नविन काय

 

एमटीएनएल, मुंबई ने नविन STV २५१, मोफत १ Gb/दिवस डेटा, ट्रूली अमर्यादित मोफत लोकल आणि एसटीडी कॉल्स, १०० एसएमएस/दिवस सोबत चालू केले आहे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एसटीवी 109, एसटीवी 151, एसटीवी 499, डेटा एसटीवी 1298 एसटीवी आणि 1499 ची मर्यादित कालावधी ऑफर वाढविण्यात आली आहे.|

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


भाडे तत्वावर


मुख्य व्यावसायिक जागा भाडे तत्वावर

एमटीएनएल इमारतीं मध्ये मुंबई, नवी मुंबई आणि मीरा-भायंदर मध्ये मोक्याच्या जागेवर3 लाखवर्ग. फूट  हुन  अधिक च्या  व्यावसायिक जागा भाड़े तत्वावर  उपलब्ध आहे. अधिक माहिती करीता येथे  क्लिक करें


बीकेसी टेलीफोन एक्सचेंज परिसरात वेंडिंग वैन पार्किंगकरीता जागा भाडेतत्वावर उपलब्ध आहे

अधिक माहिती करीता येथे क्लिक करे  

 

 ब्रॉडबैंड बिल - कैप फ्रीडम प्लान  

 

प्लॅन →फ्रिडम  २९७फ्रिडम  ४९७
मासिक सेवा शुल्क रु. २९७ रु. ४९७ 
निशुल्क डेटा उपयोग (अपलोड + डाउनलोड) १ जीबी व बिल कॅप नंतर  अमर्यादित नि:शुल्क  ५ जीबी व बिल कॅप नंतर अमर्यादित नि:शुल्क
अतिरीक्त उपयोग प्रभार (बिलाच्या मर्यादेपर्यंत ) ३० पैसे  / एमबी १० पैसे  / एमबी
अतिरीक्त उपयोग प्रभार (बिलाच्या मर्यादे- पलीकडील )  शुन्य शुन्य
बिल मर्यादा रु. ९९९ रु. ९९९
आरंभिक डाऊनलोड वेग  २ एमबीपीएस पर्यंत २ एमबीपीएस पर्यंत
बिलाच्या मर्यादेनंतरची डाऊनलोड वेग   ५१२ केबीपीएस पर्यंत ५१२ केबीपीएस पर्यंत

 

 

कृपया नोंद घ्या -

  • मासिक एमटीएनएल सीपीई (मोडेम) शुल्क : रु. ५०/-  फक्त डिएसएल सीपीई (मॉडेम) करीता अग्रिम मूल्य एकदा द्यावे लागेल.
  • देयकाची (बिलाची) कॅपिंग फक्त ब्रॉडबँड डेटा उपयोग व मासिक सेवा शुल्कासाठी आहे. 
  •  लँडलाईनचे भाडे व कॉल शुल्क, लँडलाईन प्लॅननुसार अतिरिक्तरुपात वसुल केले जाईल.          
  • उपयोग करण्यात येणा-या निशुल्क डेटा मध्ये डाऊनलोड व अपलोड दोन्हीचा समावेश असेल.  
  • सेवा कर नियमानुसार लागू करण्यात येईल. 

P

ब्रॉडबँड योजना