्र,सीएसटी रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -98,

टेली.नं .6504488

फैक्स.नं 26541441

इमेल gmtmbi@gmail.com

संचरण उपकरणाची देखभाल संबंधि माहिती  

30

म.प्र.

(सूचना प्रौद्योगिकी)

श्रीमती गुंजन दवे

2 रा मजला, करी रोड टेलीफोन केंद्र,  करी रोड, मुंबई -12

टेली.नं .Tel.No.24710606

फैक्स.नं Fax no.24710707

gmitmbi@mtnl.net.in

सूचना प्रौद्योगिकी /
संगणक / हार्डवेअर / सॉफ्टवेअर / सिस्टम संबंधि माहिती

31

म.प्र.(एलडी)

श्री ए एन उपाध्याय

3 रा मजला,टेलीफोन एक्स. बिल्डिंग एमटीएनएल मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई -28

टेली.नं .Tel.No.24368183

फैक्स.नं Fax no.24361664

gmldmbi@gmail.com

कॉल सेंटर युनिटशी संबंधित माहिती

एमटीएनएल, मुंबई में सार्वजनिक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की सूची

 

युनिव्हर्सल एक्सेस नंबर (यूएएन)

यूएएन सेवा ग्राहकांना राष्ट्रीय नंबर प्रकाशित करण्यास परवानगी देते आणि वेगवेगळ्या स्थानांवर आधारित वेगवेगळ्या कॉलिंग जसे की भौगोलिक स्थानाचे कॉलर, वेळ, दिवस किंवा ज्या तारखेला कॉल केला जातो त्यानुसार वेगवेगळे कॉल केले जातात.

टोल फ्री सेवा

टोल फ्री सेवा (टीएफएस) आपल्याशी संपर्क साधण्याचा एक 'विनामूल्य' आणि सोयीस्कर मार्ग प्रदान करते. या टोल फ्री नंबरच्या वापरासाठी शुल्क आपल्या व्यवसायात अधिक आणि अधिक ग्राहकांना ही सेवा लाभान्वित करा

प्रीमियम दर सेवा

प्रिमिअम रेट सेवा (पीआरएम) एक टेलिफोन सेवा आहे जी रेकॉर्ड केलेल्या माहिती पुरवते किंवा कॉल करणाऱ्यांसाठी लाइव्ह संभाषणे देते. सामान्य कॉलपेक्षा उच्च दराने कॉलर्सवर शुल्क आकारले जाते, जे नंतर सेवा प्रदाता (कंटेंट प्रोव्हायडर) आणि नेटवर्क ऑपरेटर (एमटीएनएल) यांच्यात विभागले जाते. एमटीएनएल सेवा पुरवठादाराला एक खास क्रमांक वाटतो, ज्याला प्रिमिअम रेट नंबर म्हणून ओळखले जाते, त्या नंबरला एमटीएनएल (मुंबई आणि दिल्ली) फोनद्वारे प्रवेश करता येतो.
 अकाऊंट कार्ड कॉलिंग सेवा

 अकाऊंट कार्ड कॉलिंग सेवा


खाते कॉलिंग सेवा ग्राहकांना एमटीएनएल (मुंबई आणि दिल्ली) वरून कोणत्याही एसटीडी / आयएसडी सुविधा न वापरता फोन - स्थानिक, राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीयसाठी कोणत्याही फोनवर करण्याची परवानगी देते.


 

नागरिक / दूरसंचार ग्राहक चार्टर

१) लँडलाईन सेवांवरील नागरी सनद

२) वायरलेस सेवा नागरिकांसाठी सनद
३) महानगर पालिकेच्या प्रकरणाशी संबंधित नागरिक चार्टरने अपील केलेले प्रकरण - परिशिष्ट-१ 

४) आरटीआय संबंधित नागरी सनद अपीलचे प्रकरण: परिशिष्ट -२ 

Subcategories

ब्रॉडबँड योजना