नविन काय

 

एसटीव्ही १७१ चा अमर्यादित कॉल आणि १.५ जीबी डेटा / दिवस सह शुभारंभ

अशा प्रकार-या पँक च्या अधिक तपशिला साठी येथे क्लिक करा ...


आता एमटीएनएल, मुंबईचे लॅंडलाईन/डॉल्फिन ग्राहक, सेल्फकेअरवरून युपीआय किंवा भारतक्यूआरद्वारे आपले बिल भरू शकतात.

सेल्फकेअरसाठी येथे क्लिक करा


निवृत्तीवेतन संबंधी तक्रारींसाठी एमटीएनएल पेंशनर टोल फ्री नंबर १८००२२३२११ वापरू शकतात.


एमटीएनएल मोबाईल नंबरला आपला आधार कार्ड क्रमांक जोडण्याकरीता '14546' डायल करा

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एसटीव्ही १७१ चा अमर्यादित कॉल आणि १.५ जीबी डेटा / दिवस सह शुभारंभ

अशा प्रकार-या पँक च्या अधिक तपशिला साठी येथे क्लिक करा ...


आता एमटीएनएल, मुंबईचे लॅंडलाईन/डॉल्फिन ग्राहक, सेल्फकेअरवरून युपीआय किंवा भारतक्यूआरद्वारे आपले बिल भरू शकतात.

सेल्फकेअरसाठी येथे क्लिक करा


निवृत्तीवेतन संबंधी तक्रारींसाठी एमटीएनएल पेंशनर टोल फ्री नंबर १८००२२३२११ वापरू शकतात.


एमटीएनएल मोबाईल नंबरला आपला आधार कार्ड क्रमांक जोडण्याकरीता '14546' डायल करा

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एसटीव्ही १७१ चा अमर्यादित कॉल आणि १.५ जीबी डेटा / दिवस सह शुभारंभ

अशा प्रकार-या पँक च्या अधिक तपशिला साठी येथे क्लिक करा ...


आता एमटीएनएल, मुंबईचे लॅंडलाईन/डॉल्फिन ग्राहक, सेल्फकेअरवरून युपीआय किंवा भारतक्यूआरद्वारे आपले बिल भरू शकतात.

सेल्फकेअरसाठी येथे क्लिक करा


निवृत्तीवेतन संबंधी तक्रारींसाठी एमटीएनएल पेंशनर टोल फ्री नंबर १८००२२३२११ वापरू शकतात.


एमटीएनएल मोबाईल नंबरला आपला आधार कार्ड क्रमांक जोडण्याकरीता '14546' डायल करा

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एसटीव्ही १७१ चा अमर्यादित कॉल आणि १.५ जीबी डेटा / दिवस सह शुभारंभ

अशा प्रकार-या पँक च्या अधिक तपशिला साठी येथे क्लिक करा ...


आता एमटीएनएल, मुंबईचे लॅंडलाईन/डॉल्फिन ग्राहक, सेल्फकेअरवरून युपीआय किंवा भारतक्यूआरद्वारे आपले बिल भरू शकतात.

सेल्फकेअरसाठी येथे क्लिक करा


निवृत्तीवेतन संबंधी तक्रारींसाठी एमटीएनएल पेंशनर टोल फ्री नंबर १८००२२३२११ वापरू शकतात.


एमटीएनएल मोबाईल नंबरला आपला आधार कार्ड क्रमांक जोडण्याकरीता '14546' डायल करा

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एसटीव्ही १७१ चा अमर्यादित कॉल आणि १.५ जीबी डेटा / दिवस सह शुभारंभ

अशा प्रकार-या पँक च्या अधिक तपशिला साठी येथे क्लिक करा ...


आता एमटीएनएल, मुंबईचे लॅंडलाईन/डॉल्फिन ग्राहक, सेल्फकेअरवरून युपीआय किंवा भारतक्यूआरद्वारे आपले बिल भरू शकतात.

सेल्फकेअरसाठी येथे क्लिक करा


निवृत्तीवेतन संबंधी तक्रारींसाठी एमटीएनएल पेंशनर टोल फ्री नंबर १८००२२३२११ वापरू शकतात.


एमटीएनएल मोबाईल नंबरला आपला आधार कार्ड क्रमांक जोडण्याकरीता '14546' डायल करा

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एसटीव्ही १७१ चा अमर्यादित कॉल आणि १.५ जीबी डेटा / दिवस सह शुभारंभ

अशा प्रकार-या पँक च्या अधिक तपशिला साठी येथे क्लिक करा ...


आता एमटीएनएल, मुंबईचे लॅंडलाईन/डॉल्फिन ग्राहक, सेल्फकेअरवरून युपीआय किंवा भारतक्यूआरद्वारे आपले बिल भरू शकतात.

सेल्फकेअरसाठी येथे क्लिक करा


निवृत्तीवेतन संबंधी तक्रारींसाठी एमटीएनएल पेंशनर टोल फ्री नंबर १८००२२३२११ वापरू शकतात.


एमटीएनएल मोबाईल नंबरला आपला आधार कार्ड क्रमांक जोडण्याकरीता '14546' डायल करा

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एसटीव्ही १७१ चा अमर्यादित कॉल आणि १.५ जीबी डेटा / दिवस सह शुभारंभ

अशा प्रकार-या पँक च्या अधिक तपशिला साठी येथे क्लिक करा ...


आता एमटीएनएल, मुंबईचे लॅंडलाईन/डॉल्फिन ग्राहक, सेल्फकेअरवरून युपीआय किंवा भारतक्यूआरद्वारे आपले बिल भरू शकतात.

सेल्फकेअरसाठी येथे क्लिक करा


निवृत्तीवेतन संबंधी तक्रारींसाठी एमटीएनएल पेंशनर टोल फ्री नंबर १८००२२३२११ वापरू शकतात.


एमटीएनएल मोबाईल नंबरला आपला आधार कार्ड क्रमांक जोडण्याकरीता '14546' डायल करा

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एसटीव्ही १७१ चा अमर्यादित कॉल आणि १.५ जीबी डेटा / दिवस सह शुभारंभ

अशा प्रकार-या पँक च्या अधिक तपशिला साठी येथे क्लिक करा ...


आता एमटीएनएल, मुंबईचे लॅंडलाईन/डॉल्फिन ग्राहक, सेल्फकेअरवरून युपीआय किंवा भारतक्यूआरद्वारे आपले बिल भरू शकतात.

सेल्फकेअरसाठी येथे क्लिक करा


निवृत्तीवेतन संबंधी तक्रारींसाठी एमटीएनएल पेंशनर टोल फ्री नंबर १८००२२३२११ वापरू शकतात.


एमटीएनएल मोबाईल नंबरला आपला आधार कार्ड क्रमांक जोडण्याकरीता '14546' डायल करा

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


भाडे तत्वावर


मुख्य व्यावसायिक जागा भाडे तत्वावर वर

एमटीएनएल  इमारतीं मध्ये   मुंबई, नवी मुंबई आणि  मीरा-भायंदर मध्ये मोक्याच्या जागेवर  3 लाखवर्ग. फूट  हुन  अधिक च्या  व्यावसायिक जागा भाड़े तत्वावर  उपलब्ध आहे. अधिक माहिती करीता येथे  क्लिक करें


बीकेसी टेलीफोन एक्सचेंज च्या परिसर मेंवेंडिंगवैन पार्किंग करीता जागा भाडे तत्वावर उपलब्ध आहे

अधिक माहिती करीता येथे क्लिक करे  
 

 

ब्रॉडबँड योजना

ब्रॉडबॅंड अमर्यादित स्पीड प्लान्स